Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості

Педагогіка » Центри хореографічної освіти сучасної України » Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Процес хореографічного виховання позитивно впливає на подолання труднощів у стосунках між хлопчиками і дівчатками. Сумісне виконання танців, зокрема парних, участь у масових іграх і забавах вчить доброзичливому й уважному ставленню один до одного, формує риси гуманності, людяності. Емоційно забарвлена музика, різноманітність видів танців зацікавлюють і приваблюють дітей шкільного віку. Практичне оволодіння хореографічними навичками сприяє розвитку творчої активності, фантазії та уяви, здібності до імпровізації.

Головна мета хореографічної освіти полягає у формуванні різножанрових потреб дітей, у підготовці такого аматора і професіонала, який відчуває й усвідомлює духовну цінність мистецтва в усьому його розмаїтті.

Найважливішим завданням хореографічного виховання, спрямованим на створення умов для гуманного життя, є прагнення навчити дитину бачити, сприймати, оцінювати й відбирати естетичні об’єкти у навколишньому середовищі, розуміти їхнє місце й роль у соціокультурному просторі.

Формування танцювальних технічних навичок – не самоціль, воно підпорядковане творчій реалізації особистості. Важливим також є те, що психотерапевтичні можливості танцю можна використовувати для стабілізації психічного стану учнів, залучення школярів із відхиленнями у розвитку, інвалідів до активного й повноцінного життя.

У зарубіжних країнах народне хореографічне мистецтво – це невід’ємна складова частина змісту професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії. Саме народний танець є дієвим засобом розвитку хореографічної культури кожного студента. Підготовка педагогічних кадрів за кордоном ґрунтується на багатогранній поліфонічній структурі сучасних концепцій, які увібрали в себе найкращі досягнення хореографічної думки.

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми дав змогу виділити психолого-педагогічні та хореографічні фахові уміння, якими повинні оволодіти майбутні вчителі для ефективної професійної діяльності:

- володіння методикою виконання хореографічних композицій та власним стилем виконання;

- проведення уроків українського народно-сценічного танцю та створення хореографічних танцювальних композицій;

- організація міжособистісних контактів та педагогічної взаємодії у процесі створення дитячого хореографічного колективу;

- оновлення змісту навчальної діяльності та професійної орієнтації студентів на українське хореографічне мистецтво;

- комплексне поєднання різних видів навчальної та виховної діяльності студентів, спрямованої на розвиток їхньої художньо-творчої активності;

- використання системи диференційованих професійно спрямованих завдань, які націлені на формування хореографічних умінь;

- диференційований підхід до вибору форм і методів впливу на студентів різних рівнів професійної підготовки.

Так, через фольклор молоді передається суспільно-історичний досвід, духовні цінності українського народу, виховуються патріотичні почуття, національна самосвідомість і гідність.

Аналіз історичної хореографічної та педагогічної літератури показав, що в розвитку національної народно-сценічної хореографії можна виділити три етапи – від обрядово-фольклорного, характерно-народного до класичного танцю.

Становлення професійної хореографічної виконавської школи народно-сценічного танцю в Україні має два періоди:

- перенесення на сцену зразків українського народного танцю без будь-яких суттєвих змін;

- яскрава театралізація та стилізація українського народного танцю за допомогою його технічного удосконалення та вільної сценічної інтерпретації.

Сучасні методики формування хореографічних умінь майбутнього вчителя ґрунтуються на концептуальних засадах педагогічної майстерності й педагогічної творчості. Тому, формування хореографічних умінь майбутнього вчителя ми визначаємо як процес створення сприятливих умов для такої його професійної підготовки, яка забезпечує розвиток особистісних якостей та професійних умінь, що сприяють педагогічній пошуково-перетворювальній діяльності, результатом якої є подальший професійний розвиток та саморозвиток вчителя.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
Термін „фізична культура” має декілька значень. Під ним розуміють „втілення в самій людині, результати використання матеріальних і духовних цінностей, які відносяться до фізичної культури в широкому ...

Самостійна робота: дефініції поняття
Самостійність учнів у навчанні – найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Часто і правильно застосовувана самостійна робота розвиває довільну увагу дітей, вироб ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net