Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Сторінка 7

Що ж це за метал? Які властивості він має? Про це ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

І. Актуалізація опорних знань

1. Робота біля дошки за картками

1) при розкладі 18 г гідроксиду металу (ІІ) утворилося 14,4 г оксиду металу (ІІ). Визначте, про який метал ідеться.

Відповідь: залізо

2) Складіть електронну конфігурацію хімічного елемента № 26. Які властивості він має? Спрогнозуйте можливі валентності цього елемента.

3) Знаючи загальні хімічні властивості металів, складіть рівняння реакцій заліза:

а) з простими речовинами

б) зі складними речовинами

4) Знаючи способи одержання металів, напишіть рівняння реакцій одержання заліза з червоного залізняка та феруму (ІІ) хлориду:

а) відновлення воднем, коксом, чадним газом:

(алюмотерапія - демонстраційний експеримент)

б) відновлення електролізом розплаву ферум (ІІ) хлориду:

2. Робота на місцях за картками

1) Мінерал містить 72,36% заліза та 27,64% кисню. Визначте формулу мінералу.

2) За допомогою методу електронного балансу складіть рівняння реакцій, що протікають за такою схемою:

3) Здійсніть перетворення (випереджальне завдання):

4) Здійсніть перетворення:

5) При електролізі розплаву FeCl2 маса катоду збільшилася на 56 г. Визначте масу реагенту.

3. Питання на підвісній дошці

1) Чому в світовій енциклопедичній літературі залізо названо великим трудівником?

2) Чим небезпечний „Залізний голод? ”

4. Фронтальне опитування

На які групи поділяються всі хімічні елементи?

Чим відрізняються метали від неметалів?

У чому суть будови металічної кристалічної гратки? (див. опорний конспект)

Чим пояснюються характерні властивості металів?

Як на основі електронної конфігурації, не знаючи конкретного хімічного елементу, визначити, метал це чи неметал?

ІІ. Виклад нового матеріалу.

У таблиці Менделєєва важко знайти другий такий метал, з яким так тісно була б пов’язана історія цивілізації. (Перевірка задачі № 1 біля дошки, повідомлення теми уроку) Залізо належить до металів, відомих людству з глибокої давнини (VI-II ст. до н.е.). Ще в давньому Єгипті із заліза виготовляли різне хатнє начиння. Залізо є другим за поширеністю металом у природі (4,2%) після алюмінію. У вільному стані зустрічається лише в метеоритах (залізо космічного походження). Протягом останніх 50 років випало 453 метеоритних дощі, які принесли на Землю 672 т метеоритного заліза. Це залізо порівняно легко піддається обробці, й саме з нього людина почала виготовляти найпростіші знаряддя. Але, на жаль, метеорити за замовленням на Землю на падали, а потреба в залізі була постійною.

У перші роки свого царювання Петро І видав указ „искать всякому литому и кованому железу умноження, стороннего шведського железа пронять было мочно и стараться, чтобы русские люди тем мастерством были изучены, дабы то дело в Московском государстве было прочно".

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Робота з педагогічними кадрами в період атестації
Атестація педагогічних кадрів — одне із важливих питань методичної роботи в закладі або установі освіти. Освітній заклад або установа забезпечує погреби га права громадян на розвиток, виховання дитин ...

Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"
Перевірка знань і вмінь учнів є важливою частиною учбового процесу, тому що дозволяє встановити однозначний зв’язок, між методами навчання і якістю засвоєння матеріалу, а відповідно є і степеню підго ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net