Особливості навчання аудіювання на початковому рівні

Педагогіка » Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні » Особливості навчання аудіювання на початковому рівні

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Засвоєння тем також починають з аудіювання. Аудіювання і говоріння в перших класах є змістом навчальної комунікації. Навчальна розмова за темою, а також будь-яке спілкування англійською мовою охоплює невелике коло безпосередніх учасників комунікації, усіх ж інші учні слухають і сприймають їхнє мовлення, що сприяє дальшому удосконаленню аудіювання в межах засвоюваних тем в усіх учнів.

Крім того, розвитку аудіювання сприяє вся навчальна робота над говорінням, оскільки процес говоріння включає аудіювання як операцію зворотнього зв’язку і воно функціонує у будь-якому акті говоріння.

Говоріння, психофізіологічно пов’язане з аудіюванням через внутрішнє мовлення, є важливим фактором формування аудіювання в процесі усно-мовної діяльності.

Отже, перша програма засвоєння аудіювання інтегрована з програмою засвоєння говоріння і здійснюється в процесі оволодіння усною комунікацією протягом усього періоду навчання в середній школі.

Друга програма має на меті оволодінням аудіюванням як окремим видом комунікативної діяльності, коли той, хто слухає, дістає інформацію з тексту великої тривалості звучання у різному виконанні: з голосу (різних осіб), з грамзапису, підчас перегляду телепередач і звукових кінофільмів.

На відміну від першої програми тексти для аудіювання, хоч і будуються на мовному матеріалі, засвоєному учнями в усному мовленні, проте вони мають зв’язний сюжет і деякою мірою виходять за межі шкільних тем, тому в них можуть траплятися невідомі мовні явища і лексичні одиниці. За допомогою другої програми, спираючись на відомий мовний матеріал, на загальний контекст і ситуацію, в якій відбувається аудіювання, учні повинні навчитися розуміти такі тексти.

Підсумовуючи сказане попередньо, доцільно зазначити, що виникнення інтересу до вивчення іноземної мови у значної частини учнів залежить від добре організованої та вміло поставленої навчальної роботи. В.О. Сухомлинський писав: «Школа стає осередком духовного життя, коли вчителі дають цікаві за змістом та формою уроки». Особливо це стосується початкової школи, період навчання у якій є дуже важливим для інтелектуального, фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини.

Навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних процесів учнів, емоційно-вольової та мотиваційної сфери, особливостями поведінки.

У цьому віці діти дуже вразливі до зовнішнього впливу навчально-виховного процесу. Їх відрізняє здатність відчувати задоволення від досягнутих успіхів і наявність стійкого інтересу до виконання ускладнених завдань. Діти із захопленням вивчають мову, якщо зміст навчальної програми відповідає їхнім уявленням, віковим особливостям та інтересам, а вчитель враховує психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку. Саме внутрішній світ учителя, його досвід, емоції, захопленість своєю справою, професійна майстерність відіграють велику роль у формуванні особистості учня та впливають на його успіхи та невдачі.

Інтерес дитини до навчання характеризує ряд ознак: активне включення у навчальну діяльність, зосередженість на матеріалі, перевага мимовільної уваги, виникнення питання у процесі навчальної діяльності. На цікавому уроці учні не відволікаються, вони задають питання за власною ініціативою. Індивідуальна самостійна робота учня навчає його відповідати за свої знання, вчить здійснювати самоконтроль і бути зосередженим.

Дитина завжди чекає оцінки своїх дій дорослими, шукає їх підтримки, похвали. Вона хоче належати до тих, на кого звертають увагу, кого хвалять і люблять. Досягнувши бажаного, дитина відчуває задоволення, яке посилює не тільки потребу, а й інтерес до знань, завдяки чому здобуто визнання. Одним із ефективних засобів самоствердження учня є колективна діяльність, яка створює умови для розвитку мислення, виховує інтерес до навчання, задовольняє потреби учнів у спілкуванні, допомагає дитині налагоджувати стосунки з однолітками, а також, у процесі вирішення певних проблем, задовольняє пізнавальну потребу дитини.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Принцип гуманізму, як домінанта екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині В.О . Сухомлинського
Систему екологічного виховання Сухомлинського без перебільшення можна назвати універсальною щодо широти і глибини екологічно-виховного процесу. Можна сказати, що гуманізм як домінанта екологічно-вихо ...

Техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання
Виразне читання – мистецтво. Акт цього ж мистецтва, як твердять психологи, є творчим актом і не може бути відтворений шляхом чисто свідомих операцій. Навчити творчого акту мистецтва неможливо, та це ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net