Географічні центри хореографічної освіти сучасної України

Педагогіка » Центри хореографічної освіти сучасної України » Географічні центри хореографічної освіти сучасної України

Сторінка 3

Головним завданням діяльності педагогічного колективу кафедри є підготовка викладача хореографічних дисциплін, який відповідав би найвищим сучасним вимогам: чітко орієнтувався в основних напрямках сучасного хореографічного мистецтва, володів методиками викладання дисциплін хореографічного циклу, досконало оволодів технікою та сценічною майстерністю, активно займався концертною й лекторською діяльністю, мав широку ерудицію, прагнув до внутрішньої і зовнішньої досконалості.

Викладачі й студенти кафедри хореографічних дисциплін беруть участь у концертах, приурочених визначним державним святам, у тематичних концертах, звітних концертах мистецького факультету, університету, міста Кіровограда та області. Постійно виїздять на гастролі в країни ближнього та далекого зарубіжжя. Виступи студентів мають велику популярність серед широких кіл громадськості України.

Вагомий внесок, у професійну хореографічну освіту південного регіону України, роблять випускники та викладачі кафедри класичної хореографії та методики викладання Херсонського державного університету.

На базі кафедри здійснюють свою діяльність творчі колективи, приймаючи участь у багатьох обласних і міських художньо-масових заходах: народний ансамбль танцю "Ладовиця" (художній керівник Васяк В.А.), народний ансамбль танцю "Сузір'я" (художній керівник Рехліцька А.Є.).

Науково-методична діяльність членів кафедри спрямована на укладання підручників, посібників, методичних рекомендацій з класичного танцю, українського народного танцю, методики викладання хореографічних дисциплін, методичні рекомендації щодо підбору музичного супроводу до занять з хореографії тощо.

У системі наукової роботи студенти залучаються до співпраці у творчих та наукових лабораторіях, тематикою яких є формування загальнолюдських якостей молоді засобами хореографічної освіти. Спільними зусиллями викладачів кафедри і студентів-практикантів проводиться профорієнтаційна робота, спрямована на залучення нового контингенту до навчання на факультеті культури і мистецтв.

У співпраці з кафедрою народносценічної, сучасної хореографії проводяться науково-практичні семінари з класичного та народносценічного танцю для керівників хореографічних колективів міста та області. Учасники семінарів мають можливість не тільки удосконалити свої практичні навички, проконсультуватися щодо методики проведення занять з хореографії, а й ознайомитися з науково-методичними роботами викладачів кафедри.

Отже, проаналізувавши систему ВНЗ, які здійснюють підготовку майбутнього покоління викладачів хореографічних дисциплін, можемо зробити висновок, що запорукою перспективи розвитку хореографічного мистецтва в освіті України є:

- потреба відродження у дітей та молоді української народної культури, усвідомлення її генетичної єдності, нерозривності та взаємозумовленості;

- сприяння зростанню свідомості дітей і молоді та прилучення їх до творення нового в мистецтві;

- доцільність утвердження пріоритетів здорового способу життя людини;

- потреба у фахівцях спеціальності "Хореографія" не тільки в межах області, а й України, бажанням молоді здобути освіту із названої спеціальності;

- необхідність підготовки конкурентоспроможних спеціалістів, які відповідають міжнародним стандартам;

- наявність відповідної концептуально-методологічної, методичної та технічної бази, висококваліфікованих спеціалістів із вченими ступенями й званнями.

Кожний вид мистецтва має свої специфічні закони відображення життя, свої особливі форми, виразні методи і свій матеріал. Але всі види мистецтва об’єднує одна ціль – створення краси, яка рівнозначна добру, душевній і фізичній досконалості людини. Хореографічне мистецтво - один із найдієвіших засобів виховання, який має ефективний вплив на всебічний гармонійний розвиток особистості.

Головна мета хореографічної освіти полягає у формуванні різножанрових потреб особистості, у підготовці такого аматора і професіонала, який відчуває й усвідомлює духовну цінність мистецтва в усьому його розмаїтті.

Починаючи працювати над нашим дослідженням, а саме: "Центри хореографічної освіти сучасної України", ми ставили перед собою ряд завдань, які були розв’язані у ході вивчення теоретичних та практичних аспектів з даного питання. Проаналізувавши та вивчивши літературу психолого-педагогічного та філофського напряму ми дійшли таких висновків:

Підготовка майбутніх фахівців-хореографів сприяє розвитку духовності особистості, формуванню національної самосвідомості, а також залученню студентів до народних надбань, традицій, звичаїв, побуту, що, зокрема, відображено в шедеврах народної творчості й хореографії.

Вивчивши принципи сучасної освіти майбутніх вчителів хореографії, визначили, що основними є: поєднання традицій і новаторства; системності та послідовності навчання; індивідуалізації та диференціації; наочності; поєднання вербальних і невербальних факторів впливу; руху від простого до складного; багаторазового повторення та варіативності; міцності знань і умінь; міжпредметних зв’язків.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Державні документи про козацтво
Оволодіваючи козацькою духовністю і вступаючи до лав козацтва, українці ставали славним і звитяжним братством лицарів волі, чесних власників, палких патріотів і повноправних господарів рідної землі. ...

Поняття «педагогічна технологія»
Розглянемо кожну групу тлумачення поняття "педагогічна технологія". Раціональний спосіб досягнення свідомо сформульованої освітньої (навчальної, виховної) мети. Педагогічна технологія визна ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net