Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 5

Водночас невміння слухати часто стає основною причиною неефективного спілкування. Ми часом не вміємо вислухати і зрозуміти іншого тому, що рівень нашої уважності нестабільний. Побічні думки спотворюють зміст повідомлення. Наш емоційний стан відволікає увагу. Уміння слухати є найважливішою умовою ефективного спілкування.

Активне слухання – це не просто мовчання, а активна діяльність, своєрідна робота, якій передує бажання почути, інтерес до співрозмовника.

Існує кілька рівнів активного слухання:

1 рівень – найпростіший. Слухач вставляє у монолог свого співрозмовника слова «ага», «так», чи повторно проговорює те, що почув – «відлуння», що свідчить про увагу до співрозмовника.

2 рівень – у процесі спілкування партнер може підвести певну риску під почутим, що теж дає змогу уникнути непорозуміння. Прийоми цього рівня – перефразування, підсумування.

Перефразування – потрібно своїми словами переповісти сказане співрозмовником.

Підсумок дає змогу здобути більше інформації, полегшити співрозмовникові розуміння іншої точки зору.

3 рівень – пов’язаний з розвитком ідей, які ви почули від співрозмовника. Але спочатку потрібно дати належну оцінку почутому.

5. Вправа «Вислухай – поверни» (20 хв.)

Мета: тренувати навички активного слухання та партнерської взаємодії.

Хід вправи

Учасники встановлюють контакт очима, об’єднуються у пари (партнер А та партнер Б).

Партнер А розповідає все, що він хотів би повідомити на цей момент про себе (2 хв.) Партнер Б слухає, і по закінченню переказує все, що почув, говорячи: «Я почув, що ти …» (2хв.).

Далі партнери міняються ролями.

Запитання для обговорення

Які почуття у вас викликало це завдання?

Чи вистачило вам часу на розповідь?

Що було легше: слухати чи відтворювати інформацію?

Що відчували ви під час слухання? А коли переказували?

Чи повністю була відверта інформація?

Що допомогло вам правильно зрозуміти?

Чи допомогла вам поза вашого партнера, вираз його обличчя, рухи його рук тощо?

6. Інформаційне повідомлення «Слова і жести і спілкування» (5 хв.).

Переважно люди спілкуються за допомогою слів при цьому типи спілкування інформація підсилюється інтонаціями, логічними наголосами, паузами, гучністю голосу, швидкістю мовлення.

Поряд зі словесною комунікацією існує несловесне спілкування, тобто повна система знаків, що виконується в процесі взаємодії людей (жести, міміка обличчя, рухи тіла, контакт очей). Специфічні засоби спілкування безсловесного: плач, сміх, кашель, вигуки.

7. Вправа «Невербальні етюди» (20 хв.)

Мета: розвивати навички несловесної передачі інформації.

Хід вправи

Учасники об’єднуються у міні-групи по 4-7 осіб. Кожна група одержує картку з темою етюду, який вона через 10 хвилин має показати без слів іншим учасникам групи.

Теми етюдів:

– 12 місяців;

– справжня дружба;

– контрольна робота;

– розмова з батьками.

Запитання для обговорення:

Чи важко було готувати етюди?

Які засоби ви використовували для розкриття теми свого етюду?

Що допомагало вам правильно відгадувати теми етюдів?

Як ви почувалися під час виконання вправи?

8. Вправа «Хвилина» (5 хв.)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»
Всі отримані до даного моменту проектувальні рішення повинні знайти віддзеркалення в перспективно-поурочному плані вивчення теми. Перспективно-поурочний план це документ, який містить перелік уроків ...

Сучасна система освіти
З кінця XIX століття у Великобританії працювали технічні коледжі, але їхні дипломи вважалися нижчими від академічного стандарту університетів. Лише з 1956 р., зі створенням Національної ради з присуд ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net