Характеристика системи методів навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Характеристика системи методів навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 3

2. Визначення місця і часу проведення кількості учасників.

3. Забезпечення психологічної комфортності і природності гри. Вона має бути зручною, бажаною і приємною для учасників.

4. Врахуванням вікових властивостей учасників гри.

5. Захист людської гідності, морального самопочуття кожного учасника. Передбачає аналіз впливу гри на свідомість, самопочуття кожного учасника.

Змагання – природна схильність дітей до природного суперництва й самоствердження в колективі: забезпечує розвиток навчально-ігрової діяльності, випробування дошкільником своїх здібностей, сприяє розвитку вмінь.

В психології часто використовується створення емоційної ситуації. Емоційний стан досягається різними способами, наприклад, негативними відгуками про якусь подію, про вміння або здібності конкретної особи. Може викликати емоційну напругу, неетичний зміст, трагічне, смішне, азартне. На тлі викликаних емоцій визначається вербальні реакції, вегетативні, мімічні, інтонаційні та інші зміни.

До методів безпосереднього спілкування належить бесіда. Бесіда потребує особливої душевної чуйності, уміння слухати й одночасно вести розмову у передбаченому руслі, розпізнавати емоційні стани співрозмовника, миттєво реагувати на будь-які зміни, фіксувати зовнішні прояви (жести. міміку, пози тощо).

Для ефективного проведення бесіди необхідно визначити мету, розробити план, з’ясувати, які питання є основними, а які додатковими, створити сприятливу, доброзичливу атмосферу для відвертої розмови, беручи до уваги вікові та індивідуальні особливості дітей.

На початку бесіди основне завдання полягає в налагодженні певного контакту з школярами. Вчитель має подбати, щоб запитання були конкретними, логічними і зрозумілими. Бесіда припускає не тільки реалізацію інформації а й виконує регулятивно-комунікативну (впливає на поведінку учасників спілкування) афективно-комунікативну (вираження і передача емоцій та переживань) функцій спілкування.

Дискусійні методи не тільки розвивають навчально-ігрові навички, але створюють умови для висловлення власних поглядів і переконань, зіставлення їх з позиціями опонентів. Усе це сприяє розвитку ерудиції, культури мови, уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки, логічно висловлюватися. У процесі навчальної діяльності не може бути стандартних ситуацій і стандартних методів. І не може бути конкретних рецептів. Треба вивчати закони психічних явищ, зіставляти дії з соціально-психологічними законами та обставинами. Дбаючи про оптимальний вибір методу, слід мати на увазі, що жоден з них не є універсальним і тому потрібно використовувати системи методів. Вибір методу потрібно узгоджувати з конкретними умовами, відповідно до індивідуальних і віковим особливостям дітей, враховувати особливості групи.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика організації та проведення ігрової діяльності в початкових класах
Слід визначити, що в початкових ланках освіти розвиткові емоційної сфери приділяється більше уваги, ніж у старших класах. Однак з точки зору гармонійності у розвитку дітей теж існують певні диспропор ...

Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики у початковій школі
Для того, щоб визначити початковий рівень сформованості уміння виразно читати вірші, був проведений констатуючий експеримент в двох класах: експериментальному 2 «В» - 21 учень і контрольному 2 «Б» - ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net