Модульно-рейтингове навчання

Педагогіка » Сучасні технології професійного навчання » Модульно-рейтингове навчання

Сторінка 1

В останнє десятиліття XX ст. в Україні активного теоретичного розвитку набули різні модифікації модульного навчання, батьківщиною якого вважається Англія.

Основна мета впровадження модульного навчання – досягнення переходу студента на позиції дійсного суб'єкта навчальної діяльності здатного активно і самостійно, з урахуванням вимог часу та власних можливостей, розв'язувати навчальні, а надалі і виробничі завдання. Реалізація мети передбачає зосередження увага насамперед психолого-педагогічних і соціально-психологічних детермінантах успішності навчання.

Центральною категорію цієї теми навчання виступає попеня «модуль» під яким розуміється відносно самостійна частина навчального процесу (певний функціональний вузол і цілісний блок інформації), яка містить одне чи кілька близьких за змістом і фундаментальним за значенням понять, законів і принципів. У цьому розумінні принцип модульності по відношенню до змісту навчального матеріалу є похідним від відомого психологічного положення про те, що цілісність, структурованість і компактність матеріалу, що пропонується до засвоєння, є головною умовою поглибленого осмислення його і найповнішого засвоєння за одиницю часу.

Відомо, що найбільш розвивальною з позицій педагогічної психології формою організації навчальної діяльності учнів є їхня самостійна робота. Тому використання навчального модуля передбачає перерозподіл бюджету часу, що його виділено на засвоєння певного курсу. Переважна частина часу відводиться на самостійну роботу студентів з навчально-методичною літературою та на виконання навчальних завдань, а наступний за часовими рамками інтервал перепадає на практичні й лабораторні заняття з обов'язковим використанням активних методів навчання (проблемних ситуаціях, ділових ігор, ) зі здійсненням поточного контролю. Найменша частина часу відводиться лекційним заняттям, які за змістом є вступними (установчими) або оглядовими і, як правило, починається на початку і в кінці модуля.

Як засвідчую експериментальне навчання, така схема організації навчального процесу є оптимально. Для максимальної індивідуалізації навчання студентів. Реалізація її як першочергового дидактичного завдання передбачає забезпечення кожного студента всіма необхідними методами для самостійної роботи над навчальним курсом. Засвоювання модуля починається оглядово-установчого лекцією. Дані передбачаються індивідуальна самостійна робота студентів (учнів) консультування їх педагогом. Після цього вони можуть здавати певний модуль. Здавати модуль можна і в режимі суто індивідуального навчання, тобто відвідування всіх аудиторних форм роботи не є обов'язковим для учнів.

За таких умов організації навчання системо утворюючого ланкою навчального процесу стає самостійна робота студентів. Функції викладача при цьому зміщується в бік здійснення підготовки модульної програми й відповідних методичних матеріалів (ними в обов'язковому порядку забезпечуються всі учні), а також управління самостійною роботою кожного учня через його індивідуальне консультування та контроль засвоєння модулів.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування у молодших школярів самостійності як риси особистості
Активна роль школярів у процесі навчання, де велика увага приділяється самоосвіті, зумовлює розвиток у них самостійності та ініціативи. Тому перед кожним вчителем постає завдання формування в учнів п ...

Основні завдання педагогічного малювання
У практиці вчителя образотворчого мистецтва і початкової, і середньої школи часто використовується такий традиційний для школи вид графічної діяльності, як малюнок крейдою на класній дошці. Це поясню ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net