Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти

Педагогіка » Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою » Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти

Сторінка 7

Аналізуючи одержані результати, слід відмітити, що в експериментальних класах проглядається тенденція до уроків позакласного читання, а в контрольних перевага навпаки - на боці класного читання. Це пояснюється тим, що у експериментальних класах було проведено декілька уроків позакласного читання, а вже потім учні відповідали на запитання анкети, а в контрольних одразу ж анкетувались. Зрозуміло, що уроки класного і позакласного читання - це дві сторони одного процесу, який формує в учнів уміння працювати з книжкою. Тобто, позакласне читання ґрунтується на знаннях і вміннях, здобутих учнями на уроках класного читання, що у свою чергу сприяє ефективному виконанню завдань класного читання.

Безпосередній зв'язок класного і позакласного читання ми здійснювали частковими прийомами, наприклад, перенесення читацького досвіду і системи знань, використання додаткових текстів для сильніших учнів тощо. На самих ж уроках позакласного читання звертали увагу на запитання, звернені до уроків класного читання, наприклад:

– Що ви знаєте про творчість цього письменника з уроків класного читання?

– З якими творами даного автора ми з вами ознайомилися?

Крім цього, між цими уроками існує також зв'язок опосередкований. Ті навички культури читання, праця з художнім текстом, вміння проглядати стиль написання, які здобували на уроках класного читання, у певній системі і з врахуванням вікових особливостей дітей, проявлялися і на уроках позакласного читання. Проте між цими уроками немає чіткого розмежування, вони взаємообумовлені. Наприклад, класне, читання більше уваги приділяє техніці читання, проте якою б книга не була чудовою, вона без допомоги додаткового читацького джерела не навчить по справжньому розуміти зміст твору. У свою чергу, успішна робота з техніки читання (класне читання), дає можливість школяреві розширювати і поглиблювати свій читацький кругозір (позакласне читання).

Проте, не дивлячись на тісний зв'язок, у цих уроків наявні і відмінні риси. Урок позакласного читання передбачає більш широкий діапазон і в охопленні літературного матеріалу, і при роботі з ним. Ці уроки навчають учнів прийомам роботи з незнайомою книгою. Програма ж класного читання складена з чітким дотриманням певного напрямку, чого не скажеш про позакласне читання, де прослідковується вільний вибір текстів, що обумовлений особливостями даного класу. Окрім цього, ці уроки передбачають ширше коментування прочитаного, і значно різноманітніші прийоми роботи. На кінець, якщо на уроках читання весь клас читає один і той самий текст, заданий додому, то до уроку позакласного читання учень читає те, що на його думку, належить до наміченої теми уроку. Звідси і своєрідність домашніх завдань: читати книги, що належать до будь-якої серії; вміти пояснити свій вибір; зацікавити однокласників своєю розповіддю так, що їм цікаво прочитати одну з книг серії…

Ці уроки потребують більшої підготовленості і чіткої продуманості з боку вчителя. Тут необхідне знайомство з новинками дитячої літератури, зв’язок з батьківським колективом класу, розуміння психологічних особливостей сприймання книг дітьми. Специфіка цих уроків передбачає особливу їх організацію і відмінну від інших навчальних предметів методику проведення.

Провівши паралель між уроками класного і позакласного читання, ми хочемо поділитися набутим досвідом і знаннями у самостійній підготовці учнів до позакласного читання, навести приклади завдань для цих робіт. За своєю навчальною і виховною метою, а також місцем, яке ці завдання займають на самому уроці і у процесі підготовки до нього, з якими структурними компонентами співвідноситься, їх можна класифікувати таким чином:

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ефективність використання логоритміки в корекційно-развиваючій роботі по подоланню заїкання
Використання логопедичної ритміки в корекційній роботі з тими, хто заїкається обумовлене наступними положеннями. 15 Між мовною функцією - її руховим, виконавчим компонентом - і загальною руховою сист ...

Професійне орієнтування учнів при вивченні економіки
Виходячи з державних та особистісних потреб предмет “Економіка” з 2001 р. включено до інваріантної частини навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів. Опанування його змістом значно пошир ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net