Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 7

Хід вправи

Вчитель інструктує учасників:

Ви бачите на столі аркуш. На аркушах рожевого кольору напишете свої позитивні враження від тренінгу, а на синіх – що сьогодні вам не сподобалось (не забудьте вказати , чому саме) або свої побажання . Потім підійдіть до малюнка дерева і наклейте свої аркуші на нього.

По закінченню вправи вихователь проводить бліц-аналіз. Якщо переважають рожеві аркуші, він відзначає, що склалася не просто група, а команда з відвертим і конструктивним спілкуванням. Якщо багато синіх – він дякує за зворотній зв'язок і перебудовою подальші заняття з урахуванням побажань учасників.

Проведений нами теоретичний аналіз свідчить про існування органічного взаємозв’язку між інформацією про учасників спілкування і міжособистісними стосунками, комунікацією і саморегуляцією поведінки дитини у процесі спілкування, змінами у її внутрішньому світі, в результаті чого структуру навчальної діяльності можна розглядати як фундаментальну єдність процесів відображення учасниками спілкування один з одним, взаємин між ними.

Головною проблемою навчальної діяльності дітей дошкільного віку є проблема пізнання особистості іншої дитини, а, отже, саме соціально-перцептивна складова і є основою гностико-конативного компоненту навчально-ігрової діяльності дошкільників. Зважаючи на це наступна серія проведених тренінгів стосувалася виявлення особистісних якостей в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.

Аналізуючи літературні джерела, ми дійшли висновку, що існують патерни невербальної поведінки, специфічні для диференційно-психологічних (стать, вік, темперамент, основні емоційні стани, акцентуації особистості, паталогічні деформації особистості) та соціально-психологічних характеристик дитини (статус, роль, належність). Поряд з іншими типовими формами поведінки (норми, стереотипи), вони відіграють важливу роль у регулюванні соціальних та соціально-психологічних процесів, що відбуваються у групі.

Під поняттями таких патернів у психології навчальної діяльності розуміють стійку, взаємообумовлену сукупність елементів невербальної поведінки і проксеміки спілкування, які відрізняють одну рольову поведінку від іншої, виконуючи не лише соціальні функції регулювання, ідентифікації, стратифікації, адаптації, але й соціально-психологічну функцію демонстрування ставлення дитини у даній ролі та очікування певної поведінки від інших.

Соціально-марковані невербальні засоби є своєрідними індикаторами статево-вікової та статусно-рольової поведінки. Освоєння відповідних невербальних патернів робить рольову поведінку дитини соціально-прийнятною, успішною, привабливою. Одним із завдань навчальної діяльності дітей дошкільного віку має стати оволодіння відповідними комунікативними навичками.

На думку О.О. Бодальова, формування уявлень дитини про інших ґрунтується на основі інформації різного характеру. Першочергове значення відіграє інформація „про стійкі особливості іншої людини, які накопичуються і зберігаються в пам’яті тривалий час, і використовуються під час загальної оцінки актуальних та потенційних можливостей цієї людини і впливаючи на вироблення загального підходу до неї. Далі індивід може володіти більш конкретною та обмеженою інформацією, про готовність людини до діяльності . і про характерну для неї поведінку в умовах цієї діяльності. Нарешті, існує поточна оперативно-регуляційна інформація про поведінку, стан і можливості людини, яку одержуємо під час взаємодії з нею в даний момент . і використовується негайно”.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Іноземну мов у краще починати вивчати в молодшому віці
Малі діти, все ще здатні застосовувати свої індивідуальні, природні стратегії опанування рідної мови, коли усвідомлюють, що ті ж самі стратегії можна використати й для вивчення англійської. • Малі ді ...

Аналіз ефективності та доцільності використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у роботі з молодшими школярами
В.О Сухомлинський, навчаючи дітей пізнавати природу, дійшов висновку: „Чим більше діяльності, пов’язаної з активним пізнанням природи, тим глибшим і осмисленим стає бачення навколишнього світу. Діти ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net