Завдання, що вчать учнів правильно орієнтуватися у груш запропонованих книг

Педагогіка » Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою » Завдання, що вчать учнів правильно орієнтуватися у груш запропонованих книг

До знань, якими повинні володіти учні, належить обізнаність у художніх творах письменників, що пишуть для дітей і про дітей. Але для учнів 4 класів початкової школи, ці знання збільшуються до вміння ними орієнтуватися в особливостях написання тих чи інших творів, вмінню формувати власну бібліотеку за серіями, кожна з яких несе певні пізнавальні знання. Тому завдання вчителя-класовода полягає у залученні учнів до самостійного читання книг в усьому тематичному і жанровому обсязі, доступного для сприймання учнів початкової школи. При цьому не слід забувати і про нахили та про інтереси школярів, реалізацію, яких вони знайдуть у художній літературі. Відповідно до цього, пропонувалася тематика текстів з врахуванням можливостей та уподобань школярів. Розглянемо деякі завдання для самостійної роботи, які корисно ставити перед дітьми, переслідуючи вказану мету. Дітям пропонувалося розглянути виставку із 6-10 книг, присвячених світу казкового, серед яких знаходяться книги-казки Г.К.Андерсена. Пізніше вони давали відповіді на запитання, подані нижче:

І. 1. Я назвала виставку "У світі казкового". А як би ви назвали?

2. Поясніть чому? Скористайтесь для цього запитаннями:

Яка назва запропонованих книг?

Хто є автором цих книг?

Що нам відомо про цього письменника?

Поясніть заголовок поданих книг.

- На яку тему виставлені книги?

- Чи допомогли вам обкладинки у виборі потрібних книг? Поясніть чому?

II. 1. Розгляньте виставку книг.

2. Подумайте, якими з запропонованих книг ми будемо користуватися.

3. Чи є серед поданих книг книги-збірки? Як ви про це дізналися?

4. З яким автором, серед написаних письменниками книг, ви знайомі?

5. Які книги не відповідають темі нашого уроку?

ІІІ. 1. Розгляньте виставку книг. Який заголовок ви доберете?

2. Поясніть чому вибрали таку назву?

3. Назвіть авторів запропонованих книг.

4. Чому не всі автори є казкарями? Доведіть свою думку.

5. Перерахуйте книги, що належать темі нашого уроку?

6. Що об'єднує виставлені книги?

7. Якими ще назвами книг ви можете доповнити дану виставку?

Кожна з трьох груп, запропонованих вище завдань, переслідувала певну мету, вибір якої залежав безпосередньо від вчителя, яку ціль на конкретному уроці ми намагалися досягнути. Наприклад, метою першого блоку запитань був визначення теми і жанру групи книг. Такі запитання доцільно використовувати при первинному знайомстві з невідомим автором, що дасть можливість учням визначити тему даного уроку. Метою другого блоку запитань є вибір книги з ряду запропонованих. Ці завдання спрямовані на підвищення цікавості у школярів, стимулювання бажань дізнатись більше про автора і стиль написання книжки. Третя мета виражалася у доповненні виставки "власними" книгами. На цей вид роботи слід звернути більше уваги, оскільки, по-перше, учень посилено готується до уроку протягом певного часу (пошук нових книг, цікавого про автора, невідомих фактів написання даних книг), по-друге, учень працює на уроці (розповідає про виконану роботу, демонструє знайдений матеріал, відповідає на запитання вчителя) виявляючи глибину проведеної роботи.

Самостійний пошук стимулював у школярів творчу уяву, інтерес до літературного мистецтва слова, його повноцінного сприймання.

Докладаючи максимум зусиль для знаходження потрібного літературного джерела, учень не тільки задовольняв своє бажання продемонструвати вміння чітко виконувати завдання вчителя-класовода, але і включався у процес систематичної організованості, де необхідні мислення, увага і спостережливість. Вміння працювати не тільки вже з знайденою книжкою, з її змістом безпосередньо, але і вміння аналізувати її з обкладинки і титульної сторінки, дасть можливість без будь-яких зусиль задовольнити потреби і бажання учня.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Форми організації дискусії в навчальному процесі
Хтось із класиків сказав: „При суперечці народжується істина”. Наше життя - це прояв різних суперечок та дискусій. Протягом трьох останніх років навчання ми постійно дискутували на різні теми. Ми пос ...

Основні вимоги до навчальної діяльності
1. Навчальна діяльність повинна бути різнобічно мотивованою у стосунку до вчителя й учня, тобто в учителя повинно бути прагнення краще навчати, а в учня - краще та старанно вчитись. Під умотивованіст ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net