Планування занять з трудового навчання

Педагогіка » Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів » Планування занять з трудового навчання

Сторінка 4

З цієї діаграми (рис.1) видно, що більшість (4) вмінь з цієї теми запропонованих програмою в експериментальних класах засвоїлись краще, а одне приблизно одинаково, але це виявилось, якщо можна так виразитись не виробниче, а контролююче вміння.

Разом із тим, ми прослідкували за загальним ростом середньої оцінки в контрольних та експериментальних класах:

Можна відзначити, що на початку дослідження оцінки в усіх класах були приблизно однаковими, а наприкінці експерименту ми спостерігаємо зростання середньої оцінки в експериментальних класах, тоді як в контрольних – спостерігається навіть незначний спад. Це можна пояснити тим, що введення творчого завдання, яке задіяло всі сформовані під час вивчення теми вміння спонукало до їх закріплення і перетворення в навичку, тоді як кількаразове повторення одних і тих самих вправ не викликало позитивних результатів в контрольних класах.

Таким чином можна стверджувати, що запропонована методика формування загально трудових вмінь і навичок і створена на її основі навчальна програма цілком себе виправдовують і дають кращі результати в порівнянні з традиційною методикою.

Проведене нами дослідження показало, що:

1). Виділені нами гіпотези повністю підтвердились

2). Терміни “вміння” і “навички” справді є схожими і будемо розглядати їх як доповнення один одного: на основі отриманих знань формується вміння – на основі сформованого вміння під час багаторазового повторення тієї чи іншої операції виконання її стає ніби автоматичним – формується навичка – на основі сформованої навички може ґрунтуватись нове вміння і т.д.

3). Загально трудові вміння мають вирішальне значення у формуванні повноцінної особистості, тому їх розвиток під час навчання в школі є необхідним, адже саме в цей час закладається основа майбутнього члена суспільства. Загально трудові вміння сприяють розвитку самостійності, активності, гнучкості мислення, відповідальності і є фундаментом для розвитку творчих здібностей учнів.

4). До загально трудових вмінь відносять вміння:

– планувати свою роботу наперед;

– організовувати своє робоче місце та забезпечувати швидке і якісне виконання роботи;

– вміння варіювати виконання роботи відповідно до обставин;

вміння здійснювати контроль за своєю роботою.

5). Було встановлено, що успішними передумовами формування вмінь (навичок) є:

– чітка визначеність завдання;

– розуміння кінцевої мети завдання;

– знання засобів її досягнення;

– відповідність завдання сформованим вмінням;

– ефективність інструктажу вчителя;

– об’єктивне оцінювання;

– наявність зацікавленості (інтересу) в учня до завдання;

– можливість для учня проявити ініціативу;

– самоконтроль та самооцінка своєї роботи.

6). Програма з трудового навчання у 5–9 класах побудована за операційно–предметною системою. Ця система мала той недолік, що за нею учні не залучаються до творчої технічної праці. Тому зараз ця система вдосконалюється з врахуванням нових досягнень когнітивної та превентивної психології (введення творчих завдань).

7). На ефективність трудового навчання у формуванні загально трудових вмінь і навичок впливають планування та нормування праці, відзначення результату праці, застосування різних форм організації праці.

8). Можна стверджувати, що запропонована методика формування загально трудових вмінь і навичок і створена на її основі навчальна програма цілком себе виправдовують і дають кращі результати в порівнянні з традиційною методикою.

Орієнтований тематичний план

“Проектування та виготовлення виробів з металу” для міських шкіл

Назва розділів і тем

Кількість годин

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Вступ. Організація та обладнання робочого місця у слюсарній майстерні

1/1

Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу і дроту

Види і призначення тонколистового металу

1/0

Конструювання виробів з тонколистового металу

2/1

Технологія розмічання заготовки на листовому металі

1/1

Технологія різання та обпилювання плоских деталей з тонколистового металу

1/1

Технологія з’єднання деталей з тонколистового металу

1/1

Вили і призначення дроту

1/1

Конструювання виробів з дроту

1/1

Технологія розмічання та виготовлення виробів з дроту

2/1

Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів з листового металу і сортового прокату.

Властивості чорних і кольорових металів

1/1

Конрольно-вимірювальний інструмент

1/1

Конструювання виробів з листового металу і сортового прокату

2/2

Технологія різання листового металу і сортового прокату слюсарною ножівкою

4/1

Технологія рубання листового металу зубилом

2/1

Технологія обпилювання металевих заготовок напилками

4/1

Технологія свердлильних робіт

2/1

Розділ 3. Проектування та виготовлення виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт.

Конрольно-вимірювальний інструмент

2/2

Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата. Правила роботи на верстаті та догляду за ним.

4/2

Конструювання виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт.

4/2

Технологія токарної обробки металів та виготовлення виробів

8/2

Розділ 4. Проектування та виготовлення виробів з плоскими і циліндричними поверхнями

Фізичні, хімічні і технологічні властивості металів.

2/1

Конструювання навчальних приладів і моделей.

4/2

Призначення та будова горизонтально-фрезерного верстата.

2/1

Технологія фрезерної обробки металів та виготовлення виробів.

6/2

Термічна обробка металів

2/1

Технологія нарізання різьби

2/1

Розділ 5. Проектування та виготовлення пристроїв та пристосувань

Конструювання пристроїв і пристосувань для обробки металу і деревини

4/4

Технологія слюсарно-складальних робіт та виготовлення виробів.

4/2

Технологія токарних робіт та виготовлення виробів

4/2

Технологія фрезерної обробки металів та виготовлення виробів

4/2

Усього

16/8

16/8

18/8

18/8

61/10

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої дослідницької діяльності
Потреби швидкого оновлення освітньої діяльності країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, серед яки ...

Організаційно-педагогічні передумови здійснення міжпредметних зв'язків
Педагогічний колектив, реалізуючи міжпредметні зв'язки, повинен діяти поетапно. Перший етап передбачає підготовку вчителів до роботи над проблемою, теоретичне осмислення. На цьому етапі слід визначит ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net