Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Сторінка 3

в) взаємодія Fe2+ з K3 [Fe (CN) 6] ;

г) взаємодія Fe3+ з K4 [Fe (CN) 6] та KCNS.

7. Виконайте самостійну роботу (підручник, с.144).

Варіант 1. № 223-а, 235.

Варіант 2. № 233-б, 236.

8. Взаємо перевірте один в одного всі види виконаної самостійної роботи.

Виставте оцінки.

Домашнє завдання: підручник, вправи 6, 10; підручник, п.38, вправи 237, 238.

Варіант ІІ.

Дидактична мета: вивчити властивості ферум гідроксидів, навчитися визначати у розчинах йони Fe2+ та Fe3+ за допомогою якісних реакцій.

Логічна мета: повторити властивості основних оксидів та основ з позиції теорії електролітичної дисоціації, продовжити складати повні та скорочені йонні рівняння.

Виховна мета: ознайомити учнів з професією хіміка-аналітика.

Тип уроку: одержання нових знань.

Метод: розповідь, бесіда, рішення задач, лабораторний досвід.

Обладнання:

,

штативи та обладнання для лабораторного досліду, програма-завдання з теми „Залізо та його сполуки".

Хід уроку:

Гасло: „Тільки за допомогою теорії знання, об’єднуючись в єдине ціле, стає науковим знанням”.

О.М. Бутлеров

І. Актуалізація опорних знань.

Опитування учнів (за картками).

1. Розкажіть про властивості ферум (ІІ) та ферум (ІІІ) гідроксиду.

2. Складіть сумарні рівняння електролізу Fe SO4.

Які процеси відбуваються на катоді та аноді при електролізі даної солі? Дайте визначення поняттю електролізу.

3. Як відбувається гідроліз солі Fe Cl3 (ІІ стадії)? Назвіть продукти гідролізу і вкажіть умови його протікання.

4. За першим столом учні виконують експериментальне завдання.

Експериментальна задача: за допомогою характерних реакцій визначте, в якій з пробірок знаходяться розчини солей:

5. Як здійснити наступні перетворення:

Або

(Перевіряють експериментальне завдання та схему перетворень відповідальний виробничого відділу (прізвище, ім’я учня) та відповідальний експериментальної групи (прізвище, ім’я учня).

6. Задача. Скільки ферум (ІІІ) хлориду утвориться, якщо 16 г ферум (ІІІ) оксиду розчинити в 100 мл 20% -вої хлоридної кислоти, густина якої 1,1 г/мл.

Під час підготовки учнів біля дошки вчитель проводить з класом фронтальну бесіду.

Дайте характеристику елемента Ферум за його розташуванням у Періодичній системі хімічних елементів. До якої родини (за будовою атома) належить залізо?

Яка роль заліза в організмі людини? (коротке повідомлення учня „Арифметика крові”).

Чому концентровану H2 SO4 перевозять у сталевих цистернах? Складіть рівняння реагування заліза з концентрованою H2 SO4 при нагріванні, складіть рівняння електронного балансу. (Учні перевіряють роботи один одного та оцінюють їх).

Складіть рівняння електролітичної дисоціації комплексних солей

Заслухування відповідей учнів, які працюють біля дошки.

Відповіді цих учнів заслухує учень-рецензент (прізвище, ім’я учня). Рольова гра „Чи знаєте ви якісні реакції?"

Міні-змагання „Знавці хімії супроти математиків”

(Орієнтований зміст)

Вчитель. Через певну кількість років . . . . . . . . . . . . . . . (прізвище, ім’я учня) закінчивши Дніпропетровський хіміко-технічний інститут, повертається до рідного міста та починає працювати завідуючим лабораторією ДЕЗа. Під час прийому на роботу завідуючий лабораторією (прізвище, ім’я учня) для завдання своїм помічникам, яких сьогодні представляють знавці хімії, підібрати лаборантів для нової лабораторії. Лаборантів представляють зараз знавці математики, але, сподіваюсь, які полюбляють і хімію . . . . . . . . . . . . . . . . (прізвище, ім’я учня). Зав. лабораторією виконує роль неупередженого журі (зав. лабораторією має емблему). Він запропонував своїм помічникам питання і провів конкурс:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організаційні й гігієнічні умови навчання письма
У період навчання грамоти учні оволодівають початковими вміннями писати в зошиті і на дошці. Зошити з письма для шестирічних першокласників розлініяні в такий спосіб: Ширина робочого рядка становить ...

Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання
Головна особливість педагогіки українського народознавства полягає в тому, що вона покликана формувати навчально-виховний процес так, щоб кожен учень добре знав свій народ, а в ньому пізнав себе. За ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net