Проблеми формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Проблеми формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 5

Пам’ять дитини є багатоаспектною і за допомогою однієї чи двох методичних проб, одного чи двох окремих показників задовільно оцінити її практично неможливо.

Пам’ять дитини шкільного віку повинна оцінюватися не в цілому, а диференційовано, за окремими показниками, і по кожному з них необхідно робити про пам’ять учня незалежне заключення. Що стосується загальних висновків про стан мнемічних процесів у школяра, то вони мають умовне значення і тільки в загальному характеризують те, в якій мірі розвинутою є пам’ять дитини.

Дослідження В.І. Самохвалової і А.І. Ліпкіної показали, що у школярів продуктивність пам’яті залежить: а) від змісту запам’ятовуваного матеріалу; б) від характеру діяльності; в) від ступеня опанування раціональними способами і прийомами заучування та відтворення матеріалу.

Змістова пам’ять дітей молодшого шкільного віку має величезні переваги порівняно з механічною і виявляється в особливостях відтворення засвоєнного матеріалу. Ці особливості зводяться до таких:

Діти замінюють малознайомі важкі слова або поняття більш звичними: замість “будова” кажуть “будинок”, замість “огорожа” кажуть “тин” тощо.

Пропускають деякі деталі, подробиці, передають основне.

Можуть змінити порядок викладу, послідовність окремих епізодів або описів, не порушуючи логіки викладуваного змісту.

Передаючи сприйнятий зміст, доповнюють його від себе рядом подробиць і такими деталями, які прикрашають відтворювану подію або улюблений образ героя.

Можуть узагальнено викладати факти, подробиці, доповнюючи сприйняте власними міркуваннями, висновками, оцінками.

Змістове запам’ятовування різко поліпшує процес пам’яті (обсяг запам’ятовуваного матеріалу зростає у 5-8 разів). Значно підвищується точність і повнота відтворення. Якщо матеріал заучений, але не осмислений, він дуже швидко забувається. Але якщо зміст матеріалу зрозумілий, якщо дитина розуміє істотні ознаки і головні зв’язки, які становлять зміст сприйнятого, процес забування має зовсім інший характер. (забуваються подробиці, дрібні деталі, а головне зберігається надовго).

Навчальна діяльність істотньо змінює процес розвитку довільної пам’яті. Вона набуває дедалі більшої сили і більших можливостей. Характерно, що в міру того, як дитина звикає до життя в колективі, зростає й значення навчального мотиву в запам’ятовуванні

У 6-10-річних дітей мимовільне запам’ятовування високопродуктивне, коли викладений матеріал стає змістом їх активної навчальної діяльності, хоч ця діяльність і не має спеціальної мнемічної спрямованості.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вікові особливості музичного розвитку дитини
Здібності дитини розвиваються в процесі активної музичної діяльності. Правильно організувати і направити її з самого раннього дитинства, враховуючи зміни вікових щаблів, - завдання педагога. В іншому ...

Етапи навчання діалогічного мовлення
Існують різні підходи до навчання діалогічного мовлення, з яких можна виділити два основних. Відповідно до першого – «зверху вниз» - навчання діалогічного мовлення розпочинається зі слухання діалогу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net