Формування кваліфікованої характеристики фахівця

Педагогіка » Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу » Формування кваліфікованої характеристики фахівця

Сторінка 1

На основі функціональна структура діяльності прохідника та вимог, що пред'являються до нього, складаємо перелік вмінь та знань, необхідних при підготовці робітники по професії прохідник

Зміст професійного навчання ґрунтується на переліку встановлених умінь.

Зміст теоретичного навчання включає формування знаково-практичних і знаково-розумових умінь. Основу практичного (виробничого) навчання складають в основному предметно-практичні уміння.

Зміст підготовки робітників заданої професії і рівня кваліфікації оформляється у виді табл. 1.4, у якій ліва частина вказує уміння, а права включає знання, необхідні для їх формування з урахуванням необхідного рівня їх сформованості. Якщо для декількох умінь вимагаються ті самі знання, вони вказуються один раз і більше не повторюються.

Необхідні рівні сформованості знань вказуються в такий спосіб:

– орієнтованої (ОО). При формуванні знань на цьому рівні учні мають тільки орієнтовані представлення про досліджувані поняття, здатні повторити формулювання законів, положень. Даний рівень знань формується в учнів ПТУ по таких поняттях, як наприклад, зніс різального інструмента, що ріже, залежність складових сил різання від геометрії інструмента, основні поняття про теорію різання й ін.;

– поняттєво-аналітичний (ПА).Учні в даному випадку мають чіткі представлення і поняття про досліджуваний об'єкт, здатні здійснювати значеннєве виділення, пояснення, проводити аналіз, переносити раніше засвоєні знання в типові ситуації. До цього рівня відносяться, наприклад, знання учнів ПТУ режимах різання і послідовності їхнього визначення, знання марок матеріалу інструмента, що ріже, і оброблюваних заготівель і їхньої властивості і т.д.;

– продуктивно-синтетичний (ПС). При знаннях на цьому рівні учні мають глибокі поняття про досліджуваний об'єкт, здатні здійснювати синтез, генерувати нові представлення, переносити раніше засвоєні знання в нетипові ситуації. Наприклад, це знання про технологічний процес механічної обробки (зборки), ремонті й ін, а також про його елементи, послідовність настроювання і роботи на гірничодобувних комбайнах, комплексах і деякі інші.

Таблиця 1.4 – Перелік вмінь і знань необхідних, при підготовці робітники по професії прохідник

Уміння

Знання

№ п/п

Найменування

Вид

Рівень сформован.

п/п

Найменування

Рівень сформован.

1

Проведення похилих виробок в однорідних кріпких і твердих породах

ПП

С

1.1 1.2

Властивості порід Технологічні схеми проведення виробок

ПА

2

Проведення буровзибухових робіт

ПП

С

2.1

2.2

2.3

Положення шпурів, їх діаметр, глубену

Засоби буріння шпурів Засоби пилепоглинання при бурінні

ПС

3

Підготовка забою до роботи

ПП

С

3.1

3.2

Провітрювання та огляд забою

Замір метану

ПА

4

Зведення креплення

ПП

С

4.1

4.2

Види кріплень

Форми і розміри поперечного січення креплень

ПА

6

Вибір інструментів

ПУ

С

5.1

5.2

Інструменти необхідні для проведення і кріплення похилих виробок

Класифікація інструментів

ПА

6

Виконання простих технологічних схем

ЗП

ОІІ

6.1

Позначення

ПА

7

Читання схем і креслень

ЗП

С

7.1

7.2

7.3

Позначення

Формули

Технічні характеристики

ПА

8

Виявлення дефектів, поломок

ЗП

С

8.1

8.2

Правила огляду робочого міста

Види поломок

ПА

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування умінь і навичок визначати логічно наголошенні слова і їх виділяти під час читання
Важливими засобами розкриття змісту тексту є логічний наголос, паузи і як результат — інтонація. Згідно з новими програмами учні знайомляться з цими термінами вже в 3 класі, хоча над пошуками головно ...

Ігри до уроків образотворчого мистецтва
Ігри можуть бути іще однією формою перевірки і закріплення знань з образотворчого мистецтва. У процесі гри діти навчаються правильно сприймати форму предмета, його барву, величину, пропорції, положен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net