Завдання, розраховані на виявлення якості самостійного читання твору дітьми

Педагогіка » Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою » Завдання, розраховані на виявлення якості самостійного читання твору дітьми

Самостійність школярів при підготовці до уроку позакласного читання, виявляється не тільки у знаходженні потрібної книжки, цікавого матеріалу про автора, але й вмінні розповідати про цю книгу, давати змістовні відповіді на запитання, поставлені вчителем. Від того, як дитина з розумінням і наполегливістю віднесеться до прочитання книжки залежить якість майбутнього уроку. Вчителю необхідно організувати свою роботу з учнями на уроці так, щоб кожен з них зміг показати свою підготовленість, найповніше розкрити знання, одержані у процесі опрацювання нового матеріалу. Нерідко відбувається так, що учень, прочитавши книжку, не може розповісти зміст тексту, або відповідає односкладними реченнями. Це говорить про те, що учень не знав, на що в першу чергу слід звернути увагу, ним не була отримана установка з боку вчителя. Якщо ж вчитель звернув увагу, які книжки потрібно знайти до майбутнього уроку, то про зміст самих творів він забув учням нагадати, або це було зроблено не конкретно. У цьому полягає основна помилка, якої припускаються вчителі.

Знайомлячись з темою "Держава моя", учням запропонували ряд запитань, відповіді на які можна було знайти лише в осмисленому опрацюванні тексту "Храм святої Софії в Києві" і роботі у дитячій бібліотеці з додатковими джерелами (див. додатки):

Прочитай уважно текст. Що в ньому описано? Чи дає заголовок відповідь на це запитання?

Хто такий Ярослав Мудрий? Що тобі про нього відомо? Розкажи.

Чому Софійський собор вважався головним політичним і культурним центром Київської Русі? Доведи свою думку.

Що тобі відомо про єпископа Верещинського? Знайди додаткові відомості про нього.

Чи відома тобі історія будівництва Софійського собору?

6. Які ще пам'ятки сивої давнини тобі відомі? Слід звернути увагу на те, що урок позакласного читання - це одна з ланок навчально-виховного процесу, де поєднуються в єдиний комплекс різні навчальні предмети: історія і географія, поезія і музика, малювання і природознавство. Лише в цьому випадку учень, готуючись до цих уроків, ставитиме більше вимог до себе, його перестане задовольняти лише пошук книги, без вдумливого її прочитання. А сама робота, якщо її впроваджувати систематично, обов'язково принесе свої результати.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацькі організації Задністров’я початку ХХI столітті
Початок ХХІ століття в Одеській області та, зокрема, Білгород-Дністровському районі для козаків ознаменувався якісним ростом кількості членів та загальною зацікавленістю влади у співробітництві. Це, ...

Технологія організації продуктивної взаємодії викладача і студентів
В даний час, в обстановці гуманізації і демократизації суспільства відбуваються процеси перетворення і оновлення системи вищої освіти. Поступово система освіти, відмовляючись від установки на репроду ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net