Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Педагогіка » Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу » Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Сторінка 1

На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної (''Виробниче навчання'') професійної підготовки фахівця.

Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі чинники, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваною їм професійній діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівцями є техніка, технологія, організація управлінням, економіка, правові питання галузі наукові дослідження.

Таблиця 1.6 – Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця

Структура об'єкту вивчення (галузі господарської діяльності)

Види діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту відповідно до поставлених тактичних цілей

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

1

2

3

4

Техніка

Технологічна

Техніка

1. Пристрій та експлуатація гірнопрохідницького комплексу КРТ;

2. Комбайни бурової дії УРАЛ 10КС, ПК8М;

3. Індивідуальні та механічні кріплення;

Технологія

Технологічна

Загальна технологія

Технологія проведення похилих виробок; способи проведення гірничих виробок;

Конкретна технологія

Буровибуховий, комбайновий, гідравлічний способи проведення гірничих виробок, відбійними молотками;

Організація і економіка

Організаційно-управлінська

Економіка і організація виробництва

Розрахунки необхідних потужностей двигунів

Охорона праці

Організаційно-технологічна

Охорона праці і техніка безпеки

Правила безпеки при кріпленні похилих виробок, при проходці виробок.

Правові питання галузі

Технолого-управлінська

Право

-

Екологія

Технолого-управлінська

-

-

Наукові дослідження

Науково-дослідницька

-

-

На основі всіх виконуваних розробок формується звідно-тематичний план підготовки фахівця (якщо його підготовка здійснюється в рамках ПТУ) або робоча програма дисципліни, (якщо підготовка фахівця здійснюється в коледжі).Звідно-тематичний план повинен включати тематику спеціальних дисциплін («Спецтехнологія», ''Виробниче навчання'' і так далі), регламентувати послідовність вивчення тем і кількість часу, що відводиться на їх вивчення, по семестрове розчленовування учбових курсів, відображати форми навчання (уроки, практики). Робоча програма повинна включати послідовність вивчення тем, кількість годинника, що відводиться на їх вивчення, і форми навчання (лекції, практичні заняття).

Таблиця 1.7 Звідно-тематичний план підготовки прохідника

Виробниче навчання

Спеціальна технологія

№ п/п

Найменування тим

К-ть годин

№ п/п

Найменування тим

К-ть годин

ПЕРШИЙ КЛАС

1 півріччя

Навчання в учбових майстернях

1

1. Вхідне заняття

2

1

1. Введення

2

1

2. Техніка безпеки та противопожежні заходи

2

1–4

2. Слюсарні роботи

14

1

3. Екскурсія в шахту

2

5–7

3. Головні відомості про механізми та деталі машин

12

2–12

4. Слюсарні роботи (всього 186 годин)

8–17

4. Пристрій та експлуатація гірнопрохідницьких машин та механізмів (всього 50 годин)

Розмітка

6

Пристрій прохідницьких комбайнів циклічної дії

12

Рубка, правка, гибка

24

Пристрій прохідницьких комбайнів непереривної(бурової) дії

12

Різка

12

Принципи дії комбайнів з корончатим, дисковим або комбінованим виконавчими органами

10

Обпилювання

24

Види погруз очних пристроїв: ковшові, шнекові, нагребаючі лапи

6

Свердління, зенкування

18

Ходове обладнання (гусен.)

10

Обробка різ’бових поверхонь

12

Виконання нероз'ємних з’єднань

18

Комплексні роботи

72

12–17

5. Електромонтажні роботи

90

17

Перевірочні роботи

12

 

Всього за 1 півріччя

300

   

68

2 півріччя

18–42

6. Основні навички керування гірнопрохідницькими машинами та механізмами

222

38–39

5. Відомості про ремонт гірношахтного обладнання (всього 28 годин)

42

Перевірочні роботи

12

Правила огляду робочого міста

4

Види поломок

8

Способи та засоби усунення поломок

16

Всього за 2 півріччя

224

28

Всього за перший клас

524

96

ДРУГИЙ КЛАС

1 півріччя

Навчання на підприємстві

1

8. Інструктаж по техніці безпеки та ознайомлення з ремонтним підприємством

6

1–14

6. Способи проведення похилих гірничих виробок (всього 28 годин)

1–16

9. Ремонт прохідницьких машин та механізмів

Буровибуховий

18

Ремонт 1ГПКС

8

Комбайновий

10

Ремонт ПК8М

8

Гідравлічний

4

Ремонт УРАЛ 10 КС

10

Відбійними молотками

6

Всього за 1 півріччя

32

   

28

2 півріччя

17

10. Попереднє навчання техніки безпеки в учбовім комбінаті підприємства

36

Кріплення похилих гірничих виробок (всього 26 годин)

Класифікація кріплень;

4

27–41

12. Предвипускна виробнича практика на шахтнім робочім місці прохідника

540

Вимоги до кріплень;

6

42

Випускні кваліфіковані іспити

36

Конструкція кріплень.

16

 

Всього за 2 півріччя

612

   

26

 

Всього за другий клас

644

   

54

 

Всього за курс навчання

944

   

80

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вимоги до написання букви
Під час написання букв у букварний і після букварний період особлива увага має приділятися аналізу структури кожної букви, її складових елементів самими дітьми, оскільки зоровий образ визначає послід ...

Особливості роботи по удосконаленню навичок читання на сучасному етапі розвитку початкової школи
Як показали дослідження науковця Донецького університету В.Н.Зайцева, з трьохсот факторів впливу на успішність школярів найсуттєвішим є темп читання. Діти, які опановують при читанні вголос 150 слів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net