Інтерактивні технології навчання

Педагогіка » Сучасні технології професійного навчання » Інтерактивні технології навчання

У сучасному світі знання швидко застарівають. Лідерські позиції сьогодні належать тим людям, організаціям і країнам, які володіють найсучаснішою інформацією, вміють її оцінювати й ефективно використовувати. Новий час зумовлює нові цілі освіти. Досягнення відповідності результатів освіти галузь, визначає якість освіти в цілому.

Інтерактивність є винятково важливою характеристикою сучасної освіти. Інтерактивність в освіті актуалізується:

- процесами демонстрації

- необхідністю практично розв'язання проблеми активності учасників процесу навчання

- завданнями сучасної освіти

Отже, інтерактивна технологія навчання забезпечує не просто механічну зміну одного методу іншим, а надає алгоритм логічного методу за допомогою активних методів від одного етапу освітнього процесу до іншого з метою забезпечення його цілісності та якості. Інтерактивна технологія навчання спрямована на цілеспрямоване, планомірне використання активних методів навчання і забезпечує їх гармонійне вбудовування у навчальний процес.

дуальний модульний інтерактивний навчання

Ефективність модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань забезпечується:

- урахуванням її розробці принципів модульного навчання (модульності, декомпозиції змісту, гнучкості, усвідомленої перспективи, методичного консультування), які узгоджуються із загально-дидактичними підсумками;

- постановкою цілей і орієнтацію навчально-виховного процесу на підвищення якості і рівня професійного навчання;

- створення систем принципів і протоколів навчання та самонавчання, способів подання і засвоєння інформації;

- активізацією пошуково-творчої самостійної діяльності учнів ПТНЗ;

- впровадженням системи рівномірного рейтингового контролю.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу.

Практика показує, що інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть учням у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед підгрупою (командою) завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спрямований очікуваний результат навчання окремі інтерактивні методи, що стимулюють процес пізнавання, та розумові і навчальні умови й процедур, за допомогою яких можна досягти запропонованих результатів.

Такі методи інтерактивних занять як рольові ігри «коло ідей» будуть ефективними не на початковому етапі подання певного навчального матеріалу для учнів, а тільки після проведення занять інтерактивними методами: лекція, бесіда. Ігри надають можливість закріпити, розвитку знання. Відсутність попереднього роз'яснення вчителем положень певної теми (особливо складних тем) спричинить перетворенню інтерактивного заняття не в пізнавальний, а в розважальний захід. Інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань,т а своєю структурою визначають кінцевий результат.

Найбільш ефективними індивідуальні заняття є для учнів старших курсів, бо учні старшого віку вже мають відповідний і інтелектуальний рівень розвитку. Особливостями організації та проведення інтелектуального уроку є те, що він вимагає значної підготовчої роботи для вчителів та учнів, а також активної та ефективної позиції педагога під час проведення заняття.

Размещено на Allbest.ru

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацькі організації Задністров’я кінця ХХ століття
Кінець ХХ століття в козацькому русі характеризується як період росту організацій різного направлення та чисельного росту членів цих організацій. Причиною цьому слугувало підвищення загального інтере ...

Розкриття поняття форми організації навчання
У сучасній дидактиці склалася парадоксальна ситуація. Дослідники відзначають (В. К. Дьяченко, І. М. Чередов та ін.), що навіть фахівці в області дидактики вагаються сказати, що таке форма організації ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net