Сплави заліза: чавун і сталь. Застосування сплавів і сполук Феруму

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Сплави заліза: чавун і сталь. Застосування сплавів і сполук Феруму

Сторінка 1

Мета: ознайомитися з промисловим виробництвом чавуну і сталі.

1. Прочитайте текст підручника п.29 зверніть увагу на сировину, з якої виплавляють чавун. Дайте відповіді на питання:

Що таке шихта, який її склад та призначення?

Які основні процеси відбуваються під час виплавки чавуну? Напишіть відповідні рівняння реакцій. Звірте з навчальним матеріалом міні-підручника.

Чому під час даного процесу утворюється метал з високим вмістом Карбону? Яка роль шлаку в доменному процесі?

Напишіть рівняння реакцій утворення шлаку.

Розв’яжіть задачу:

Варіант І. № 185

Варіант ІІ. № 187

2. Взаємоперевірте розв’язані задачі. Поясніть, що означає запис:

Мета: ознайомитися з процесом виплавки сталі.

3. Опрацюйте текст підручника п.29, с.114.

Зверніть увагу на принципову різницю виплавки чавуну та сталі. (Доменний процес - процес відновлення; виплавка сталі - процес окиснення).

мета виплавки сталі - зменшити вміст Карбону та інших домішок неметалів у металі.

4. Запишіть хімізм сталеплавильного процесу в зошит, використовуючи

підручник та міні-підручник.

Мета: ознайомитись зі способами виплавки сталі.

які характерні ознаки кожного зі способів? Використайте міні-підручник.

Розв’яжіть задачу.

Варіант І. № 191

Варіант ІІ. № 192

5. Взаємоперевірте, оцініть виконане.

6. Прочитайте мету. Яку частину матеріалу вам необхідно опрацювати?

Мета: вивчити застосування металу заліза та його сплавів у техніці.

7. Ознайомтеся з текстом підручника (п.31, с.119; п.37, с.141, абзац 6).

Необхідну інформацію запишіть.

Домашнє завдання: підручник п.29, задача 186; п.29, задача 193, п. п.22, 30-32.

Практична робота „Розв’язування розрахункових задач з теми „Метали"

Мета: удосконалити знання про метали, їх властивості та способи одержання; розвинути знання про сполуки металів та їх хімічні властивості, якісні реакції; навчитися здійснювати перетворення одних речовин та інші; закріпити вміння складати окисно-відновні рівняння реакцій, реакції йонного обміну у молекулярному, повному та скороченому йонному вигляді.

Використовуючи підручник, виконати завдання:

Варіант І. Завдання 1, 5, 12;

Варіант ІІ. Завдання 2, 6, 10;

Варіант ІІІ. Завдання 3, 7, 11;

Варіант IV. Завдання 4, 8,9.

Будьте обережні! Ви працюєте з кислотами, лугами, солями!

Згадайте:

а) правила поводження в хімічному кабінеті;

б) правила роботи з їдкими речовинами - кислотами, лугами;

в) правила поводження з відкритим полум’ям.

У разі необхідності прочитайте фрагменти текст. Після виконання практичної роботи запишіть у зошит висновки про виконану роботу та приберіть своє робоче місце.

Атестація з теми „Метали побічних підгруп. Залізо"

Мета: перевірити рівень знань, умінь і навичок, одержаних учнями при вивченні теми.

Завдання 1 (2 бали). Напишіть рівняння реакцій взаємодії заліза з простою та складною речовинами. Визначте окисник та відновник.

Варіант І.

а) хлор; б) сульфатна кислота.

Варіант ІІ.

а) хлоридна кислота; б) бром.

Варіант ІІІ.

а) купрум (ІІ) сульфат; б) гідроген флюорит.

Варіант IV.

а) сірка; б) меркурій (ІІ) нітрат.

Варіант V.

а) концентрована нітратна кислота; б) кисень.

Варіант VI.

а) водяна пара; б) йод.

Завдання 2 (3 бали). Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми.

Варіант І.

.

Варіант ІІ.

.

Варіант ІІІ.

.

Варіант IV.

Варіант V.

Варіант VI.

Завдання 3 (3 бали). Розв’яжіть розрахункові задачі на знаходження формул хімічних сполук.

Варіант І. Масові частки Феруму й Оксигену в природному мінералі становить відповідно 72,36% і 27,64%. Знайдіть формулу мінералу і назвіть його.

Варіант ІІ. Масові частки Феруму та Оксигену в природному мінералі становить відповідно 69,9% і 30,1%. Знайдіть хімічну формулу мінералу і назвіть його.

Варіант ІІІ. Масова частка кристалізаційної води у кристалогідраті Ферум (ІІІ) хлориду становить 39,92%. Знайдіть формулу кристалогідрату.

Варіант IV. Масова частка Феруму в природному мінералі піриті становить 46,67%. Крім Феруму, до складу піриту входить Сульфур. Визначте формулу піриту.

Варіант V. Хромовий залізняк містить хром (ІІІ) оксид і ферум (ІІ) оксид. Масова частка останнього в мінералі становить 32,14%. Визначте формулу мінералу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Використання мережі Інтернет та наочний принцип навчання
При використані мережі Інтернет вчитель повинен дотримуватися певних завдань, вимог які притомні наочному принципу навчання. Вчитель трудового навчання повинен добре розуміти яким чином перегляд карт ...

Технологія розвитку творчої активності учнів
Виходячи з теоретичних знань та життєвого досвіду, я прийшла до висновку, що тоталітарні методи виховання не дадуть позитивних результатів. Лише партнерське спілкування з учнями, розвиток активної тв ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net