Культура спілкування та мовленнєвий етикет

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Культура спілкування та мовленнєвий етикет

Сторінка 2

Спілкуванню передує стадія орієнтації: партнери визначають свою тактику поведінки. Основними параметрами є стать, вік і суспільне становище. Етикет насамперед, і забезпечує спілкування партнерів.

Мовленнєвий етикет – це система сталих формул спілкування, що предписується суспільством для встановлення мовленнєвого контакту співбесідників, підтримання спілкування у бажаній тональності відносно їх соціальних ролей і рольових позицій, відносно один одного, взаємних відношень у офіціальних і неофіцальних обставинах. Мовленнєвий етикет – це „мікросистема національно-специфічних вербальних одиниць, які прийняті і предписані для встановлення контактів співбесідників, підтримання спілкування у бажаній тональності відносно правилам мовленнєвої поведінки (правил етикету).

Етикет (з французької etiguette – ярлик, етикетка) виконує регулюючу роль у виборі певної форми спілкування: „ти” чи „Ви”, звернення за ім’ям чи за допомогою іншої номінації („Зайченя моє”, „Сонечко моє”, „пані та пан” тощо), засобу спілкування в залежності від соціальної ситуації (місто, сільська місцевість, старше покоління, молодь, підлітки, професійне спілкування і ін.).

Мовленнєвий етикет пов’язаний з поведінкою мовця, з його етикою. Етика (грец.) – це мораль, вчення про систему норм моральної поведінки. Етикет – певний стереотип поведінки, прийнятий в даному суспільстві, правила етикету відображені у мовленнєвих формулах. Мовленнєвий етикет виконує регулюючу функцію нашої поведінки у процесі мовлення і спілкування.

Мовленнєвий етикет – це доброзичливе спілкування у ситуаціях звертання і привернення уваги, знайомства, вітання, прощання, вибачення, вдячності, побажання, послуги, поради, згоди, запрошення, відказу, ухвали, компліменту, співчуття та ін.

Людині упродовж дня необхідно спілкуватися з багатьма людьми і звертатися до них за різними речами. Мовленнєвий етикет складають і вираження (мовленнєві формули), з якими люди звертаються один до одного, проявляючи при цьому пошану до особистості іншої людини, ввічливість, тактовність.

Мовленнєвий етикет виконує низку функцій. Серед них: комунікативна (основна), контакто-встановлююча (фатична), конатативна; регулююча, волеіз’явлення, побудження, привернення уваги, вираження відносин і почуттів до адресата та обставин спілкування.

Мовленнєвий етикет функціонує тільки у неопосередкованій ситуації спілкування, яку можна позначити як „я – ти – тут – зараз”. Наприклад: „ Я вітаю тебе з днем народження”. Але мовленнєвий етикет відсутній у наступному виражені: „Учора він мене привітав з днем народження”.

Мовленнєвий етикет передбачає правила мовленнєвої поведінки у стандартизованих (типізованих, однотипних) ситуаціях мовленнєвого спілкування.

Багаточисленні повторення однотипних мовленнєвих ситуацій призводять до того, що комунікативні одиниці, що обслуговують ці ситуації, переходять із вільних висловлювань у зв’язні, що отримали назву сталих форм і виражень мовленнєвого етикету – стереотипів мовленнєвого етикету, кліше, шаблонних фраз, які утворюють у середині кожної типізованої ситуації синонімічні ряди.

Мовленнєвий етикет відображається у ідіомах, фразеологічних зворотах, прислів’ях і приказках. Наприклад: „Ласкаво просимо,” „Хліб та сіль”, „Мир дому цьому”, „З легким паром”, „З Богом”, „Янгола хранителя Вам” тощо.

Формули мовленнєвого етикету змінюються з часом у зв’язку із соціально-економічними і політичними подіями у суспільстві.

Формули мовленнєвого етикету широко використовуються у розмовному діалогічному мовленні.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту
У системі здобуття первинної професійної освіти лекційні та практичні заняття реалізують декілька функцій. До основних функцій належать: наукова (або методологічна), навчальна (або пізнавальна), стим ...

Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології
Перебудова сучасного виробництва вимагає фахівців з конкурентоздатним рівнем кваліфікації. Отже, необхідно докорінно змінювати технологію їхнього навчання. Досягти нових цілей можна лише на основі но ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net