Інтерактивні технології навчання

Педагогіка » Сучасні технології професійного навчання » Інтерактивні технології навчання

У сучасному світі знання швидко застарівають. Лідерські позиції сьогодні належать тим людям, організаціям і країнам, які володіють найсучаснішою інформацією, вміють її оцінювати й ефективно використовувати. Новий час зумовлює нові цілі освіти. Досягнення відповідності результатів освіти галузь, визначає якість освіти в цілому.

Інтерактивність є винятково важливою характеристикою сучасної освіти. Інтерактивність в освіті актуалізується:

- процесами демонстрації

- необхідністю практично розв'язання проблеми активності учасників процесу навчання

- завданнями сучасної освіти

Отже, інтерактивна технологія навчання забезпечує не просто механічну зміну одного методу іншим, а надає алгоритм логічного методу за допомогою активних методів від одного етапу освітнього процесу до іншого з метою забезпечення його цілісності та якості. Інтерактивна технологія навчання спрямована на цілеспрямоване, планомірне використання активних методів навчання і забезпечує їх гармонійне вбудовування у навчальний процес.

дуальний модульний інтерактивний навчання

Ефективність модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань забезпечується:

- урахуванням її розробці принципів модульного навчання (модульності, декомпозиції змісту, гнучкості, усвідомленої перспективи, методичного консультування), які узгоджуються із загально-дидактичними підсумками;

- постановкою цілей і орієнтацію навчально-виховного процесу на підвищення якості і рівня професійного навчання;

- створення систем принципів і протоколів навчання та самонавчання, способів подання і засвоєння інформації;

- активізацією пошуково-творчої самостійної діяльності учнів ПТНЗ;

- впровадженням системи рівномірного рейтингового контролю.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу.

Практика показує, що інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть учням у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед підгрупою (командою) завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спрямований очікуваний результат навчання окремі інтерактивні методи, що стимулюють процес пізнавання, та розумові і навчальні умови й процедур, за допомогою яких можна досягти запропонованих результатів.

Такі методи інтерактивних занять як рольові ігри «коло ідей» будуть ефективними не на початковому етапі подання певного навчального матеріалу для учнів, а тільки після проведення занять інтерактивними методами: лекція, бесіда. Ігри надають можливість закріпити, розвитку знання. Відсутність попереднього роз'яснення вчителем положень певної теми (особливо складних тем) спричинить перетворенню інтерактивного заняття не в пізнавальний, а в розважальний захід. Інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань,т а своєю структурою визначають кінцевий результат.

Найбільш ефективними індивідуальні заняття є для учнів старших курсів, бо учні старшого віку вже мають відповідний і інтелектуальний рівень розвитку. Особливостями організації та проведення інтелектуального уроку є те, що він вимагає значної підготовчої роботи для вчителів та учнів, а також активної та ефективної позиції педагога під час проведення заняття.

Размещено на Allbest.ru

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технологія складання нестандартних задач з математики
Математичний розвиток молодших школярів водночас є метою і результатом початкової математичної освіти, який уявляється складним мисленнєвим процесом, структурно-цілісним, інтегративним за суттю та ди ...

Принципи активізації пізнавальної діяльності учнів
При виборі тих або інших методів навчання необхідно перш за все прагне до продуктивного результату. При цьому від учня потрібно не тільки зрозуміти, запам'ятати і відтворити отримані знання, але і ум ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net