Методичні рекомендації по написанню есе

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Методичні рекомендації по написанню есе

Сторінка 3

1) Аналіз літератури, присвяченої застосуванню портфоліо в навчанні, переконливо показує, що в ідеї портфоліо укладені більші можливості для модернізації шкільного навчання, тобто для вдосконалювання процесу навчання у світлі нових вимог, пропонованих у цей час до школи. Цінність портфоліо полягає в тому, що довкола нього й у зв'язку з ним може бути вибудуваний такий навчальний процес, які дозволяє розвивати або формувати деякі когнітивно - особистих якості (компетентності) які висуваються миром утворення й праці, як необхідні кожній людині для активної участі в житті сучасного демократичного інформаційного суспільства. Хоча твердження, що школа ХХІ - це "школа портфоліо", - тобто коли портфоліо виступає, як якась панацея, що повинна перевернути все традиційне утворення - явно перебільшене, освоєння методу портфоліо в російській школі може стати одним з найважливіших напрямків модернізації, але тільки за умови забезпечення його належним теоретико - методологічним аналізом і пов'язаними з ним дидактико-методичними матеріалами.

2)Думаю, що основна роль портфоліо учня - допомогти йому визначитися у виборі профільної школи й, надалі, профілю вищої школи. Але навряд чи "вага" портфеля може служити об'єктивним показником. По-перше, портфель по визначенню включає суб'єктивні відкликання. По-друге, різний рівень професіоналізму вчителів і керівників дослідницьких робіт і неконтрольований ступінь участі викладачів і батьків у формуванні портфеля ставлять учнів у свідомо нерівні умови. Вважаю, що головна мета створення "навчального портфеля" зводиться до доказу прогресу ( позитивних результатів і досягнень) у навчанні учня. Неважливо, що він не знає й не вміє. Важливіше те , що він довідався й чому з по даному предметі. І дуже важлива самооцінка учня. Адже це він повинен відібрати на свій вибір у своє "досьє" роботи. А чіткий список найменувань і пунктів , необхідних в "навчальному портфелі" , не можна передбачити. Думаю, що кожен учитель на свій розсуд упроваджує свої критерії.

3)Підводячи підсумки, хочеться відзначити, що достоїнства портфоліо безсумнівні. Це прекрасний засіб поглиблення й оформлення пізнавальних інтересів, розвитку інтелектуальних рефлексивних здатностей учнів, комплексної перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, індивідуалізації й диференціації навчання, формування мотивації досягнення, а, отже, і створення ситуації успіху. Отже, можна зробити висновок, що метод "Портфоліо" дає нам можливість систематизувати, аналізувати й кваліфіковано представляти свої професійні досягнення.

Підсумковий документ по портфоліо випускника основної школи

Профіль (профільний компонент)

Назва

Предмет

Рівень

Результат

Дата

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система управління знаннями
Третій рівень ієрархії інформаційної системи – система управління знаннями орієнтована на розвиток наукової діяльності ВНЗ. Ця система має забезпечити генерацію нових знань. ЇЇ основне спрямування на ...

Сутність поняття колектив
Слово «колектив» походить від латинського «collectivus», яке виникло від слова «collegere» - збирати разом. Проте в сучасному розумінні коллектив- це зовсім не механічне об’єднання індивідів. Зрозумі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net