Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти

Сторінка 2

Наступним етапом роботи було анкетування вихователів щодо культури мовлення в дошкільному закладі (див. додаток А). В анкетування взяли участь 6 вихователів м. Одеси.

На перше запитання “Що таке культура мовлення?” респондентів (60%) дали правильні відповіді, визначили її як “правильність мовлення, її виразність, як етичне мовлення”. 17% назвали як “гарне мовлення”. 23% назвали культуру мовлення як “просто ввічливість”.

На запитання “Якими методами і прийомами Ви користуєтесь для підвищення рівню розвитку культури мовлення?”, було одержано такі відповіді: - 20% - бесіда за змістом, 15% - ігри-драматизації за прочитаними казками, 25% - переказ художніх творів; 20% - заучування віршів і 20% - складання розповідей за аналогією знайомих творів.

На третє запитання “На яких заняттях Вами здійснюється робота з розвитку культури мовлення?”, 80% вихователів відповіли: розвиток мовлення, художня література, переказ відомих творів тощо, 20% вихователів вважає, що розвиток культури мовлення здійснюється на всіх заняттях.

На запитання “Якими джерелами Ви користуєтесь для того, щоб підвищити свій власний рівень розвитку мовленнєвої культури?”. 75% вихователів відповіли, що читають різні твори українських, російських та зарубіжних авторів, газети, журнали, класичну літературу та інше і 25% вихователів відповіли, що користуються спеціальною науковою літературою.

На п’яте запитання “Чи задовольняє Вас методичні забезпечення щодо підвищення рівня розвитку культури мовлення?” лише 30% опитаних вихователів відповіли “Так”. Більша частина респондентів (70%) незадоволені методичним забезпеченням: оскільки питання з розвитку культури мовлення дітей старшого дошкільного віку замало висвітлено у літературі.

На останнє запитання щодо пропозицій стосовно підвищення рівня розвитку культури мовлення дошкільників були одержані такі відповіді – 80% вихователів

Результати анкетування засвідчили низький рівень теоретичної (знання термінології) і практичної (використання методів, прийомів) підготовки вихователів дошкільного закладу до роботи над культурою мовлення дошкільників.

З метою виявлення ролі і місця української народної казки у розвитку культури мовлення дошкільників було запропоновано вихователям анкету яка мала на меті з’ясувати роль казок у розвитку культури мовлення старших дошкільників.

На перше запитання “Які види українських народних казок Ви знаєте?” 38% вихователів назвали лише назви казок, з-поміж них: “Колобок”, “Рукавичка”, “Кривенька качечка”, “Телесик”, “Хаврошечка”, “Котигорошко” та інші, 15% - назвали народні казки, авторські, казки інших народів світу, 47% вихователів дали лише назви українських народних казок і відповіли, що здається є казки про тварин і чарівні казки.

На запитання “Які казки діти полюбляють більш за все?”. 25% вихователів відповіли, що російські; 75% - російські і народів світу.

На третє запитання “На яких заняттях Ви використовуєте українські народні казки?”. 60% респондентів відповіли, що на заняттях з художньої літератури, 15% - на заняттях з розвитку мовлення, 25% - на літературних ранках і вечорах.

Відповіді на наступні запитання “У яких видах діяльності крім занять Вами використовується українська народна казка?” виявилися такими: 45% сказали, що під час ігор-драматизацій; 45% у театральних виставах; 10% - на прогулянках.

На запитання “З якою метою Ви використовуєте українські народні казки на заняттях та у інших видах діяльності?”, 45% вихователів відповіли для того, щоб розвивати зв’язне мовлення дітей; 55% - щоб збагачувати словник дітей.

Відповіді на запитання “На Вашу думку, які мовленнєві завдання вирішуються завдяки використанню українських народних казок?” виявилися такими: 45% - розвиток зв’язного мовлення; 25% - збагачення словника; 15% - розвиток звукової культури мовлення; 5% - розвиток мовленнєвої культури дітей.

На останнє запитання “Який наочний матеріал Вами використовується у процесі роботи з українськими народними казками?”. 45% - ілюстрації до казок, 30% - різні види театрів (настільний, тіньовий), 25% - іграшкові персонажі.

За для з’ясування української народної казки у родинному виховані, ми провели анкетування батьків, діти яких відвідують старші групи. (див. додаток В.).

За даними аналізу, на перше запитання “Які українські народні казки Вам відомі?”, 40% батьків могли назвати тільки 2-3 казки, а саме “Колобок”, “Котик та Півник”, “Рукавичка”. 25% респондентів назвали українські казки і інші казки народів світу, авторські казки; 35% батьків назвали лише по одній українській народній казці.

На наступне запитання “Які казки Ви найчастіше читаєте дітям (українські, російські, казки народів світу)?”, 60% батьків відповіли, що російські народні; 40% батьків відповіли, що казки народів світу.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку
Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати зверненне до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючи ...

Керівництво самостійною руховою діяльністю дітей
Фізичний розвиток дитини, стан її здоров'я, рухова підготовленість залежать від тих умов, у яких вона живе, та запропонованого загального режиму, невід'ємною частиною якого є руховий режим. До його з ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net