Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна

Сторінка 1

Життєва необхідність розпізнавання талантів учнів, прискорення їх розвитку, розширення можливостей та спрямування їх потенціальних досягнень на служіння суспільству потребує розробки альтернативної вимірювальної парадигми в освіті. Зрозуміло, що вона має бути вирішена за умов створення більш ефективної системи діагностики щодо виявлення труднощів у навчанні, визначення необхідних заходів для їх подолання та керування індивідуалізованими навчальними програмами, розвитком компетентності особистості. У такий спосіб велика увага надається портфоліо – засобу вимірювання способів і результатів діяльності, що спрямована на розвиток інтелектуальних здібностей, через представлення документованих досягнень, звіту та самооцінки. Іншими словами, портфоліо є механізмом встановлення зворотного зв’язку, що допомагає у визначенні та розвитку важливих для учнів здібностей, та ефективним інструментарієм для якісного оцінювання процесу навчання.

Види навчальних портфелів. Залежно від того, з якою метою збирається портфоліо й у чому складаються особливості його змісту, можна виділити наступні види портфоліо:

Залежно від мети, що відбиває результат, заради якого збирається портфоліо, існують:

а) портфоліо - власність (збирається для себе);

б) портфоліо - звіт (збирається для викладача).

По змісту можливе виділення наступних видів портфоліо:

а) портфоліо досягнень: містить у собі результати роботи учня по конкретному блоці навчального матеріалу, оформлені всіма можливими (відомими, доступними) способами;

б) рефлексивний портфоліо: містить у собі матеріали по оцінці/самооцінці досягнення цілей, особливостей ходу і якості результатів своєї навчальної роботи; по аналізі особливостей роботи з різними джерелами інформації; відчуттів, міркувань, вражень і т.д. Зміст портфоліо може бути пов'язане з роботою учня по конкретній проблемі;

в) проблемно-орієнтований портфоліо: включає всі матеріали, які відображають цілі, процес і результат рішення якої-небудь конкретної проблеми;

г) портфоліо для розвитку навичок вищого мислення: включає матеріали, що відбивають процес навчання школяра роботі на рівні аналізу - синтезу - оцінювання;

д) тематичний портфоліо: включає матеріали, що відбивають роботу учня в рамках тієї або іншої теми або модуля.

Портфоліо є прикладом автентичного (істинного) оцінювання, що пропонує метод, який орієнтовано на сам процес навчання, тобто його використання дозволяє визначити загальний потенціал учнів/студентів, скоригувати в залежності від нього навчальні програми (зміст, засоби та форми організації навчальної діяльності тощо). Крім того, портфоліо дозволяє ефективно моделювати умови, що є вкрай необхідним для формування умінь адекватної самооцінки, рефлексійної діяльності та реалізації процесу вимірювання навчальних досягнень у відповідності до існуючих стандартів і критеріїв.

Доцільно виділити два провідних принципи щодо використання портфоліо:

зовнішній – для ознайомлення інших з досягненнями особистості та відповідним прогресом, оцінювання їх значущості, визначення особливостей діяльності індивідууму для адекватної побудови його навчальної траєкторії;

внутрішній – для розвитку власної особистості та досягнення подальших успіхів за умов підвищення мотивації, розмаїття форм та вироблення більш чітких уявлень про власні успіхи, недоліки і можливості.

По вдалому вираженню відомого російського педагога й психолога П.Ф. Каптерева, "школа своїм навчанням зробить найбільш глибокий вплив у тому випадку, коли вона утворення поставить на ґрунт самоосвіти й саморозвитку й лише буде в міру засобів і можливості допомагати цьому процесу . Таким чином, не школа й утворення є основа й джерело самовиховання й самоосвіти, а, навпаки, саморозвиток є той необхідний ґрунт, на якому школа тільки й може існувати". Завданням школи є створення таких умов, які б забезпечували "запуск" механізмів самоосвіти, самопізнання й самоактуалізації особистості, а також сприяли б формуванню мотивації досягнення.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проектирование учебного занятия
План урока – учебно-методический документ, разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффективной реализации содержания образования, целей обучения, воспитания и развити ...

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя як невід’ємної частини загальної культури особистості, сприяння повноцінному фізичному розвитку особистості, формування її фізичних здібностей ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net