Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів

Педагогіка » Роль самовиховання вчителя у формуванні його особистості » Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

2. Планування, вибір дій, створення програми самовиховання.

3. Вибір методів і засобів самовиховання.

4. Реалізація у навчально-науковій діяльності цілей і завдань програми професійного самовиховання.

5. Самоконтроль: порівняння досягнутих результатів з очікуваними.

6. Корекція програми самовиховання з урахуванням результатів самоконтролю і самооцінки.

Самопізнання як передумова самовиховання

Самовиховання починається із самопізнання. Самопізнання – це відкриття себе, виявлення передусім своїх позитивних якостей і можливостей і тих задатків, які потім шляхом самовиховання людина може перетворити у здібності, талант, стійку рису характеру.

Основне правило самопізнання – шукати в собі істинне «Я». Проте самопізнання потрібне не для задоволення власної цікавості або втіхи від процесу пізнання, його здійснюють не заради пошуку чистої істини, а заради певної мети, зокрема, для самовдосконалення, тобто формування себе відповідно до власних намірів, ідеалу. Самопізнання є підставою для адекватної (такої, що відповідає можливостям особистості) оцінки самого себе.

Займаючись самовихованням, треба насамперед виявити особливості власного характеру, які заважають успішно навчатися, плідно працювати, легко й компетентно спілкуватися. Важливою частиною процесу самопізнання є самовизначення своєї спрямованості, темпераменту, здібностей і т.д. Для того, щоб себе виховувати, потрібно знати не тільки риси власного характеру, особливості поведінки, вчинків, а й те, заради чого, з якої причини був здійснений той чи інший вчинок, тобто знати мотиви власних вчинків, знати свої потреби.

Визначення мети самовиховання

Наступним кроком професійного самовиховання є формулювання мети. Це дуже відповідальний крок у процесі самовиховання, адже від вибору мети залежить ефективність такої роботи. Чим ширша і значиміша мета, тим вірогідніше вона може стати перспективою у житті людини. Такою метою повинні бути не окремі поодинокі цілі (прагнення отримати вищу, ніж сусід, оцінку на контрольній; успішно скласти колоквіум з певної теми тощо), а загальні цілі, які сприятимуть розвитку власної індивідуальності. Якщо вони будуть досягнуті, то ми зможемо досягти і будь-яких окремих і одночасно життєво важливих цілей.

Майбутній вчитель повинен ставити перед собою мету – якомога краще підготуватися до педагогічної діяльності. Його основним завданням є удосконалення професійно значущих рис своєї особистості, включаючи як світогляд, фізичне здоров’я, так і підвищення рівня методичної підготовки, формування своєї моральної культури, педагогічного мислення, творчості.

Визначаючи мету самовдосконалення, важливо відповісти собі не тільки на питання «Яким я хочу бути?», але й на питання «Для чого я хочу таким бути?»

Планування діяльності і самовиховання. Програма професійного самовиховання

Одного бажання змінити себе буває недостатньо, а тому після постановки мети особистісного розвитку дуже важливо накреслити програму самовиховання і вибрати методи її реалізації.

Програма самовиховання майбутнього вчителя – це програма дій по досягненню конкретних цілей самовиховання з урахуванням вимог педагогічної професії до людини.

Процес самопрограмування особистості є не що інше як матеріалізація власного прогнозу щодо можливостей самовдосконалення.

Програма професійного самовиховання визначає найбільш важливі і змістові компоненти педагогічної діяльності, склад професійних умінь і служить орієнтувальною основою для складання студентом індивідуального плану самовиховання з урахуванням особливостей і рівнів розвитку в собі потрібних умінь і здібностей, які лежать у їх основі.

План роботи над собою може бути як план-максимум (на більший відрізок часу) і план-мінімум (на день, тиждень, місяць, семестр).

Для студентів-першокурсників, які щойно починають займатись самовиховною діяльністю і в яких немає досвіду роботи над собою, рекомендується програма, яка складається з таких розділів:

самопізнання і самоосвіта;

оволодіння культурою навчальної праці;

самовиховання.

С.Б.Єлканов пропонує наступну програму самовиховання студентами основних педагогічних умінь:

Зразок програми самовироблення студентами основних педагогічних умінь

Основні групи педагогічних умінь

Конкретні педагогічні уміння

Складові уміння

Шляхи та засоби самовиховання

Пізнавальні

1. Легко орієнтуватися у змісті навчання та виховання

2. Розпізнавати внутрішній стан учнів

3. Здійснювати контроль за своїм психічним станом

Здібності:

а) виділяти головне;

б) «читати по обличчях»;

в) здійснювати самоконтроль

Риси:

а) педагогічна спостережливість;

б) педагогічна кмітливість

Накопичувати досвід педагогічного аналізу

Навчатися логічній обробці текстів, складанню схем, планів і т. п.

Тренуватися в проникненні в душевний стан іншого

Тренуватися в самоконтролі

Конструктивні

1. Формулювати цілі та завдання педагогічного процесу

2. Планувати системи робіт

3. Відбирати оптимальний зміст

4. Складати плани конкретних справ

Здібності:

загально-інтелектуальні

Риси: організованість, схильність до порядку та точності

Тренуватися в оперуванні педагогічними термінами

Тренуватися в складанні планів

Дотримуватися точності у всьому

Комунікативні

1. Стимулювати діяльність

2. Налагоджувати відносини

Риси: емоційність, здатність до самонавіювання, терпіння

Риси: товариськість, доброзичливість, щирість та ін.

Тренування у спілкуванні Тренування у поважному ставленні до людей

Підвищення рівня своїх морально-естетичних рис

Інформаційні

1. Володіти словом, мовою

2. Володіти мімікою та жестами

3. Уміти користуватися наочними посібниками та ТЗН

Здібності: мовне чуття, голосові дані, емоційність, виразність

Тренуватися в усних виступах

Навчитися управляти своєю мімікою

Навчитися користуватися ТЗН

Організаційні

1. Організаторське чуття.

2. Вміння визначати конкретну роботу

3. Здійснювати контроль та самоконтроль.

4. Викликати інтерес до справи

5. Об’єктивно оцінювати результати роботи

Здібності: схильність до організаторської діяльності, сприймання та розуміння інших, розпорядливість, вимогливість та ін.

Риси: цілеспрямованість, діловитість, дисциплінованість

Тренуватися у варіюванні інтонацією і т. п.

Тренуватися в керівництві діями інших, в самоінструктуванні, самонаказі

Тренуватися в самоконтролі, в оцінюванні

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі
Облік успішності з фізичної культури в школі має на меті виявити стан засвоєння учнями навчального матеріалу, що вивчається на окремих уроках фізичної культури, повноту і точність засвоєння розділів ...

Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи
Вища школа пред'являє високі вимоги до психологічного клімату кафедри, факультету, вузу в цілому, що реалізовується в повсякденному педагогічному спілкуванні. Формування власного індивідуального стил ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net