Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента

Педагогіка » Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента

Сторінка 2

Саме тому, позаформальна освіта культурологів базується на таких принципах:

Вчитися в дії" означає отримувати різні вміння та навички під час практичної діяльності.

"Вчитися взаємодіяти" передбачає отримання і розвиток подань про різниці, котрі існують між людьми, вміння працювати в групі і в команді, а також приймати оточуючих такими, які вони є, і співпрацювати з ними.

"Вчитися-вчитися" означає отримувати навички пошуку інформації та її обробки, навички аналізу власного досіду.

Як зазначає Бхола Х.С.: "Дистанційна освіта дорослих - це складова частина системи освіти, її відносно відособлений підрозділ, основним завданням якого є сприяння всебічному розвитку людини в період її самостійного життя”.

Дистанційну освіту (ДО) від традиційних форм відрізняють гнучкість та можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці і темпі. Характерні риси:

паралельність. Рівнобіжне з професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, банків даних, методичних та навчальних матеріалів, розміщеним у навчальній системі Lotus). Спілкування через мережі зв'язку з викладачами та студентами.

технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріального забезпечення студента, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).

інтернаціональність. Експорт і імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

нова роль викладача. ДО розширює й обновляє роль викладача, що повинний координувати пізнавальний процес, постійно удосконалити курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій.

Заочно-дистанційна освіта - це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування студентів.

Переваги заочно-дистанційної освіти:

вільний графік навчання;

самостійне визначення темпу навчання;

незалежність від місця перебування;

навчання без відриву від виробництва навіть на період сесії і т. і.

Заочно-дистанційна освіта передбачає активну взаємодію з викладачем - координатором курсу, співпрацю в процесі різного роду пізнавальної і творчої діяльності.

Контроль має систематичний характер і будується на оперативному зворотньому зв’язку і автоматичному контролі за допомогою систем тестування.

Студенти забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни, що включає:

електронний навчальний посібник;

методичні рекомендації та опорний конспект з графіком і планом навчального процесу, завданнями для всіх видів занять;

доступ до електронних бібліотек;

додаткові інформаційні матеріали на компакт-диску.

Студенти на практиці засвоюють сучасні інформаційні технології та методи навчання і діяльності в інформаційному суспільстві.

позаформальна дистанційна освіта культуролог

Сучасна культура ставить такі виклики, з якими фахівець, так би мовити, вузького профілю не може собі дати ради. Щоби почуватися компетентним, студенту-культурологу потрібно знати щось і з літератури, і з історії мистецтва, і з соціології. Адже культуролог - це особа, яка розуміє, що таке культура, як вона влаштована та як діє і що таке культурні інституції в сучасному сенсі, і саме це покликаний засвоїти студент-культуролог на.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль української літератури у формуванні національно-свідомої особистості
З відомих соціально-політичних причин проблема формування національної свідомості вченими не розглядалася. Ситуація, що склалася за останні роки в Україні, висвітила цілий комплекс недоліків навчальн ...

Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів
Самовиховання починається з того часу, коли людина починає усвідомлювати себе як особистість, починає розуміти норми та вимоги суспільства, власні потреби і може правильно оцінювати свої вчинки. Само ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net