Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Сторінка 4

Як визначити наявність йонів у розчинах солей:

При адаптації боксидів необхідно встановити процентний вміст домішок Fe в руді. Як визначити наявність заліза в руді та його процентний вміст?

Яким одним скороченим йонним рівнянням можна виразити суть цих двох хімічних реакцій:

Хімічні реакції записані великими літерами на ватмані. Після усних відповідей учнів ведучий рольової гри показує трафарет з відповіддю:

Наприкінці конкурсу зав. лабораторією . . . . . . . . . . (прізвище, ім’я учня) роздає емблеми „Лаборант" кращим знавцям.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Вступ

Розповідь вчителя.

Звертаю увагу учнів на те, що під час розпізнавання сполук заліза, які мають різний ступінь окислення, необхідно розрізняти розведені розчини солей Fe2+ та Fe3+. Повідомляю про застосування якісних реакцій у виробництві та інших сферах людської діяльності.

2. Самостійне вивчення програми-завдання „Якісні реакції сполук заліза”

(програма-завдання наявна на кожному столі) див. Додаток 5,6.

3. Виконання лабораторної роботи

Тема: „Якісні реакції на двох - та трьохзарядні Йони Феруму"

Мета роботи: вивчити характерні реакції солей Феруму (ІІ) та (ІІІ); скласти рівняння реакції; зробити висновок.

1. Реакції йонів

з

а) до розчину солі заліза додамо

-

жовту кров’яну сіль - калій гексаціаноферат (ІІ). Розчин підкислюємо 1-2 краплинами хлоридної кислоти. В результаті реакції утворюється:

темно-синій осад берлінської блакиті.

застосовується при виготовленні стійкої синьої фарби.

б) реакції йонів з амоній радонідом:

- слабкодисоціюючі молекули, забарвлюють розчин у криваво-червоний колір.

в) реакція йонів з гідроксидйонами (ОН):

(буро-червоний осад).

2. Реакція йонів.

а) до розчину солі додаємо - калій гексаціаноферат (ІІІ) - червону кров’яну сіль. Внаслідок реакції утворюється:

осад турнбулєва синь.

б) реакція йонів Fe2+ з гідроксидйонами (ОН):

осад білого кольору.

Завдання:

1. Запишіть рівняння реакцій в молекулярному та повному йонному вигляді.

2. Виконайте досліди.

Після виконання дослідів три учні біля дошки записують:

Перший - рівняння реакції

Fe Cl2 з K3 [Fe (CN) 6] ;

Другий - FeCl3 з NH4SCN;

Третій - Fe Cl3 з K4 [Fe (CN) 6].

Називаємо продукти реакцій. Для перевірки правильності запису на дошці пропонується таблиця „Якісні реакції на Fe2+ та Fe3+ ". Вчитель демонструє продукти кольорових реакцій на Fe2+ та Fe3+ через підсвічування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Педагогічні умови використання засобів народознавства в екологічному вихованні молодших школярів
З’ясування педагогічних умов означеної проблеми не стало предметом спеціального вивчення, хоча напрацювання вчених в даному аспекті окреслюють чіткі орієнтири щодо нашого дослідницького задуму. Зокре ...

Методичні рекомендації соціальним педагогам і вчитеям у сфері соціально-правового захисту дітей від насильства
Беручи до уваги результати нашого дослідження, нами було розроблено такі методичні рекомендації для соціального педагога загальноосвітнього закладу у сфері соціально-правового захисту дітей від насил ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net