Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 2

Цей віковий період є перехідним як у фізичному, так і в соціопсихологічному відношенні.

В шкільному віці діти включаються в якісно нову систему відносин і спілкування. В них значно розширюється і якісно змінюється навчальна діяльність, а також мотивація навчання. Іншою стає соціальна позиція. З’являється намагання зайняти певне місце в житті, в колективі.

Нерідко перший етап шкільного віку визначають як етап негативізму і впертості. Для нього характерні емоційна нестійкість, нестриманість, коливання настрою, афективна збудливість, підвищена навіюваність. Все це накладається на підвищену вразливість, яка поєднується з відсутністю співчуття і співпереживання до інших. На цій стадії розвитку спостерігається виявлення протесту. Відмічається також підвищена увага до свого Я, що може сприяти появі нав’язливих страхів.

Другий етап характеризується тим, що стабілізується емоційно-вольова сфера, відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості, що якісно змінює інтелектуальні якості дитини.

Експериментальні дослідження спрямовані на те, щоб сформувати у дітей дошкільного віку навички ефективної навчальної діяльності, що, в свою чергу, має стати підґрунтям попередження негативної поведінки дітей цієї вікової групи.

Завдання експериментальних досліджень:

ознайомлення школярів з основами спілкування та на підставі цієї інформації формувати в них навички ефективної взаємодії;

формування у дітей уміння працювати в команді;

розвивати навички активного слухання, ефективного спілкування;

учити школярів різноманітним прийомам вербального і невербального спілкування;

вчити спілкуватися толерантно;

розвивати у дітей навички відповідальної поведінки.

В експериментальному дослідженні дітям пропонувались інформація і різноманітні завдання: проблемні питання для мозкового штурму, тренінгові вправи, бесіди, робота з допоміжними матеріалами. Передбачені індивідуальні, парні та групові форми роботи.

Модуль №1: “Я плюс інші”

1. Вправа „Не хочу хвалитися, але я .” (10 Хв.)

Мета: розвивати у дітей уміння стислого інформативного повідомлення.

Хід роботи

Усі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі називає своє ім’я та говорить фразу, що починається зі слів: „Не хочу хвалитися, але я .” Наприклад: „Не хочу хвалитися, але я добре граю у футбол”. І вправи мають бути задіяні всі учасники.

2. Інформаційне повідомлення „Найважливіші речі в житті” (5 хв.).

Наше життя дуже стрімке, цікаве, повне несподіванок, але в цьому існують найважливіші речі, які цінують понад усе, називаючи їх безцінними, тому що придбати ці речі не можна ні за які гроші. Як ви гадаєте, що це може бути? (діти надають відповіді. Якщо не прозвучать „здоров’я” та „знання”, вихователь сам їх називає).

3. Вправа „Чарівна скринька” (10 хв.)

Учасникам роздають невеликі аркуші липкого паперу. Вихователь просить намалювати, чого діти чекають від Чарівника. Після цього кожен учасник показує свій малюнок і прикріпляє аркуш на підготовлений вихователем плакат із зображенням скриньки.

4. Вправа „Перетворення” (10 хв.)

Мета: визначити особливості самовираження учасників за допомогою метаморфічних засобів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття про методи музичного виховання
Серед основних умов, які визначають ефективність викладання-учіння, особливе місце посідають методи навчання, бо вони безпосередньо формують і визначають характер взаємин педагогів і учнів, суттєво в ...

Поза під час письма
Починаючи з першого дня занять, учитель повчає дітей,як правильно сидіти за партою, щоденно контролюючи їх на уроках. Під час письма слід сидіти прямо, не спиратися грудьми на парту, відстань від гру ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net