Модульно-рейтингове навчання

Педагогіка » Сучасні технології професійного навчання » Модульно-рейтингове навчання

Сторінка 1

В останнє десятиліття XX ст. в Україні активного теоретичного розвитку набули різні модифікації модульного навчання, батьківщиною якого вважається Англія.

Основна мета впровадження модульного навчання – досягнення переходу студента на позиції дійсного суб'єкта навчальної діяльності здатного активно і самостійно, з урахуванням вимог часу та власних можливостей, розв'язувати навчальні, а надалі і виробничі завдання. Реалізація мети передбачає зосередження увага насамперед психолого-педагогічних і соціально-психологічних детермінантах успішності навчання.

Центральною категорію цієї теми навчання виступає попеня «модуль» під яким розуміється відносно самостійна частина навчального процесу (певний функціональний вузол і цілісний блок інформації), яка містить одне чи кілька близьких за змістом і фундаментальним за значенням понять, законів і принципів. У цьому розумінні принцип модульності по відношенню до змісту навчального матеріалу є похідним від відомого психологічного положення про те, що цілісність, структурованість і компактність матеріалу, що пропонується до засвоєння, є головною умовою поглибленого осмислення його і найповнішого засвоєння за одиницю часу.

Відомо, що найбільш розвивальною з позицій педагогічної психології формою організації навчальної діяльності учнів є їхня самостійна робота. Тому використання навчального модуля передбачає перерозподіл бюджету часу, що його виділено на засвоєння певного курсу. Переважна частина часу відводиться на самостійну роботу студентів з навчально-методичною літературою та на виконання навчальних завдань, а наступний за часовими рамками інтервал перепадає на практичні й лабораторні заняття з обов'язковим використанням активних методів навчання (проблемних ситуаціях, ділових ігор, ) зі здійсненням поточного контролю. Найменша частина часу відводиться лекційним заняттям, які за змістом є вступними (установчими) або оглядовими і, як правило, починається на початку і в кінці модуля.

Як засвідчую експериментальне навчання, така схема організації навчального процесу є оптимально. Для максимальної індивідуалізації навчання студентів. Реалізація її як першочергового дидактичного завдання передбачає забезпечення кожного студента всіма необхідними методами для самостійної роботи над навчальним курсом. Засвоювання модуля починається оглядово-установчого лекцією. Дані передбачаються індивідуальна самостійна робота студентів (учнів) консультування їх педагогом. Після цього вони можуть здавати певний модуль. Здавати модуль можна і в режимі суто індивідуального навчання, тобто відвідування всіх аудиторних форм роботи не є обов'язковим для учнів.

За таких умов організації навчання системо утворюючого ланкою навчального процесу стає самостійна робота студентів. Функції викладача при цьому зміщується в бік здійснення підготовки модульної програми й відповідних методичних матеріалів (ними в обов'язковому порядку забезпечуються всі учні), а також управління самостійною роботою кожного учня через його індивідуальне консультування та контроль засвоєння модулів.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування у молодших школярів граматичного поняття “іменник”
Кожне самостійне слово становить єдність двох значень – лексичного і граматичного. Граматичним називається таке додаткове абстрагуюче значення, яке виражає різні відношення слова, що супроводять його ...

Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів у контексті неперервної освіти
У наш час в закладах освіти затвердженні штатні одиниці соціальних педагогів з широким спектром функціональних обов'язків. Сьогодні фактор взаємодії, взаємозалежності процесу виховання в загальноосві ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net