Структура уроку письма на вивчення нової букви

Педагогіка » Письмо в букварний період » Структура уроку письма на вивчення нової букви

Сторінка 2

План і хід уроку.

1. Зв’язок уроку письма з уроком читання.

1) Бесіда: - 3 якою буквою на уроці читання ми ознайомились?

- Знайдіть її в розрізній азбуці.

- Які звуки ця буква може позначати? (т, т’)

2) Гра „Піймай звук”. Необхідно „піймати” звуки (т, т’) в словах: степ, тут, звук, ластівка, трактор, лист, небо, сито, торт, летів, лопата, школа

- Якою буквою позначаються на письмі звуки (т, т’)?

- На цьому ж уроці, діти, ми ознайомимося з рукописною буквою т, навчимося її писати саму та в сполученні з іншими буквами, а для цього треба уважно слухати моє пояснення і старанно працювати .

2. Ознайомлення з писемною буквою. (Вивішується демонстраційна картка)

- Що це за буква (показує на друковану)?

А це діти, рукописна мала буква т (показує)

- Розгляньте, чи схожа вона на друковану?

- На яку писану букву вона схожа?

- Чим відрізняється?

- Назвіть усі елементи цієї букви (похила паличка, паличка з закругленням внизу, паличка з закругленням внизу та вгорі)

3. Пояснення вчителем написання букви т

1) Показ письма букви з коментуванням

2) Написання букви за зразком — 1 рядок.

Фізкультхвилинка

3) Фронтальна перевірка написаного, зіставлення, повторне пояснення написання букви. Письмо на дошці.

4) Написання букви в зошиті під такт — 1 рядок.

4. Написання складів та буквосполучень.

1) Читання складів, буквосполучень з розрізної азбуки, пояснення написання їх на дошці та запис у зошитах: ат, от, ут, ит, іт

– 1 рядок. (Недописаний рядок першокласники заповнюють цими складами до кінця.)

Фізкультхвилинка.

2) Зорово-слуховий диктант, та, то, ту, ти, ті

– 1 рядок. Цими складами рядок дописується до кінця.

3) Письмо на слух: ут, ті, ат, то, ит, та, от

– 1 рядок.

5. Письмо слів.

1) Читання складової таблиці та складання слів по ній.

Складова таблиця

ро

ти

на

но

то

та

ло

во

ку

ви

ма

ла

пи

си

са

Можна скласти слова: носила, випила, новина, ворона, ворота, тато, писати, лото, сито.

2) Запис слів: тато, писати, ворота, тут – 1 рядок.

3) Підпишемо малюнок: лото, сито. (Вчитель вивішує предметні малюнки).

- Розбір, де використовуються ці предмети?

6. Складання речень зі словами.

Запис речення: У Поліни сито.

7. Підсумок уроку.

Оцінювання роботи учнів.

- Яку букву ми навчилися з вами писати?

- З яких елементів вона складається?

- А ще що ми писали з цією буквою? (Склади, слова; писали речення).

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретичні положення теорії адаптації організму до фізичних навантажень
Згідно сучасних положень теорії адаптації організму до фізичних навантажень в основі стимуляції механізмів довгострокової адаптації лежить багатократне сумування ефектів оперативної адаптації. Тому с ...

Лінгводидактичні та психолінгвістичні засади розвитку усного мовлення
Проблема усного мовлення досліджувалася психологами (Л.С.Виготський, О.О.Леонтьєв, О.Р.Лурія, І.О.Синиця та ін.) і мовознавцями (Д.Х.Баранник, В.В.Виноградов, Б.Н.Головін, Т.О.Ладиженська, В.Л.Щербак ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net