Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів

Педагогіка » Роль самовиховання вчителя у формуванні його особистості » Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів

Сторінка 3

Побудова індивідуального плану самовиховання – справа творча.

Складаючи план самовиховання, можна скористатися запропонованою нижче орієнтованою схемою:

Індивідуальний план професійного самовиховання майбутнього вчителя

Завдання самовиховання

Шляхи та засоби

Строки виконання

I. З розвитку пізнавальних умінь

Тренуватися в угадуванні внутрішнього стану учнів за зовнішніми проявами поведінки

1. Розвивати в собі педагогічну спостережливість

Проявляти більш щирий інтерес до особистості кожного з учнів

2. Навчитися керувати своїми почуттями

При надмірному хвилюванні використовувати самозаспокоєння, самовідволікання. Здійснювати самоконтроль

3. Розвивати в собі дотепність та оперативність

Тренуватися у розв’язуванні педагогічних задач експромтом, але з наступним критичним аналізом

II. З розвитку конструктивних умінь

Усі наступні справи чітко розраховувати та планувати

Навчитися складати конкретні плани різних заходів

Вивчити плани досвідчених педагогів, засвоїти основні логічні схеми планів, скласти варіанти планів і обговорити їх з досвідченими вчителями

III. З розвитку комунікативних умінь

Тренуватися в передкомунікативному орієнтуванні, контактах, особливо з незнайомими людьми

1. Подолати надмірну соромливість у спілкуванні

Вчитися не думати про себе під час спілкування

2. Розвивати в собі товариськість

Користуватися будь-якою можливістю проявити ініціативу у спілкуванні

IV. З розвитку інформаційних умінь

Вивчати літературу з вибраної проблеми

1. Навчитися виразному читанню

Тренуватися в голосному виразному читанні. Проаналізувати магнітні записи своєї мови

2. Навчитися коротко, але змістовно виступати на зборах

Користуватися можливістю висловити свою думку перед аудиторією. Виступати за планом: а) про що хочу сказати, б) що про це хочу сказати, в) що пропоную

V. З розвитку організаторських умінь:

навчитися навичкам самоконструювання, самонаказу та самоконтролю

У процесі практичних педагогічних справ тренуватися в самоінструктуванні та інших прийомах самоактивізації

Звичайно, не всі завдання і напрямки роботи над собою можна зафіксувати у програмі та плані професійного самовиховання. Головне, щоб кожен майбутній педагог виробив свій кодекс правил і принципів й неухильно дотримувався їх.

Методи самовиховання

Відповідь на питання «Для чого я хочу себе змінити?» допоможе не лише правильно визначити мету самовиховання, а й правильно обрати методи власного удосконалення.

Метод з грецької мови означає – шлях, дослідження, спосіб пізнання. Метод складається з прийомів. Прийом – це своєрідна частина, деталь методу, що необхідна для його більш ефективного застосування в умовах конкретної ситуації.

Методи самовиховання – це способи, за допомогою яких забезпечується досягнення поставленої мети самовиховання.

Методи і прийоми, які використовуються при реалізації програми самовиховання, надзвичайно різноманітні.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проблеми соціалізації дітей особливими потребами в сучасних умовах
До сьогодні в Україні немає єдиного терміну стосовно дітей з особливими потребами. Так, в засобах масової інформації, спеціальній літературі вживаються поняття: інвалід; особи з обмеженими функціонал ...

Зошити з друкованою основою як складова засобів навчання
Засоби навчання – це предмети, що використовуються в навчальному процесі та виконують певні дидактичні функції, є носіями інформації і служать для сприймання, усвідомлення та оперування нею, сприяють ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net