Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна

Сторінка 2

Одним з таких засобів може стати портфоліо. Це слово в перекладі з італійського означає "папка з документами", "папка фахівця".

Залежно від цілей створення портфоліо бувають різних типів:

Перший тип портфоліо - це "папка досягнень", спрямована на підвищення власної значимості учня й відображає його успіхи (похвальні грамоти за навчання, досягнення в спорті, музиці, шахах і т.д. ; подячні лист батькам, табелі успішності, значки, медалі й т.п.).

Другий тип - рефлексивне портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвитку учня, що допомагає відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так й якісному плані. У цю папку збираються всі контрольні й творчі роботи учня: твору, викладу, есе, малюнки, вироби, залікові роботи, відеокасети, результати медичних і психологічних обстежень і т.д. - загалом , усе, що робилося протягом певного строку (наприклад року).

Третій тип портфоліо - проблемно-дослідницький, пов'язаний з написанням реферату, наукової праці, підготовкою у виступу на конференції. Він являє собою набір матеріалів по певних рубриках, наприклад: варіанти назв реферату (доповіді, статті); список літератури для вивчення; мікротеми, проблемні області, план дослідження; дискусійні точки зору; факти, цифри, статистика; цитати, афоризми; інтеграція з іншими предметними областями; результати дослідження; висновки за результатами дослідження; методи дослідження; прогнози й перспективи.

Збір і систематизація матеріалу в таких портфоліо допомагає учнем не тільки гідно написати яку-небудь наукову працю, але й "піднімає" їхні пізнавальні інтереси до висот наукових зразків.

Четвертий тип портфоліо - тематичний, створюваний у процесі вивчення якої-небудь великої теми, розділу, навчального курсу. Робота над ним будується в такий спосіб: учитель повідомляє спочатку назву досліджуваної теми, а також форму контролю по ній - захист свого портфоліо, зібраного за результатами роботи над даною темою. Учнем на самому початку пред'являються 25 завдань різного зі складності, що відбивають різні рівні мислення й пізнання.

По ієрархії цілей ці завдання розташовуються в такий спосіб:

1) на відтворення нового матеріалу (термінів, фактів, понять, правил). Ціль уважається досягнутої, якщо учень правильно відтворює й використає терміни, знає конкретні факти, поняття, правила;

2) на дізнавання вивченого явища, його інтерпретацію й перетворення;

3) на застосування знань (правил, теорій) на практиці, тобто в нових конкретних умовах;

4) на аналіз матеріалу, тобто виділення окремих елементів і встановлення логіки їхнього взаємозв'язку. Ціль уважається досягнутої, якщо учень виділяє частини цілого й взаємозв'язку між ними, бачить недогляду в логіку міркування, проводить розходження між причинами й наслідками;

5) на синтез, що припускає вміння об'єднати окремі елементи в нове ціле. Ціль уважається досягнутої, якщо учні пишуть творчі роботи, використають знання з різних областей при роботі над проблемою (наприклад при створенні оглядового реферату), розробляють план експерименту й т.п.;

6) на оцінку яких-небудь явищ за певними критеріями. Ціль уважається досягнутої, якщо учень може виділити критерії й випливати їм, бачить різноманіття критеріїв, оцінює відповідність висновків наявним даним, проводить розходження між фактами й оцінними судженнями.

По цілям розрізняються портфоліо, як спосіб оцінювання навчальних досягнень і так звані портфоліо курсів (тематичні, предметні портфоліо), основна мета яких - позитивно впливати на сам процес навчання.

У першому випадку (тематичному) звичайно говорять про "портфель" або "папка досягнень", у яку поміщають уже готові, обрані й спеціально оформлені ("доведені до розуму") роботи. Вони підходять для того, щоб відбити освітню біографію й рівень досягнень учня.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування у молодших школярів граматичного поняття “іменник”
Кожне самостійне слово становить єдність двох значень – лексичного і граматичного. Граматичним називається таке додаткове абстрагуюче значення, яке виражає різні відношення слова, що супроводять його ...

Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів
Починаючи з Стародавньої Спарти, де багато століть створювався культ здорового тіла, людей, які мали яскраво виражені відхилення від норми, просто знищували. Про це свідчать праці Аристотеля, Платона ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net