Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента

Педагогіка » Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента

Сторінка 1

У контексті нової парадигми "освіти протягом життя", яка передбачає розвиток людини впродовж усього життя як робітника, громадянина, індивідуальності, її неперервну освіту, що супроводжує людину в різні періоди її життєдіяльності та сприяє розвитку соціальної та професійної мобільності, визначенню свого місця в соціумі, свого людського і громадянського обов’язку, значно зростає актуальність позаформальної і дистанційної освіти дорослих, а саме спеціалістів - культурологів.

Безперечно, культуролог повинен мати дуже добрі теоретичні знання. Він має досконало знати, як працює культура. Це мають бути ґрунтовні знання з теорії та історії культури, орієнтування у темі у найширшому розумінні цього слова. З іншого боку, він повинен розуміти, як працює сучасна культурна інституція, які процеси відбуваються в цій галузі і що діється загалом у суспільстві. Ось, чому загальносвітова тенденція освіти культурологів сьогодення спрямована до зближення та взаємодоповнення формальної освіти із позаформальною та дистанційною освітами, замість конкуренції між ними.

Культуролог вивчає культуру (від латинського. cultura - виховання, освіта, розвиток, пошана), тобто історично певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, в їх взаєминах, а також у створюваних ними духовних і матеріальних цінностях.

Культурологи знаходять себе в багаточисленних видах діяльності:

вони здатні здійснювати науково-дослідницьку діяльність,

культурологи часто стають впливовими фахівцями, медіаторами, координаторами, адміністраторами, культурними і політичними "мотиваторами",

вони проводять оцінку ефективності проектів і програм, активізують потенціал місцевого населення на суспільно і культурно значиму діяльність,

поширені сфери зайнятості культурологів - охорона здоров'я, освіта, міжнародний розвиток, планування, енергетична політика, житлова політика і соціальне забезпечення,

культурологи можуть працювати в різних умовах: як короткострокові або довгострокові консультанти, урядові службовці, за контрактом з фірмою, громадською правозахисною організацією, в академічних та державних установах або органах місцевого самоврядування,

у ряді випадків культурологи можуть виконувати завдання, наприклад, бути консультантами, аналітиками у центрах вивчення громадської думки або службах опитувань, керувати проектами, виконувати обов'язки координатора, фінансиста, фахівця з підбору кадрів, за оцінкою програм, за освітою, директора з досліджень і адміністратора контрактів.

Після завершення навчання випускники-культурологи мають достатньо знань для культурно-просвітницької, науково-дослідної, маркетингової діяльності у сфері культури. Проте, інколи формальна освіта не може забезпечити повного обсягу оволодіння знаннями, котрі так вимагає ринку праці. І, тоді вони, як правило поглиблюють свої знання завдяки включеності у позаформальну чи дистанційну освіту.

Позаформальна освіта - це загалом здобуття необхідних знань, умінь, навичок у формі життєвого досвіду. Ця освіта здобувається самостйно, або через добровільні навчання - навчання у різних мережевих компаніях, на тренінгах, і зазвичай є добровільною і короткотривалою. Процес навчання забезпечують інструктори. Такі програми відзначаються широкою різноманітністю, наприклад, оволодіння другою мовою, набуття умінь розв’язання конфліктів, формування лідерських рис, програми психолого-педагогічного спрямування. Ці програми, на відміну від формальної освіти, не вимагають попереднього навчання. Цікаво, що здобуті знання використовуються там, де були здобуті.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників
До недавнього часу в радянській початковій школі використовувався шрифт, який ніс у собі елементи дореволюційного каліграфічного письма, так званого краснопису. Однак сучасні засоби письма (кулькові ...

Сучасний підхід до розв'язання проблеми наочності при вивченні фізики
«Для вирішення завдання розвитку творчих здібностей школярів при навчанні фізиці необхідно насамперед знати особливості творчого процесу в розвитку цієї науки і її технічного застосування» (В.Г. Разу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net