Модульно-рейтингове навчання

Педагогіка » Сучасні технології професійного навчання » Модульно-рейтингове навчання

Сторінка 2

Стимулюючими чинниками при функціонуванні навчальних модулів є такі:

- оцінкові бали за виконання навчальних завдань на стадіях поточного (під час аудиторних занять), проміжного (у кінці модуля) та підсумкового (на затвердження вивчення курсу), контролю;

- бали, що нараховуються за своєчасне відвідування аудиторних занять і консультації викладача;

- рейтинг учнів за результатами набраних балів за весь час вивчення курсу.

Оцінковий бал роботи з навчальними завданнями встановлюється як усереднений показник психофізіологічної ціни виконання їх (часові витрати, використання додаткової літератури,Є наявність методичного півня розвитку пізнавальних здібностей). Бали відвідування занять у порівненні з оцінковими балами, невеликі. В основному їх розраховано на слабко студентів, для яких не наявність їх – додатковий шанс вийти на рівень допуску до іспиту (61бал із 100 в одиницях індивідуального рейтингу). Це ще забезпечує й частіший контакт таких студентів з викладачем, якого вони об'єктивно потребує більше, ніж їхні колеги, які успішні в навчанні.

Як засвідчую експериментальне навчання з позиції психологічного аналізу рейтинг успішності є дієвим механізмом розвитку особистості учня, насамперед через реалізацію досягнень. Значність, об'єктивність і диференційованість такої системи не лише стимулює успішність навчання учнівської аудиторії, а й забезпечує особисте самоствердження учнів в очах викладачів і в учнівському середовищі, активізує процеси стуктурогенезу академічних груп.

У цьому переваги модульно-рейтингової технології організації навчання очевидні: педагогові вона надає можливість оновлювати зміст кожного модуля з урахуванням потреб ринку праці, що забезпечує дієвість і оперативність навчальних знань і їхніх систем, гарантує йому умови для різнобічного й гнучкого методичного консультування. Така система сприяє виробленню в учнів продуктивних навчань самостійної роботи, закладаючи основну їхньої подальшої після дипломної освіти, привчає кожного працювати систематично, приносить у навчання елемент змагання й дає змогу учням з різними індивідуально-психологічними характеристиками навчальної діяльності однаково успішно засвоювати матеріали програми навчання.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
Праналізувавши наукову літературу, вияснили, що методисти С.Ю. Ніколаєва, С.П. Шатілов, О.О. Миролюбов, І.О. Зимня досліджували лінгво психологічні особливості мовленнєвої діяльності. С.Ю. Ніколаєва ...

Головні методичні ідеї
Гарний урок неможливий без натхнення і педагогічної інтуїції. Саме тоді він результат творчості, а не ремесла. Разом з тим гарний урок це втілення точно спланованого задуму вчителя. 1. Добровільність ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net