Модульно-рейтингове навчання

Педагогіка » Сучасні технології професійного навчання » Модульно-рейтингове навчання

Сторінка 2

Стимулюючими чинниками при функціонуванні навчальних модулів є такі:

- оцінкові бали за виконання навчальних завдань на стадіях поточного (під час аудиторних занять), проміжного (у кінці модуля) та підсумкового (на затвердження вивчення курсу), контролю;

- бали, що нараховуються за своєчасне відвідування аудиторних занять і консультації викладача;

- рейтинг учнів за результатами набраних балів за весь час вивчення курсу.

Оцінковий бал роботи з навчальними завданнями встановлюється як усереднений показник психофізіологічної ціни виконання їх (часові витрати, використання додаткової літератури,Є наявність методичного півня розвитку пізнавальних здібностей). Бали відвідування занять у порівненні з оцінковими балами, невеликі. В основному їх розраховано на слабко студентів, для яких не наявність їх – додатковий шанс вийти на рівень допуску до іспиту (61бал із 100 в одиницях індивідуального рейтингу). Це ще забезпечує й частіший контакт таких студентів з викладачем, якого вони об'єктивно потребує більше, ніж їхні колеги, які успішні в навчанні.

Як засвідчую експериментальне навчання з позиції психологічного аналізу рейтинг успішності є дієвим механізмом розвитку особистості учня, насамперед через реалізацію досягнень. Значність, об'єктивність і диференційованість такої системи не лише стимулює успішність навчання учнівської аудиторії, а й забезпечує особисте самоствердження учнів в очах викладачів і в учнівському середовищі, активізує процеси стуктурогенезу академічних груп.

У цьому переваги модульно-рейтингової технології організації навчання очевидні: педагогові вона надає можливість оновлювати зміст кожного модуля з урахуванням потреб ринку праці, що забезпечує дієвість і оперативність навчальних знань і їхніх систем, гарантує йому умови для різнобічного й гнучкого методичного консультування. Така система сприяє виробленню в учнів продуктивних навчань самостійної роботи, закладаючи основну їхньої подальшої після дипломної освіти, привчає кожного працювати систематично, приносить у навчання елемент змагання й дає змогу учням з різними індивідуально-психологічними характеристиками навчальної діяльності однаково успішно засвоювати матеріали програми навчання.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Елементи організації навчання
Щоб здійснити процес навчання, його потрібно організувати. Організувати навчання — означає створити певну структуру та налагодити, відповідні цілям організації, зв’язки між елементами структури. Осно ...

Філософія утворення ісламу
На думку ісламських педагогів, три важливі елементи є складеними інгредієнтами формування філософії ісламської освіти - а саме, що вчиться, знання і способи викладання. Учень є за своєю природою люди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net