Мета і сутність портфоліо

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Мета і сутність портфоліо

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але й допомагає вирішувати наступні важливі педагогічні завдання:

підтримувати й стимулювати навчальну мотивацію школярів;

заохочувати їхня активність і самостійність, розширювати можливості навчання й самонавчання;

розвивати навички рефлексивної й оцінної (самооцінної) діяльності учнів;

формувати вміння вчитися - ставити мети, планувати й організовувати власну навчальну діяльність;

сприяти індивідуалізації (персоналізації) утворення школярів;

закладати додаткові з і можливості для успішної соціалізації.

Портфоліо також відповідає інтересам учня, школи, вузу й системи додаткового утворення й може стати для них засобом зв'язку й взаємодії, власне кажучи - одним із центральних документів, що відбивають у собі мережні форми одержання утворення школярами.

Саме загальне визначення портфоліо - це серія робіт одного автора, об'єднаних загальною темою. Існує ряд визначень, що уточнюють і пояснюють термін "навчальне портфоліо":

антологія робіт що вчиться, що припускає його особисту участь у їхньому виборі, а також їхній аналіз і самооцінку;

виставка навчальних досягнень учня по даному предметі (або декільком предметам) за даний період навчання (чверть, півріччя, рік);

колекція робіт що вчиться, що всебічно демонструє не тільки його навчальні результати, але й зусилля, прикладені до їхнього досягнення, а також очевидний прогрес у знаннях й уміннях у порівнянні з попередніми результатами;

систематичний і спеціально організований збір доказів, використовуваних учителем й учнями для моніторингу знань, навичок і відносин тих, яких навчають,;

спосіб фіксування, нагромадження й оцінки індивідуальних досягнень школяра в певний період його навчання;

форма цілеспрямованої, систематичної й безперервної оцінки й самооцінки навчальних результатів учня.

Основний зміст портфоліо - "показати все, на що ти здатний". Педагогічна філософія портфоліо, виражена у формулі "Візьми відповідальність за своє утворення у свої руки", припускає:

зсув акценту з того, що учень не знає й не вміє, на те, що він знає й уміє по даній темі, розділу, предмету;

інтеграцію кількісної і якісної оцінок результатів діяльності учня;

перенос педагогічного наголосу з оцінки на самооцінку що навчаються.

Основними критеріями якості портфоліо в закордонній школі є:

розвиненість мислення (гнучкість, раціональність, оригінальність);

сформованість уміння вирішувати завдання;o сформованість прикладних умінь (здатність вирішувати практичні проблеми, застосовувати нові технології для рішення прикладних завдань і т.п.);

розвиненість комунікативних умінь (уміння працювати в малих групах, виступати з доповідями, сформованість письмової мови, уміння чітко й аргументоване викладати свою думку, грамотність в оформленні рішення завдань, уміле використання графіків, діаграм, таблиць і т.д.);

сформованість умінь самоконтролю й самооцінки (самокритичність, уміння працювати над помилками, реалістичність в оцінці своїх здатностей й інше).

Всі ці критерії тією чи іншою мірою сприяють формуванню вмінь усвідомлювати свої власні освітні цілі, допомагають у процесі постійного використання портфоліо закріплювати їх, бачачи реальні результати використання.

Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але й допомагає вирішувати важливі педагогічні завдання:

підтримувати високу навчальну мотивацію школярів;

заохочувати їхня активність і самостійність, розширювати можливості навчання й самонавчання;

розвивати навички рефлексивної й оцінної (самооцінної) діяльності учнів;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функції рольової гри
Спробуємо розглянути рольову гру з позицій учнів і вчителя, враховуючи, що рольова гра - це ігрова діяльність, у процесі якої вони виступають у певних ролях. Вона виконує певні функції, які можна поб ...

Особливості естетичного виховання учнів
Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичної вихованості. Естетичне виховання - педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсні ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net