Географічні центри хореографічної освіти сучасної України

Педагогіка » Центри хореографічної освіти сучасної України » Географічні центри хореографічної освіти сучасної України

Сторінка 3

Головним завданням діяльності педагогічного колективу кафедри є підготовка викладача хореографічних дисциплін, який відповідав би найвищим сучасним вимогам: чітко орієнтувався в основних напрямках сучасного хореографічного мистецтва, володів методиками викладання дисциплін хореографічного циклу, досконало оволодів технікою та сценічною майстерністю, активно займався концертною й лекторською діяльністю, мав широку ерудицію, прагнув до внутрішньої і зовнішньої досконалості.

Викладачі й студенти кафедри хореографічних дисциплін беруть участь у концертах, приурочених визначним державним святам, у тематичних концертах, звітних концертах мистецького факультету, університету, міста Кіровограда та області. Постійно виїздять на гастролі в країни ближнього та далекого зарубіжжя. Виступи студентів мають велику популярність серед широких кіл громадськості України.

Вагомий внесок, у професійну хореографічну освіту південного регіону України, роблять випускники та викладачі кафедри класичної хореографії та методики викладання Херсонського державного університету.

На базі кафедри здійснюють свою діяльність творчі колективи, приймаючи участь у багатьох обласних і міських художньо-масових заходах: народний ансамбль танцю "Ладовиця" (художній керівник Васяк В.А.), народний ансамбль танцю "Сузір'я" (художній керівник Рехліцька А.Є.).

Науково-методична діяльність членів кафедри спрямована на укладання підручників, посібників, методичних рекомендацій з класичного танцю, українського народного танцю, методики викладання хореографічних дисциплін, методичні рекомендації щодо підбору музичного супроводу до занять з хореографії тощо.

У системі наукової роботи студенти залучаються до співпраці у творчих та наукових лабораторіях, тематикою яких є формування загальнолюдських якостей молоді засобами хореографічної освіти. Спільними зусиллями викладачів кафедри і студентів-практикантів проводиться профорієнтаційна робота, спрямована на залучення нового контингенту до навчання на факультеті культури і мистецтв.

У співпраці з кафедрою народносценічної, сучасної хореографії проводяться науково-практичні семінари з класичного та народносценічного танцю для керівників хореографічних колективів міста та області. Учасники семінарів мають можливість не тільки удосконалити свої практичні навички, проконсультуватися щодо методики проведення занять з хореографії, а й ознайомитися з науково-методичними роботами викладачів кафедри.

Отже, проаналізувавши систему ВНЗ, які здійснюють підготовку майбутнього покоління викладачів хореографічних дисциплін, можемо зробити висновок, що запорукою перспективи розвитку хореографічного мистецтва в освіті України є:

- потреба відродження у дітей та молоді української народної культури, усвідомлення її генетичної єдності, нерозривності та взаємозумовленості;

- сприяння зростанню свідомості дітей і молоді та прилучення їх до творення нового в мистецтві;

- доцільність утвердження пріоритетів здорового способу життя людини;

- потреба у фахівцях спеціальності "Хореографія" не тільки в межах області, а й України, бажанням молоді здобути освіту із названої спеціальності;

- необхідність підготовки конкурентоспроможних спеціалістів, які відповідають міжнародним стандартам;

- наявність відповідної концептуально-методологічної, методичної та технічної бази, висококваліфікованих спеціалістів із вченими ступенями й званнями.

Кожний вид мистецтва має свої специфічні закони відображення життя, свої особливі форми, виразні методи і свій матеріал. Але всі види мистецтва об’єднує одна ціль – створення краси, яка рівнозначна добру, душевній і фізичній досконалості людини. Хореографічне мистецтво - один із найдієвіших засобів виховання, який має ефективний вплив на всебічний гармонійний розвиток особистості.

Головна мета хореографічної освіти полягає у формуванні різножанрових потреб особистості, у підготовці такого аматора і професіонала, який відчуває й усвідомлює духовну цінність мистецтва в усьому його розмаїтті.

Починаючи працювати над нашим дослідженням, а саме: "Центри хореографічної освіти сучасної України", ми ставили перед собою ряд завдань, які були розв’язані у ході вивчення теоретичних та практичних аспектів з даного питання. Проаналізувавши та вивчивши літературу психолого-педагогічного та філофського напряму ми дійшли таких висновків:

Підготовка майбутніх фахівців-хореографів сприяє розвитку духовності особистості, формуванню національної самосвідомості, а також залученню студентів до народних надбань, традицій, звичаїв, побуту, що, зокрема, відображено в шедеврах народної творчості й хореографії.

Вивчивши принципи сучасної освіти майбутніх вчителів хореографії, визначили, що основними є: поєднання традицій і новаторства; системності та послідовності навчання; індивідуалізації та диференціації; наочності; поєднання вербальних і невербальних факторів впливу; руху від простого до складного; багаторазового повторення та варіативності; міцності знань і умінь; міжпредметних зв’язків.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості організації мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України у першій половині ХХ ст
На підставі аналізу фактологічного матеріалу вченими-істориками було виділено три напрями в розвитку університетської педагогічної освіти, які спостерігалися в освітній практиці й досліджуваного нами ...

Метод освічення та переконання як засіб екологічної освіти в ПТНЗ
Методи і прийоми виховання є своєрідними інструментами в діяльності педагога. Але для дієвості, ефективності їх застосування необхідно використовувати певні засоби - надбання матеріальної і духовної ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net