Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти

Сторінка 2

Наступним етапом роботи було анкетування вихователів щодо культури мовлення в дошкільному закладі (див. додаток А). В анкетування взяли участь 6 вихователів м. Одеси.

На перше запитання “Що таке культура мовлення?” респондентів (60%) дали правильні відповіді, визначили її як “правильність мовлення, її виразність, як етичне мовлення”. 17% назвали як “гарне мовлення”. 23% назвали культуру мовлення як “просто ввічливість”.

На запитання “Якими методами і прийомами Ви користуєтесь для підвищення рівню розвитку культури мовлення?”, було одержано такі відповіді: - 20% - бесіда за змістом, 15% - ігри-драматизації за прочитаними казками, 25% - переказ художніх творів; 20% - заучування віршів і 20% - складання розповідей за аналогією знайомих творів.

На третє запитання “На яких заняттях Вами здійснюється робота з розвитку культури мовлення?”, 80% вихователів відповіли: розвиток мовлення, художня література, переказ відомих творів тощо, 20% вихователів вважає, що розвиток культури мовлення здійснюється на всіх заняттях.

На запитання “Якими джерелами Ви користуєтесь для того, щоб підвищити свій власний рівень розвитку мовленнєвої культури?”. 75% вихователів відповіли, що читають різні твори українських, російських та зарубіжних авторів, газети, журнали, класичну літературу та інше і 25% вихователів відповіли, що користуються спеціальною науковою літературою.

На п’яте запитання “Чи задовольняє Вас методичні забезпечення щодо підвищення рівня розвитку культури мовлення?” лише 30% опитаних вихователів відповіли “Так”. Більша частина респондентів (70%) незадоволені методичним забезпеченням: оскільки питання з розвитку культури мовлення дітей старшого дошкільного віку замало висвітлено у літературі.

На останнє запитання щодо пропозицій стосовно підвищення рівня розвитку культури мовлення дошкільників були одержані такі відповіді – 80% вихователів

Результати анкетування засвідчили низький рівень теоретичної (знання термінології) і практичної (використання методів, прийомів) підготовки вихователів дошкільного закладу до роботи над культурою мовлення дошкільників.

З метою виявлення ролі і місця української народної казки у розвитку культури мовлення дошкільників було запропоновано вихователям анкету яка мала на меті з’ясувати роль казок у розвитку культури мовлення старших дошкільників.

На перше запитання “Які види українських народних казок Ви знаєте?” 38% вихователів назвали лише назви казок, з-поміж них: “Колобок”, “Рукавичка”, “Кривенька качечка”, “Телесик”, “Хаврошечка”, “Котигорошко” та інші, 15% - назвали народні казки, авторські, казки інших народів світу, 47% вихователів дали лише назви українських народних казок і відповіли, що здається є казки про тварин і чарівні казки.

На запитання “Які казки діти полюбляють більш за все?”. 25% вихователів відповіли, що російські; 75% - російські і народів світу.

На третє запитання “На яких заняттях Ви використовуєте українські народні казки?”. 60% респондентів відповіли, що на заняттях з художньої літератури, 15% - на заняттях з розвитку мовлення, 25% - на літературних ранках і вечорах.

Відповіді на наступні запитання “У яких видах діяльності крім занять Вами використовується українська народна казка?” виявилися такими: 45% сказали, що під час ігор-драматизацій; 45% у театральних виставах; 10% - на прогулянках.

На запитання “З якою метою Ви використовуєте українські народні казки на заняттях та у інших видах діяльності?”, 45% вихователів відповіли для того, щоб розвивати зв’язне мовлення дітей; 55% - щоб збагачувати словник дітей.

Відповіді на запитання “На Вашу думку, які мовленнєві завдання вирішуються завдяки використанню українських народних казок?” виявилися такими: 45% - розвиток зв’язного мовлення; 25% - збагачення словника; 15% - розвиток звукової культури мовлення; 5% - розвиток мовленнєвої культури дітей.

На останнє запитання “Який наочний матеріал Вами використовується у процесі роботи з українськими народними казками?”. 45% - ілюстрації до казок, 30% - різні види театрів (настільний, тіньовий), 25% - іграшкові персонажі.

За для з’ясування української народної казки у родинному виховані, ми провели анкетування батьків, діти яких відвідують старші групи. (див. додаток В.).

За даними аналізу, на перше запитання “Які українські народні казки Вам відомі?”, 40% батьків могли назвати тільки 2-3 казки, а саме “Колобок”, “Котик та Півник”, “Рукавичка”. 25% респондентів назвали українські казки і інші казки народів світу, авторські казки; 35% батьків назвали лише по одній українській народній казці.

На наступне запитання “Які казки Ви найчастіше читаєте дітям (українські, російські, казки народів світу)?”, 60% батьків відповіли, що російські народні; 40% батьків відповіли, що казки народів світу.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історія дослідження тестування як методу педагогічної діагностики
Використання тестів у навчальному процесі надійно увійшло у світову педагогічну практику. В Україні цей процес також набуває сил: розвиваються наші уявлення про призначення та педагогічні можливості ...

Поняття «позакласна виховна робота» в педагогічній літературі
У Російській педагогічній енциклопедії «позакласна робота» визначається як «складова частина учбово-виховного процесу в школі, одна з форм організації вільного часу учнів». Позакласній виховній робот ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net