Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Сторінка 6

2. Залізо масою 14 г спалили із сіркою масою 4,8 г. До одержаної суміші речовин додали надлишок хлоридної кислоти. Які гази при цьому утворилися? Визначте об’єм цих газів, виміряних за н. у.

3. Зразок оксиду феруму масою 32 г відновили до металу карбон (ІІ) оксидом. Визначте формулу оксиду, якщо об’єм карбон (ІІ) оксиду, що прореагував, становить 13,44 л.

4. Здійсніть перетворення:

Fe

5. У двох пробірках містяться розчини солей Феруму (ІІ) і (ІІІ). Як їх

визначити? Напишіть відповідні рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах.

6. Напишіть рівняння реакцій між концентрованою та розбавленою нітратною кислотою та залізом.

7. Зобразіть схематично будову атома Феруму та йонів Fe2+ та Fe3+.

Варіант В.

1. Який газ і в якому об’ємі (н. у) утвориться при спалюванні піриту масою 40 г, що містить 12% домішок?

2. Які властивості проявляють ферум (ІІ) та ферум (ІІІ) гідроксиді. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

3. Здійсніть перетворення:

Варіант ІІ.

Тема: залізо та його сполуки.

План семінарського заняття.

1. Положення металів у періодичній системі.

2. Будова атома.

3. Хімічний зв’язок.

4. Металічна кристалічна гратка.

5. Фізичні властивості металів.

6. Класифікація металів за:

а) густиною;

б) температурою плавлення;

в) твердістю;

г) провідністю.

7. Ряд властивості металів.

8. Хімічні властивості металів відновників:

а) взаємодія з киснем;

б) взаємодія з воднем;

в) взаємодія з галогенами;

г) взаємодія з іншими неметалами;

д) взаємодія з водою;

е) взаємодія з розчинами кислот;

ж) взаємодія з розчинами солей.

9. Поширення в природі:

а) активних металів;

б) металів середньої активності;

в) благородних металів.

10. Способи одержання металів:

а) випалювання з подальшим відновленням;

б) електроліз розплавів;

в) електроліз розчинів.

Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про властивості металів на прикладі заліза та його сполук; вивчити індивідуальні властивості заліза та його сполук, амфотерність цього металу на прикладі електронної будови атома; ознайомити учнів з професіями в металургійному виробництві на основі знань про застосування заліза та його сполук у народному господарстві, про способи їх видобутку та обробки; поглибити між предметні зв’язки (географія, біологія, історія).

Тип уроку: комбінований.

Методи та прийоми: індуктивний метод (розповідь бесіда з елементами індивідуальної, групової та фронтальної робіт, демонстраційних експериментів).

Обладнання: ферум (ІІІ) оксид, ферум (VI) оксид, KMnO4, ферум (ІІ) хлорид, ферум (ІІІ) оксид, колекція „Природні сполуки заліза", таблиця „Специфічні властивості концентрованої сульфатної кислоти”.

Хід уроку:

Літературний вступ

Вчитель. Давні єгиптяни називали його „вааепера", що означає „той, що народився у небі”. Давні копти називали його каменем неба. Вироби з нього цінувалися дорожче за золото. Один східний деспот навіть видав указ, яким під страхом смертної кари заборонялося всім, крім нього, носити зроблені з цього металу прикраси. В „Одіссеї” Гомера розповідається, що переможцям спортивних змагань вручали шматок цього металу та шматок золота - найбільші на той час коштовності. Алхіміки вважали його настільки неблагородним металом, що навіть займатися ним не хотіли.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Діагностика рівня логопедичних знань батьків дітей із порушеннями мовлення
З метою діагностики рівня логопедичних знань батьків дітей із порушеннями мовлення ми провели експериментальне дослідження. Дослідження ми проводили на базі Решетилівського ДНЗ «Ромашка». В експериме ...

Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема
Логіка експериментальної роботи вимагає наукового аналізу низки понять, якими ми будемо оперувати в даній роботі. Серед них: мова, мовлення, культура мовлення, культура спілкування, мовленнєвий етике ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net