Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента

Педагогіка » Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента

Сторінка 2

Саме тому, позаформальна освіта культурологів базується на таких принципах:

Вчитися в дії" означає отримувати різні вміння та навички під час практичної діяльності.

"Вчитися взаємодіяти" передбачає отримання і розвиток подань про різниці, котрі існують між людьми, вміння працювати в групі і в команді, а також приймати оточуючих такими, які вони є, і співпрацювати з ними.

"Вчитися-вчитися" означає отримувати навички пошуку інформації та її обробки, навички аналізу власного досіду.

Як зазначає Бхола Х.С.: "Дистанційна освіта дорослих - це складова частина системи освіти, її відносно відособлений підрозділ, основним завданням якого є сприяння всебічному розвитку людини в період її самостійного життя”.

Дистанційну освіту (ДО) від традиційних форм відрізняють гнучкість та можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці і темпі. Характерні риси:

паралельність. Рівнобіжне з професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, банків даних, методичних та навчальних матеріалів, розміщеним у навчальній системі Lotus). Спілкування через мережі зв'язку з викладачами та студентами.

технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріального забезпечення студента, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).

інтернаціональність. Експорт і імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

нова роль викладача. ДО розширює й обновляє роль викладача, що повинний координувати пізнавальний процес, постійно удосконалити курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій.

Заочно-дистанційна освіта - це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування студентів.

Переваги заочно-дистанційної освіти:

вільний графік навчання;

самостійне визначення темпу навчання;

незалежність від місця перебування;

навчання без відриву від виробництва навіть на період сесії і т. і.

Заочно-дистанційна освіта передбачає активну взаємодію з викладачем - координатором курсу, співпрацю в процесі різного роду пізнавальної і творчої діяльності.

Контроль має систематичний характер і будується на оперативному зворотньому зв’язку і автоматичному контролі за допомогою систем тестування.

Студенти забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни, що включає:

електронний навчальний посібник;

методичні рекомендації та опорний конспект з графіком і планом навчального процесу, завданнями для всіх видів занять;

доступ до електронних бібліотек;

додаткові інформаційні матеріали на компакт-диску.

Студенти на практиці засвоюють сучасні інформаційні технології та методи навчання і діяльності в інформаційному суспільстві.

позаформальна дистанційна освіта культуролог

Сучасна культура ставить такі виклики, з якими фахівець, так би мовити, вузького профілю не може собі дати ради. Щоби почуватися компетентним, студенту-культурологу потрібно знати щось і з літератури, і з історії мистецтва, і з соціології. Адже культуролог - це особа, яка розуміє, що таке культура, як вона влаштована та як діє і що таке культурні інституції в сучасному сенсі, і саме це покликаний засвоїти студент-культуролог на.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Індивідуальний оціночний лист та його результативність
Для кожної дитини-восьмикласника мною був заведений індивідуальний оціночний лист, який відбивав результати мого систематичного спостереження за учнем в ході освітнього процесу на уроках, присвячених ...

Правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ
Під час занять фізичними вправами слід додержуватися правил техніки безпеки. Велике значення має підготовка місць занять, наявність підготовленого справного спортивного обладнання і інвентарю. Спорти ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net