Українська народна казка як засіб розвитку мовлення дітей

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Українська народна казка як засіб розвитку мовлення дітей

Сторінка 2

Дошкільнику властиві образність і конкретність мислення, він оперує не абстрактними, а наочними образними і конкретними поняттями. Казка ніби зіткана з яскравих явних образів і розмовляє із своїми слухачами не абстрактними розміркуваннями про мораль, а демонструє її, за словами Н.С. Карпинської “агітує” за неї методом “активної наочності” [38, с.85]. Ідею, яка міститься у простій і невигаданій фабулі, казка подає дітям у конкретних фактах і динамічних подіях. Мораль казки завжди виражена яскраво і виразно, тому зрозуміла дітям.

Психологи зазначають наполегливість, з якою діти вимовляють повтори вже добре знайомої казки з тими ж деталями, без найменших змін дрібниць, навіть інтонацій у ході оповіді. Очевидно, ця стереотипність поведінки дає дитині впевненість у тому, що і цього разу все скінчиться добре.

Одже, з цього можна зробити такий висновок, що стиль, засоби виразності, образи, фабули сюжету доступні дітям дошкільного віку.

На початку старшого дошкільного віку діти долають значні труднощі, пов’язані зі сприйманням художнього тексту. За відносно короткий період часу вони навчаються розрізняти художню вигадку і зображувальну дійсність. О.П. Запорожець зазначає, що дитина виявляє достатньо реалістичний підхід до творів навіть там, де важко це дається дорослому. Отже, у дитини починають складатися реалістичні критерії естетичних оцінок.

Вченими, котрі вивчали означену проблему, доведені факти активності дошкільників у сприйманні літературних творів, ще дає можливість зайняти їм позицію герою твору, зрозуміти мотиви його вчинків, і таким чином осмислити ідейну спрямованість, сутність художнього твору.

Дитині дуже важливо виділити позитивних і негативних персонажів, щоб відповідно реагувати на їх акції. Н.С. Карпинська підкреслює нестійкість дитячих емоцій і необхідність їх підтримувати та поглиблювати: “…треба вести дітей від емоційного сприймання казки до осмислювання її ідейного змісту”.

Активність дітей яскраво виявляється вже в ході слухання казки. Слухання супроводжується спілкуванням, репліками, запитаннями, протестами, спробами словом і ділом змінити хід подій, допомогти улюбленим героям.

З погляду деяких вчених (Н.С. Карпинська, Є.Ф. Лукіна, О.І.Соловйова), діти здатні швидко і правильно усвідомлювати і мотивувати своє ставлення до героїв і співставляти вчинки персонажів та їх якості з власним досвідом. Саме зіставлення поведінки своєї і товаришів аналогічно казці свідчить про свідомий характер моральних оцінок вчинків героїв художніх творів.

У сприйманні літературного твору велике значення відіграє уява. Дитина навчається мислити подумки, уявлювальні дії породжують у дитини реальні почуття.

“Ефектом присутності” називає Л.А. Бочкарьова ситуацію “входження” дитини в середину зображених казкових подій. Сила дитячого уявлення наскільки значна, що діти відчувають невдавані почуття страху, радості, гордості, ніжності.

Показником творчої уяви є здібність дітей виходити за межі ситуації, можливість комбінувати свої враження від почутого, осмисленого до того, що вона бачить у житті.

Розуміння художнього твору проходить упродовж дошкільного періоду два ступеня, вважає Н.Г. Морозова. Перший, названий нею “розуміння плану значення”, являє собою розуміння дітьми лише фактичного змісту твору. Таке розуміння розкриває його вузько і неповно, залишає слухачів немов би на поверхні події, не дозволяє проникнути в глибину зв’язків і відношення. Другий ступень – розуміння “плану списку” – передбачає проникнення у підтекст з опорою на виразні засоби мови.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Інтерактивна міні-лекція
Інтерактивна міні-лекція – це невелике (до 15 хвилин) інформаційне повідомлення ведучого на конкретно поставлену тему. У деяких випадках, якщо виступ має бути дещо тривалішим і містить кілька окремих ...

Програма соціальнопсихологічної корекції для дітей, які вчинили насильство в сім’ї
Мета: · корекція агресивних тенденцій поведінки підлітків. Предмет корекції: · підліткова агресивність. Об’єкт корекції: · підлітки з неадаптованими агресивними реакціями. Термін дії програми: · 3 мі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net