Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів

Педагогіка » Підвищення ефективності самостійної роботи студентів, як проблема вищої школи » Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів

Сторінка 3

Поточний контроль проводиться викладачем на всіх видах аудиторних занять. Основним завданням поточного контролю є перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної, запланованої роботи. Поточний контроль необхідний також для діагностування ходу дидактичного процесу, виявлення його динаміки, зіставлення реально досягнутих на окремих етапах результатів із запроектованими. Крім власне прогностичної функції поточний контроль стимулює навчальну роботу учнів, сприяє своєчасному визначенню прогалин у засвоєнні матеріалу, підвищенню загальної продуктивності навчання. Метою поточного контролю є забезпечення оперативного зворотного зв'язку між викладачем і студентами в процесі навчання та мотивації досягнення у студентів. Інформація, яку отримують при поточному контролі, використовується як викладачем − для корекції методів і способів навчання, так і студентами − для планування самостійної роботи. Отже, поточний контроль виконує коригувальні, організуючі та виховні функції.

Технологія програмованого навчання − це відносно самостійне і індивідуальне засвоєння знань і умінь за навчальною програмою за допомогою спеціальних засобів (програмованого підручника, ПЕОМ). Суть технології програмованого навчання полягає в тому, що весь навчальний матеріал подається в чітко алгоритмічній (логічно послідовній) послідовності порівняно невеликими порціями навчальної інформації, забезпечується покроковий контроль якості засвоєння і управління процесом навчання залежно від результатів цього контролю.

Аналіз стану проблеми на практиці показує, що на сьогодні самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання організована не належним чином, оскільки не має чіткого визначення обсягів та видів навчальних завдань для самостійної роботи, у студентів недостатньо сформовані навички самостійної роботи тощо. Внаслідок цього переважає невисока результативність та відсутність інтересу до завдань для самостійного опрацювання.

Процес самостійної роботи студента залежить, перш за все, від його готовності до цього виду діяльності. Мотиваційний фактор є одним з найважливіших аспектів проблеми самостійної роботи. Навчання протікає більш успішно, якщо у студента сформована позитивна мотивація, пізнавальний інтерес (пізнавальна діяльність), стимул активізації пізнавальної діяльності, потреба в здобутті знань, почуття обов’язку, відповідальність та інші мотиви.

Важливо також звертати увагу й на інші аспекти проблеми, покращення яких може призвести до збільшення ефективності самостійної роботи. Це такі аспекти як : правильність викладення лекційного матеріалу, проведення практичних, семінарський робіт, групових консультацій, самосійної роботи під керівництвом викладача. А також застосування дистанційного, програмного навчання, та правильно організований процес контролю.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Університети у Естонії
В Естонії діють 37 вищих навчальних закладів.10 з них мають університетський статус, з яких 6 - державні університети, а 4 - приватні. До державних університетів у Республіці Естонія належать Універс ...

Модель трансформації Адамівської школи в школу козацько-лицарського виховання
Міністерство освіти і науки України. Інститут українознавства. Інститут змісту і методів навчання. Інститут удосконалення вчителів. Головне управління освіти. Інноваційні курси Проблеми трансформації ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net