Діагностика особливостей мислення емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Діагностика особливостей мислення емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 2

У поставленій задачі дитина вихоплює якусь одну ознаку, умову, сторону і відразу переходить до висновку. Відбувається розшарування аналітико-синтетичної розумової діяльності – порушується цілісность розумового процесу.

Робота в групі побудована на систематичних завданнях, які поступово ускладнюються і потребують від школярів різноманітних форм розумової діяльності, вибіркового застосування раніше набутих знань і прийомів, зумовлює швидкі і помітні зрушення в мисленні дітей.

Успішність мислення великою мірою визначається тим, наскільки діти володіють загальними вміннями думати: ставити запитання, шукати умови і дані, які дають можливість знайти розв’язання; спрямовано відбирати потрібні для розв’язання конкретної задачі поняття, правила й прийоми; правильно і послідовно застововувати ці правила, варіюючи їх, замінюючи одне одним, якщо ця зміна раціональна.

Отже, особливості мисленнєвих процесів можна діагностувати за допомогою таких методик: „Методика класифікації понять”, „Прогресивні матриці Раввена”, „Прості аналогії”, „Методика порівняння понять”, „Методика розуміння переносного значення прислів’їв та метафор”, „Методика виділення закономірностей Б.І.Пінського”, „Методика заповнення пропущених в тексті слів Еббінгауза”.

У процесі навчальної діяльності дитини відбувається перехід від оперування практичними діями в розв’язанні наочно поданої конкретної задачі до розумових внутрішніх, згорнутих дій. При цьому практична дія не зникає, не відміняється, а лишається в резерві і з’являється під час розв’язання нових, складних для них задач. З переходом мислення у “внутрішній план” змінюються і практичні дії, які виконує дитина; вони втрачають пошуковий, проблемний характер, перетворюючись у дії виконавчі.

Словесні форми мислення розвиваються і виявляються в тому, що змінюється зміст, яким оперує учень. Розвиток позначається і на опануванні методу мислення, при чому не тільки окремих операцій і форм, а й загального методу аналітико-синтетичної діяльності. Засвоєння методу виявляється в утворенні спеціальних розумових умінь сприймати будь-яку конкретну задачу як вияв загальних залежностей, “прицільно” вести її аналіз, і цілеспрямовано вибірково використовуючи наявні в досвіді знання, прийоми і способи дії, успішно її розв’язувати.

Високоорганізована, систематично здійснювана і результативна навчальна діяльність дітей дошкільного віку, даючи їм почуття великого задоволення, забезпечує розвиток пізнавального ставлення дитии до навколишнього світу. У цій діяльності формується розум дитини та її пізнавальні інтереси.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Форми організації занять
До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за тверди ...

Електронні прилади для нечуючих
Всі сучасні електронні пристрої для нечуючих можна умовно розділити на декілька груп. До першої відносяться слухові апарати та системи колективного (аудиторного) користування. Вони підсилюють та пере ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net