Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 1

Шкільний вік – це період значних змін у становленні особистості. Однією з найважливіших рис у школяра в цей час є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими.

В молодшому шкільному віці провідну роль відіграє спілкування з однолітками в контексті навчально-ігрової діяльності. Притаманна дітям 6-10-річного віку діяльність включає в себе такі види: ігрова, навчальна, спортивна, художня, трудова.

При виконанні цих видів суспільно корисної діяльності у дітей виникає усвідомлене намагання брати участь в суспільно необхідній роботі, бути особистісно значимими. Вони вчаться будувати спілкування в різноманітних колективах з урахуванням прийнятих в них норм взаємовідносин, рефлексії власної поведінки, умінню оцінювати можливості свого Я.

Це найбільш складний період переходу від раннього дошкільного віку до шкільного, коли виникає центральне психічне, особистісне новоутворення – “почуття дорослості”. Специфічна соціальна активність дитини полягає в загостреній сприйнятливості до засвоєння норм, цінностей і способів поведінки, котрі існують у світі дорослих.

В цьому віці головною цінністю є система відносин з однолітками, наслідування усвідомленого або неусвідомленого ідеалу.

Відстоюючи свою самостійність, дитина формує і розвиває на основі рефлексії свою самосвідомість, образ Я, співвідношення реального і ідеального Я. На основі інтелектуалізації психічних процесів відбувається їх якісна зміна в напрямку збільшення довільності, опосередкованості.

Поведінка учня визначається невизначеністю його стану. Це виявляється в психіці, для якої типові внутрішня невизначеність, суперечливість, агресивність, схильність до крайніх точок зору і опозиції. Конфліктність тим вища, чим виразніші відмінності між світом дитинства і світом дорослості.

Дискусії в педагогічному і психологічному середовищі з приводу того, який саме вік рахувати шкільним, не закінчені до цього часу. В якості головного критерію виміру виступали: фізіологічні характеристики, провідна діяльність (її зміна), поява психологічних новоутворень та ін. Проте було встановлено, що дошкільний вік приблизно охоплює період розвитку від 6-7 років до 16-17 років.

Головний зміст шкільного віку складає його перехід від дитинства до ранньої дорослості. Дошкільник грається в дорослого, молодший школяр вчиться бути ним, підліток хоче по-справжньому випробувати, як бути дорослим. Рівняння на старших виражене в новій життєвій позиції по відношенню до людей, світу, себе самого, в формуванні світогляду, в переорієнтації з прийнятих в дитячих групах правил і норм.

Зароджуються дружні стосунки з однолітками, з’являються власні друзі, товариші, приятелі. Ускладнюється внутрішній світ, дитина вимагає автономії від будь-яких, іноді навіть доброзичливих впливів, потребує приватності.

На шляху вікового розвитку, як зазначає І.А. Рогов, існує парадокс: для того, щоб стати дорослим, дитина від дорослого відстороняється і занурюється в середовище своїх однолітків. Відносини з іншими стають предметом важливих роздумів, допомагають встановленню життєвих проблем.

В критичні періоди особистість завжди дисгармонійна. Однак, вперше ця дисгармонійність переживається у шкільному віці. Недаремно він є не тільки самим яскравим етапом самоосягнення, але й початком самостійної роботи по створенню власної індивідуальності, конструюванню, проектуванню свого життєвого шляху.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості
Мета: засвоїти знання про знаходження заліза у природі, способи його одержання: закріпити вміння складати окисно-відновні реакції? 1. Опрацюйте фрагмент підручника та підручником. Користуючись мініпі ...

Нові умови життєдіяльності школи козацько-лицарського виховання
“Школа козацько-лицарського виховання – громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову сучасну козацько-лицарську освіту, забезпе ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net