Аналіз професійної діяльності фахівця

Педагогіка » Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу » Аналіз професійної діяльності фахівця

Сторінка 2

Диференційованими компонентами рівня спеціальності є рівні циклів учбових дисциплін або окремих дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. Ці цілі повинні відображати професійну спрямованість (смотивірованність діяльності фахівця, яка знаходить вираз через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати ухвалюванні рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти певним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримувати правила праці і так далі) характеристики професійної пам'яті і мислення, здатність творчого підходу у вирішенні технічних завдань (при необхідності), здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії і коректувати їх при необхідності). Постановка такої комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти все сторонньому розвитку особи навченого.

При постановці мети вивчення учбового курсу вчитель має чітко уяснити, які саме характеристики особи слід формувати, на які елементи структури особи слід впливати. Фактично ціль навчання дисципліни або тактична ціль навчання представляє собою опис не тільки видів діяльності, які формуються в процесі вивчення, але і всі ті характеристики особи, які слід формувати в процесі засвоєння заданої дисципліни. Вчителю необхідно чітко уяснити, які компоненти структури особи формуються при освоєнні його учбового курсу. При цьому слід враховувати, що при навчанні здійснюється формування особи в цілому.

Таблиця 1.3 – Постановка тактичних цілей професійного навчання прохідника на рівні спеціальної теоретичної дисципліни

Елементи структури особи

Характеристика цілей

Досвід особи

Професійна компетентність

1. Сформувати загальні уявлення про проведення похилих виробок;

2. Сформувати загальні уявлення про кріплення похилих виробок;

3. Сформувати загальні уявлення про правила безпеки при проведенні та кріпленні похилих виробок;

4. Сформувати уміння вибирати обладнання згідно з горно-геологічними умовами;

5. Сформувати загальні уявлення про прохідницьке та буровзривне обладнання;

Професійна направленість

1. Сформувати бажання працювати у галузі майбутньої професій;

2. Сформувати важність виконання своєї роботи;

Комунікативна готовність

1. Сформувати відповідно термінологію;

2. Сформувати вміння установлювати контакт з іншими людьми, влаштовувати психологічний клімат;

Економічна ерудиція

1. Знання передових технологій виробництва;

2. Ознайомлення із засобами ефективного використання робочого часу;

Професійна пам’ять

Покращення довго часової, кратко часової, логічної, образної, слухової, зорової пам’яті

Функціоналізм психики

Технічне мислення

Сформувати наглядно-дійове та абстрактне мислення, здатність аналізувати, здатність до індуктивного та дедуктивного мислення

Здатність до рішення задач

Сформувати вміння користуватися новими, більш сучасними, прогресивними технологіями при вирішенні поставленої задачі

Типологічні властивості

Здатність до саморегулюванню та самоаналізу

Сформувати вміння аналізувати свою діяльність при виконанні різного ряду робіт, своєчасно її контролювати або виправляти при виникаючих збоях у системі

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Навчання - найважливіший засіб розумовою виховання
В.О. Сухомлинський, створюючи свою педагогічну систему, враховував положення теорії Л.С. Виготського про провідну роль навчання в розвитку дітей. Досвід Навлиської школи підтвердив стратегічну правил ...

Розвиток пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку
Гру традиційно зв'язують з дитинством. Дитина переступає поріг школи, і з цього моменту навчання займає велику частину часу, теоретично стає ведучою діяльністю аж до підліткового віку. І, проте, ігро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net