Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості

Сторінка 8

А для тих, хто намагався приховати знайдені руди, указом передбачалися жорстокий гнів, невідкладне тілесне покарання та страта. Найважливішими природними сполуками заліза є (демонстрація колекцій):

- бурий залізняк (Крим - Керченське родовище);

- червоний залізняк (Кривбас);

- магнітний залізняк (Курська магнітна аномалія, м. Магнітогорськ);

- залізний колчедан, пірит (Урал)

Сполуки заліза входять до складу живих організмів.

Самостійна робота: Визначити масову частку заліза в:

Варіант І: Бурому залізняку

Варіант ІІ: Червоному залізняку

Варіант ІІІ: Магнітному залізняку

З наведених мінералів запропонуйте той, що є найбільш економічно вигідним для виробництва заліза (чавуна).

Робота з випереджальними завданнями.

1. Перевірка завдання № 1.

2. Знаючи, що залізо - метал, опишіть його фізичні властивості. (Залізо - сріблясто-сірий метал, ковкий, пластичний, має магнітні властивості, с =7,87 г/см3, tпл. =15390С, при температурі 60000С переходить у газоподібний стан (на Сонці)).

3. Перевірка завдання № 2.

Чи лише металеві властивості має залізо? Визначте властивості заліза. (Основні, атмосферні, кислотні).

Для заліза валентністю ІІ і ІІІ майже однаковою мірою характерними є одні й ті самі властивості, тому залежно від умов сполуки Fe2+ можуть виступати в ролі відновників, а Fe3+ - окисників.

відновник окисник

ІІ

Fe(OH)2

Основа ІІ

Fe(OH)3

Амфотерн

IV

FeO2(OH)2 або (H2FeO4)

Фериста кислота

Висновок: залізу притаманні загальні властивості металів і в той самий час він, проявляючи валентність ІІІ, є амфотерним.

4. Перевірка завдання № 3

В яких же випадках залізо проявляє ступінь окислення +3?

Запам’ятайте!

1) При взаємодії з киснем утворюється змішаний оксид:

2) При взаємодії з галогенами Fe проявляє ступінь окислення +3:

3) При взаємодії з водою:

4) При взаємодії з кислотами:

За н. у. Fe пасивує взаємодію з концентрованою кислотою H2SO4 та HNO3, оскільки утворюється міцна оксидна плівка.

5. Питання.

Які властивості буде мати ферум (ІІІ) гідроксид? Де ми вже зустрічалися з поняттям „Амфотерні сполуки? ” Які амфотерні елементи та сполуки ви знаєте? Доведіть амфотерний характер Fe (OH) 3.

Демонстрація експерименту (проводять учні).

Отже, ми з вами дійшли висновку: сполуки заліза зі ступенем окислення +3 амфотерні.

6. Перевірка завдання № 4.

7. Знаючи, що для заліза ступені окислення +2 та +3 є характерними приблизно однаковою мірою, ідентифікуйте речовини: ферум (ІІ) хлорид та ферум (ІІІ) хлорид.

Демонстрація експерименту (проводять учні)

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні теорії та концепції навчальної діяльності
Концепція навчання - це сукупність узагальнених положень, системи поглядів, спрямованих на розуміння суті, змісту, методики й організації навчально-виховного процесу та особливостей діяльності учнів ...

Ефективність тестування
Ефективність - порівняльний критерій, який дозволяє порівняти тести. Ефективним можна назвати тест, який краще, ніж інші тести, вимірює знання учнів потрібного рівня підготовки, з меншою кількістю за ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net