Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії

Педагогіка » Залізо та його сполуки на уроках хімії » Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії

Сторінка 1

В нашому дослідженні ми обмежились розробкою і лекційно-семінарського комплексу по темі “Залізо та його сполуки”, шляхів його впровадження і перевіркою ефективності отриманих результатів.

Вся досліджена робота проводилась нами з метою покращення методики викладання хімії, активізації методів навчання, розвитку творчих здібностей учнів, що повинно було в цілому привести до підвищення якості знань учні 9 класу.

Експериментальна робота проводилась протягом 2002-2003рр. навчальних років на базі навчально-виховного комплексу (НВК № 28) м. Полтава. Всього було охоплено понад 66 учнів 9 класів.

Нами було створено систему хімічної освіти побудованому на лекційно-семінарській базі та модульному підході.

Розроблені методичні рекомендації щодо її використання. При створенні методики організації цієї діяльності ми спиралися на педагогічні та методичні надбання М.П. Рузина, О.Т. Ярошенко тощо.

В ході педагогічного експерименту ми користувалися такими показниками:

якість знань учнів (правильність, глибина, міцність, усвідомлення).

якість умінь учнів (глибина, широта, самостійність).

Для виконання даного педагогічного експерименту обрали такі критерії:

Мета дослідження: полягає у розробці, та впровадженні в педагогічну практику лекційно-семінарської системи в поєднанні з модульним розподілом урочної діяльності. Обгрунтувати дослідження використання тих методів і форм навчання, які найбільш повно враховують особливості прояву пізнавального інтересу і активізують пізнавальну діяльність учнів при вивченні теми “Залізо та його сполуки”, а також зорієнтовані на їх загальний розвиток.

Об’єкт дослідження: процес вивчення теми “Залізо та його сполуки" у класах з поглибленим вивченням хімії, творчо та інтелектуально обдарованими учнями.

Предмет дослідження: навчання особливості організації та змісту урочної навчальної діяльності учнів.

Дане педагогічне дослідження має переваги над існуючою традиційною технологією, яка побудована на пасивному інформаційному змістові і методах навчання і стимулює систематичну навчальну діяльність учнів. Маємо надію, що реалізація цієї системи дасть змогу суттєво підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Назвемо основні засади розробленої системи:

творча, інтелектуальна, соціально-активна особистість - це вища педагогічна цінність, яку має виховувати сучасна школа;

сформовані якості хіміка-дослідника - це результат хімічної освіти, яка створює сприятливі умови для постійного розвитку творчого мислення й пізнавального інтересу до хімії;

хімічна-освіта - це навчально-дослідницька та науково-дослідницька діяльність, у якій учні - дослідники, а вчитель - педагог-дослідник; учні і вчитель - співпрацівники, а останній - керівник досліджень;

навчально-дослідницька діяльність - це співтворчість, яка заперечує будь-які форми примусу і базується на постійному заохоченні;

навчальна діяльність - це пізнавальний процес, що організовується за допомогою органічно пов’язаних типів уроків: лекцій, практичних робіт, дискусій, практично-наукових занять, семінарів різних типів.

Глибоке усвідомлення й осмислення хімічної інформації здійснюється на підгрупі екологічних, валеологічних та історичних знань.

Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що розроблена

і впроваджена система креативної освіти дала змогу значно поліпшити умови та результати освіти обдарованих дітей у НВК (школі-ліцеї) № 28.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
Праналізувавши наукову літературу, вияснили, що методисти С.Ю. Ніколаєва, С.П. Шатілов, О.О. Миролюбов, І.О. Зимня досліджували лінгво психологічні особливості мовленнєвої діяльності. С.Ю. Ніколаєва ...

Цільова спрямованість тестового іспиту
Одним з головних засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів є тестовий контроль. Тест (test) в перекладі з англійської — іспит, випробування. Тест ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net