Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти

Педагогіка » Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою » Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти

Сторінка 5

Згадаємо себе у школі: когось запитали, всі інші полегшено видихнули, - пронесло. Вчитель починає працювати з конкретним учнем, намагаючись виявити знання, одержанні ним у процесі роботи з книжкою. Крім того, у школах існує стереотип, щоб встигнути більше і ближче торкнутися практичної сторони уроку, вчитель опирається на розумніших учнів. Забуваючи те, що працювати на уроці можна одночасно зі всіма учнями класу, але це повинна бути чітко організована і методично продумана всеохоплююча система. Та й інші моменти уроку вимагають більшої активності учнів. Щоб було легше прослідкувати початкову і кінцеву ланки процесу підготовки учнів до уроків позакласного читання за весь період експериментального дослідження зобразимо діаграму самостійної діяльності учнів у роботі з книжкою.

Діаграма 1.

Таке зображення допоможе чіткіше уявити собі процес підготовки учнів до уроків позакласного читання.

Говорячи про уроки позакласного читання не слід забувати, що вони є однією з ланок навчально-виховного процесу, де все взаємопов'язане і підпорядковане. Особливо ці уроки тісно співпрацюють із уроками класного читання. Ще у XIX ст. передова педагогічна громадськість висловлювала думки про необхідність тісного зв'язку класних і позакласних занять. Цей зв'язок може здійснюватись безпосередньо і опосередковано. Сама наявність цього зв'язку цілком природна у тому, що походження уроку позакласного читання тісно пов'язано із уроками читання у початковій школі. Уроки читання, наприклад, повинні навчити дітей добре читати, чого достатньо важко. досягти, адже велика різниця у начитаності, як техніки читання, і безпосередньої цікавості до предмету. Вирішити проблему зацікавленості учнів у процесі читання повинен допомогти урок позакласного читання, який здійснює великий вплив на формування у виховного процесу, а частина від одного цілого, що називається всебічним розвитком учня. А це говорить, що такі уроки тісно пов'язані із іншими навчальними предметами, що входять у програму загальноосвітньої школи.

В умовах сучасної школи можливо простежити всі шляхи поєднання позакласного читання із класним, виявити причини успішності чи неуспішності учнів у роботі із книгою, що дозволяє говорити про вміння працювати із новим художнім твором і можливість перенесення матеріалу у свій особистий досвід. Більшість уроків позакласного читання сформовані на основі навчального матеріалу за чинними підручниками з класного читання. Тому такі уроки стають більш схожі на повторення вивченого матеріалу, що йде з пам'яті і зазубрювання молодшого школяра. Нерідко вчителі не відступають від запропонованої програми через розуміння неможливості опрацювання більшої кількості художніх творів, ніж тих, які учні вивчили на уроках позакласного читання.

Реалізуючи взаємозв'язки класного і позакласного читання, для з’ясування переваги цих уроків одного над одним, школярам була запропонована анкета.

Анкета опитування учнів № 2

Які уроки опитування тобі більше подобаються?

а) урок позакласного читання

б) урок класного читання

2. До якого уроку ти більше читаєш?

а) до уроку позакласного читання

б) до уроку класного читання

3. Навіщо ти читаєш книги?

а) примушують у школі

б) розглядаю ілюстрації

в) порадили товариші

г) цікаво дізнатись нове

д) здивувати всіх своїми знаннями

4. На якому уроці ти дізнаєшся більше?

а) на уроці позакласного читання

б) на уроці класного читання

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета і завдання сучасної навчально-виховної системи
Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно розвинутої особистості, який іде із глибини століть. В Україні загальна мет ...

Аналіз нормативного та методичного забезпечення роботи над розвитком читацьких інтересів учнів та використання активних методів
Треба відмітити, що традиційно наука про літературу розглядала історію літератури у першу чергу як історію життя та діяльності творців літературних творів, історію автора. Але в літературному процесі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net