Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 11

У процесі спілкування та навчальної діяльності реалізується потреба однієї дитини в іншій. Через нього діти дошкільного віку організовують різні види теоретичної і практичної діяльності, обмінюються інформацією, досягають взаєморозуміння, впливають один на одного, формують свій світогляд. У спілкуванні та навчальній діяльності вони розвиваються фізично і духовно, формуються як суспільні суб’єкти.

Завдяки навчальній діяльності та спілкуванню відбувається згуртованість дітей у колектив, виробляються їх норми поведінки, узгоджуються їх спільні дії. Задоволення потреб у спілкуванні може допомогти зняти напруженість у колективі під час навчального процесу.

Під час проведення експериментального дослідження діти були ознайомлені з поняттями: тренінг, правила роботи групи, спілкування, його типи, вербальне і невербальне спілкування, активне слухання, толерантне спілкування, ефективне спілкування.

На підставі ознайомлення з базовими поняттями у школярів сформувалися навички ефективної взаємодії.

Під час інформаційних повідомлень розвивались навички активного слухання. Виконання вправ «Не хочу хвалитися, але я…», «Перетворення», «Спілкування», тощо розвивали навички ефективного спілкування.

В процесі виконання експериментальних завдань діти дошкільного віку навчалися різноманітним прийомам вербального і невербального спілкування. Зокрема, виконуючи вправу «Невербальні етюди».

Завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у запропонованих модулях ми з’ясували особливості навчальної діяльності дітей шкільного віку. При цьому діти навчились контролювати свою поведінку, вести себе толерантно.

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу, необхідно наголосити, що всі учасники, аналізуючи поведінку один одного і під час проведених модулів, дають лише позитивні оцінки. Всі учні позитивно оцінили таку співпрацю з вихователем, як ефективний спосіб кращого знайомства зі своїми однолітками. Вони помітили, що під час виконання нескладних вправ їм легше розпізнати риси характеру однолітків, їх здібності, особливості інтелекту, почуття.

Проведене вивчення особливостей навчальної діяльності дітей шкільного віку показало, що соціально достатній (або тенденції до його розвитку) рівень компетентності притаманний 86% школярів. При цьому навчальна та ігрова діяльність істотно позитивно впливає на розвиток всіх сфер особистості школярів. У більшості випадків спостерігається або збереження вже існуючих установок (які, найчастіше, відповідають вимогам майбутньої соціальної діяльності), або стихійний розвиток останніх, нерідко у напрямку, що не суперечить вимогам соціальних інтеракцій.

Встановлено взаємозв’язок між соціально достатнім рівнем розвитку особистості школярів і навчально-ігровою діяльністю під час перебування у навчально-виховному закладі.

Діти даної вікової групи отримують велику насолоду від самого процесу навчальної діяльності, спілкування та обміну інформацією. Вони ідуть назустріч вихователю, прагнуть допомогти, засуджують не зовсім правильні способи реалізації почуттів, роблять спроби пояснювати ситуацію. Під час проведення експериментальних вправ часто помітно змінювався їх емоційний стан.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості статевого розвитку молодших школярів
Молодший шкільний вік – період від сформованої статевої ідентичності до початку статевого дозрівання, від 6-7 до 11 років. Індивідуальні границі цього періоду можуть коливатися, особливо якщо їх оцін ...

Роль класного керівника в організації дитячого колективу
Класний керівник виконує дуже важливі й відповідальні завдання. Він організатор виховної роботи в класі і наставник учнів, організовує і виховує учнівський колектив, об'єднує виховні зусилля вчителів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net