Характеристика культури мовлення старших дошкільників

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Характеристика культури мовлення старших дошкільників

Сторінка 1

Метою констатувального експерименту – було виявлення рівнів культури мовлення дітей старшого дошкільного віку та рівнів вживання дітьми формул мовленнєвого етикету.

Експериментальною роботою було охоплено д/з № 262, 65 м. Одеси. Всього у експерименті взяли участь 50 дітей віком 5-7 років (25 у контрольних групах та 25 у експериментальних). У процесі добору дошкільних закладів ми врахували: вікові особливості дошкільників; порівняно однакові умови навчання; мову спілкування (дошкільний заклад, сім’я) – українськомовні д/з.

Започатковуючи експеримент, нами було визначено показники рівнів культури мовлення. З-поміж них: кількість ужитих формул мовленнєвого етикету при переказі казки; засоби виразності мовлення.

Окреслені показники слугували основою визначення рівнів розвитку культури мовлення засобами української народної казки. Дамо їм характеристику.

Високий: при переказі казки вживають формули мовленнєвого етикету. Усні висловлювання містять 90-95% засобів виразності мовлення: мовленнєвої (лексична, морфологічна, синтаксична, синтаксично-інтонаційна) та немовленнєвої (міміка, поза, жести).

Достатній: формули мовленнєвого етикету вживаються при переказі казки, але не завжди. При переказі фіксуються 80-75% засобів виразності мовлення, наявної у казці.

Середній: формули мовленнєвого етикету використовуються в мовленні лише після нагадування. Для переказу використовують 60-40% засобів виразності мовлення.

Низький: не використовують зовсім формули мовленнєвого етикету. Засоби виразності мовлення відсутні.

З метою виявлення рівнів розвитку культури мовлення до визначених показників було розроблено низку завдань.

Проілюструємо окремими прикладами експериментальні завдання.

Завдання 1. Заверши казку

Мета:Виявити вміння вживати формули мовленнєвого етикету.

Форма спілкування: індивідуальна

Процедура виконання: Дітям читалась знайома казка, але кінець казки не читався. Дитині треба було уважно прослухати казку і придумати самій кінцівку. Експериментатор: “Діти, зараз я вам прочитаю казочку, ви її всі знаєте. Вам потрібно бути переказати її, але кінець казочки ви повинні придумати свій”.

Завдання 2. Пригадай та розкажи

Мета: З’ясувати вміння дітей у процесі розповідання казки використовувати формули мовленнєвого етикету.

Форма спілкування: індивідуальна.

Процедура виконання. Дітям пропонують пригадати свою улюблену казку і розповісти її. Під час розповіді до індивідуальних протоколів вносились результати використання в мовленні формул мовленнєвого етикету.

Завдання 3. Доповни казку

Мета: З’яcувати вміння дітей доповнювати казку ввічливими словами.

Форма спілкування: індивідуальна.

Процедура виконання. Експериментатор говорить: “Діти, зараз я прочитаю вам казочку, а ви уважно прослухайте її, потім перекажіть, але не просто перекажіть, а доповніть розмову її героїв ввічливими словами”.

За результатами виконання завдань було виділенно чотири рівні: високий, достатній, середній і низький. Кількісну характеристику рівнів вживання формул мовленнєвого етикету подано в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Рівні вживання дітьми формул мовленевого етикету за змістом казкових текстів ( у %)

Групи

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Низький

Е Г

_

17

32,5

50,5

К Г

_

13,7

25,6

60,7

Як засвідчує таблиця, достатнього рівня вживання формул мовленнєвого етикету досягли лише – 17% дітей експериментальної та 13,7% контрольної груп. На середньому рівні вживання етикетних формул за змістом казкових текстів було 32,5% дітей експериментальної та 25,6 контрольної груп. Переважній більшості дітей (50,5% - експериментальної і 60,7- контрольної груп) був властивий низький рівень вживання етикетних формул.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Способи і методи усунення негативних факторів
Перший — поступове збільшення швидкості дій. Після того як вдало проходять 90 % спроб, швидкість дії небагато підвищується і на цій ступіні знову домагаються 90% вдалих спроб. Послідовно домагаючись ...

Самоосвіта підлітків
Під цим поняттям Василь Олександрович Сухомлинський мав на увазі комплектування особистої бібліотеки та розумову працю вдома, на самоті. Серед багатьох засобів виховання педагог особливо виділяв книг ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net