Сутність, значення та різновиди есе

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Сутність, значення та різновиди есе

Сторінка 2

Стиль есе відрізняє образність, афористичність й установка на розмовну інтонацію й лексику. Широке використання есе в навчальному процесі – елемент "фірмового стилю" Державного університету - Вищої школи економіки. Жанр есе припускає не тільки написання тексту, але й усний виступ з ним на семінарському занятті. При цьому оцінюється як зміст есе, так і стиль його піднесення. У випадку, якщо з якихось причин виступити на семінарі не вдалося, есе повинне бути здане в письмовому виді викладачеві, що веде семінарські заняття. У цьому випадку рекомендує об’єм, що, есе - 5-6 сторінок тексту. Нижче пропонуються деякі теми для есе, однак список не є вичерпним. Студент вправі вибрати тему для есе самостійно, погодивши її з викладачем. При цьому можна орієнтуватися на рубрику " питання для дискусії" плану семінарських занять. Непредставлення есе у встановлений строк розцінюється як невиконання навчального плану й може служити підставою для не допуску до екзамену з теорії держави й права.

Найзнаменитіше (і, на думку літературознавців, перше за часом написання) добуток даного жанру тритомний твір французького філософа-скептика XVІ в. Мішеля Монтеня (1533-1592) російськомовним читачам відомо за назвою "Досвіди". Що ж таке есе? От які визначення пропонують тлумачні словники й енциклопедії.

В "Тлумачному словнику іншомовних слів" Л.П. Крисіна читаємо: "Есе - нарис, що трактує які-небудь проблеми не в систематичному науковому виді, а у вільній формі".

"Великий енциклопедичний словник" дає розгорнуте визначення: "Есе - жанр філософської, літературно-критичної, історико-біографічної, публіцистичної прози, що сполучає підкреслено індивідуальну позицію автора з невимушеним, часто парадоксальним викладом, орієнтованим на розмовну мову".

"Коротка літературна енциклопедія" уточнює: "Есе - прозаїчний твір невеликого обсягу й вільної композиції, що трактує приватну тему й представляє спробу передати індивідуальні враження й міркування, так чи інакше, з нею зв'язані".

Таким чином, есе - це твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування по конкретному питанню, проблемі й свідомо що не претендує на повноту й вичерпне трактування предмета.

Есе припускає вираження автором своєї точки зору, суб'єктивної особистої оцінки предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій й образність.

Отже, у всіх представлених визначеннях названі деякі ознаки, по яких той або інший текст може бути віднесений до жанру есе. Звернувшись до спеціальної літератури, присвяченій цій проблемі, ми одержимо їх відносно повний перелік.

Дослідники виділяють наступні різновиди есе.

З погляду змісту, есе бувають філософськими, літературно-критичними, історичними, художніми, художньо-публіцистичними, духовно-релігійними й ін.

За літературною формою есе з'являються у вигляді рецензії, ліричної мініатюри, замітки, сторінки із щоденника, листа, слова й ін.

Розрізняють також есе описові, оповідальні, рефлексивні, критичні, аналітичні й ін. У цьому випадку в основу покладені композиційні особливості добутку, виконаного в жанрі есе.

Нарешті, запропонована класифікація есе на дві більші групи: особистісне, суб'єктивне есе, де основним елементом є розкриття тієї або іншої сторони авторської особистості, і есе об'єктивне, де особистісне початок підлеглий предмету опису або якійсь ідеї. Екзаменаційне есе по суспільствознавство, безперечно, належить до другої групи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Біологічні поняття
Біологія як навчальний предмет являється системою понять, що розвиваються в логічної последовності й знаходяться у взаємозв'язку. Уся система понять визначається складом основ науки, що входять у шко ...

Методичні рекомендації по написанню есе
Дані методичні рекомендації розроблені УМО СПБ філії ГУ-ВШЭ на основі нормативних документів Міністерства Утворення Російської Федерації по вищому утворенню, а також на основі методичних рекомендацій ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net