Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Сторінка 5

Спільно з учнями робимо висновок про те, які ж реакції є якісними на йони Fe2+ та Fe3+, і записуємо його в зошити.

Резервний час. Повідомлення учнів про розповсюдження заліза в природі.

1. Залізо в живій природі.

2. Залізо в морській воді.

3. Залізо в землі.

4. Залізо в космосі.

IV. Домашнє завдання: Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. Химия 9 класс - М.: Просвещение, 1990 - п.51-53.

Семінарське заняття „Залізо та його сполуки"

Варіант 1.

Мета: закріпити знання про просту речовину - залізо і його властивості та про сполуки Феруму та їх властивості, а також якісні реакції на Fe2+ та Fe3+; удосконалити вміння розв’язувати розрахункові задачі вивчених типів.

Варіант А

1. Суміш порошків міді і заліза обробили 20% розчином хлоридної кислоти, густина якого 1,1 г/см3. Вміст заліза в суміші становить 20%. Обчисліть масу вихідної суміші, якщо в результаті реакції утворилося 224 мл газу (н. у). Який об’єм хлоридної кислоти вступив в реакцію?

2. Визначте мінімальний об’єм розчину нітратної кислоти з масовою часткою чистої речовини 80% (густина розчину 1,45 г/см3), який потрібен для розчинення срібла, одержаного при взаємодії зразка заліза з розчином, який містить аргентум нітрат масою 24 г. Маса заліза, взята для реакції, становить 2,8 г.

3. Суміш ферум (ІІ) оксиду та ферум (ІІІ) оксиду масою 8 г розчинили у надлишку сульфатної кислоти. Для реакції з одержаним розчином використали розчин з масовою часткою калій перманганату KMnO4 5% та масою 31,6 г. Визначте масові частки оксидів у вихідній суміші.

4. Здійсніть перетворення.

5. У трьох пробірках міститься солі:

Визначте їх. Напишіть рівняння хімічних реакцій у повній та скороченій йонній формах.

6. Яким чином, маючи лише кристалічний ферум (ІІІ) сульфат, воду, натрій металічний, спиртівку, одержати залізо?

7. У чотирьох пробірках містяться осади:

Як за допомогою хлоридної кислоти та калій гексаціоноферату (ІІ) можна їх розпізнати?

Варіант Б.

1. В результаті взаємодії 0,5 г двовалентного металу із сульфатною кислотою утворилося 200 мл водню (н. у). Який це метал?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування лексичних навичок
Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є формування лексичних навичок. За визначенням С.Ф.Шатілова, "лексичні мовленнєві навички — це навички інтуїтивно-правильного утво ...

Вивчення української народної пісні в школі
Народна пісня є одним із найбільш популярних жанрів музичного мистецтва. Світ пісенної культури українського народу безмежний. Це скарбниця людської духовності, що полонить почуття, розум і серце. В ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net