Методичні рекомендації по написанню есе

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Методичні рекомендації по написанню есе

Сторінка 1

Дані методичні рекомендації розроблені УМО СПБ філії ГУ-ВШЭ на основі нормативних документів Міністерства Утворення Російської Федерації по вищому утворенню, а також на основі методичних рекомендацій із введення модульного підходу до планування й організації навчального процесу (ГУ-ВШЭ, Москва 2001 рік). Методичні рекомендації складені з метою уніфікації вимог до змісту, оформленню й оцінюванню есе студентів, є рамковим документом для підготовки кафедрами відповідних методичних рекомендацій залежно від специфіки дисциплін.

Есе студента - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована й студентом, але обов'язково повинна бути погоджена з викладачем). Ціль есе складається в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового викладу власних думок. Писати есе надзвичайно корисно, оскільки це дозволяє авторові навчитися чітко й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використати основні категорії аналізу, виділяти причинно-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки; опанувати науковим стилем мови.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій й аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію по поставленій проблемі. Залежно від специфіки дисципліни форми есе можуть значно диференціюватися. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних по досліджуваній проблемі, аналіз матеріалів із засобів масової інформації й використанням досліджуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбор і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему й т. ін.

Тема есе

Тема не повинна ініціювати виклад лише визначень понять, її ціль - спонукати до міркування. Для приклада можна зрівняти теми есе, пропоновані на іспитах програм міжнародного бакалавранта по економіці, і традиційні теми самостійних робіт і контрольних як письмові відповіді(див. Додаток 2.3.1.).

Тема есе повинна містити в собі питання, проблему, мотивувати на міркування.

Побудова есе

Побудова есе - це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.

Структура есе.

Титульний аркуш;

Введення - суть й обґрунтування вибору даної теми, складається з ряду компонентів, зв'язаних логічно й стилістично;

На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на який ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження.

При роботі над введенням можуть допомогти відповіді на наступні питання: " чи треба давати визначення термінам, що пролунали в темі есе?", "Чому тема, що я розкриваю, є важливою в даний момент?", "Які поняття будуть залучені в мої міркування по темі?"," чи Можу я розділити тему на трохи більше дрібних підтем?". Наприклад, при роботі над темою "Економіка Росії часів Петра Й: традиційна або командна" як підтема можна сформулювати наступне питання: "Які ознаки були характерні для економіки того періоду?".

Основна частина - теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання.

Дана частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій по цьому питанню. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні труднощі. Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здійснюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати (логічно, використовуючи дані або строгі міркування) пропоновану аргументацію/аналіз. Там, де це необхідно, як аналітичний інструмент можна використати графіки, діаграми й таблиці.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етикет і культура мовлення
Гарний співрозмовник буде уважним слухачем, заохочуючи інших розповідати про себе. Не допускайте у розмові зневажливої інтонації. У товаристві уникають усього, що може викликати неприємні спогади та ...

Практичні аспекти формування правильності мовлення у майбутніх учителів початкових класів
Найбільші мислителі світу з найдавніших часів пов'язують життя мови з духовним життям людини і цілого народу. Літературна мова є найвищим продуктом розвитку нації. Мова є першоосновою духовної культу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net