Суть і характеристика діалогічного мовлення

Педагогіка » Діалогічне мовлення » Суть і характеристика діалогічного мовлення

Сторінка 3

Франц. Prof.: Pourquoi etes-vous en retard?

Jean: C'est a cause de l'embouteillage.

Ісп. Rafael: Donde has estado este verano?

Ines: He visitado el norte de Espafia. Es precioso.

Приклад 2.

Англ. Ben: Is lunch ready?

Anne: Yes. Let's have lunch in the garden.

Him. Monika: Wann hast du Geburtstag?

Lutz: Am 30. Juli. Und du, Monika?

Франц. Marie: As-tu regarde le nouveau film avec A.Delon?

Lucie: Oui. Je te propose d'acheter son poster.

Ісп. Pedro: Te gusta este color?

Jaime: No mucho. Y a ti? Va bien con tu camisa.

В обох прикладах перша репліка діалогічної єдності звичайно ініціативна, друга репліка у прикладі 1 - реактивна (тут розмова може і зупинитися), а в прикладі 2 вона реактивно-ініціативна: спочатку реакція (відповідь на запитання), а потім спонукання (пропозиція), тобто розмова продовжується.

Учні мають навчитися:

1) починати розмову, використовуючи ініціативину репліку;

2) правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмов­ника реактивною реплікою;

3) підтримувати бесіду, тобто з метою продовження розмови вживати не суто реактивні, а реактивно-ініціативні репліки.

В залежності від функціонального взаємозв'язку реплік у діалозі виділяють різні види діалогічної єдності. Основні види діалогічної єдності представлено у додатку 1.

Наведемо приклади деяких видів діалектичної єдності.

1. Діалектична єдність «повідомлення – повідомлення»

Англ. Pretty girl: I want to buy a hat.

Assistant: Hats are upstairs on the next floor.

Him. Lisa: Ich mochte ein schones Kleid kaufen.

Susi: Schone Kleider gibt es im Kaufhaus am Marktplatz.

Франц. Michel: J'ai oublie mon cahier a la maison.

Anne: Prends cette feuille de papier, voila.

Icn. Carmen: Yo no tengo los patines.

Lola: Yo tengo dos pares. Те presto uno.

2. Діалектична єдність «повідомлення – запитання».

Англ. Hostess Bradley: Alice! Perhaps that passenger is a hijacker! Hostess Allen: Which passenger, Anne?

Нім. Werner: Unsere FuBbaUmannschaft hat gestern gespielt. Paul: Wirklich? Wer hat gewonnen?

Франц. Serge: On va passer le week-end a la montagne.

Pierre: Qu'est-ce qu'il fautprendre avec soi?

Icn. Teresa: jManana sera mi gran dia!

Marisol: Por que? Te ocurre algo?

3. Діалогічна єдність «запитання – контрзапитання»

Англ. Voice A.: What's wrong with you, Mrs. Bloggs?

Mrs Bloggs: What's wrong with me?

Hім. Christa: Hast du den Aufsatz geschrieben?

Hella: Den Aufsatz? Und du?

Франц. Georges: Pourquoi je ne vois pas Nadine? Elle est malade?

Nicolas: Et qui Га vue hier?

Icn. Pilar: Recuerdas el lugar del que te hable?

Ana: Cual? Donde nace el rio Mundo?

4. Діалогічна єдність «спонукання – запитання».

Англ. Anne: Let's eat lunch in the garden.

Ben: Shall we sit on this seat?

Hім. Olaf: Wollen wir drauBen spielen!

Stefan: Im Garten?

Франц. Paul: Allons prendre du the au "Colomba"!

Marie: Mais comment у aller, a pied?

Icn. Pedro: Ramon, mira esta camisa. Es muy moderna.

Ramon: Es para ti?

Усі види діалогічної єдності, згадані в додатку, а також у прикладах, називаються простими, бо містять репліки, кожна з яких виконує лише одну комунікативну функцію. Але в реальних діалогах більшість діалогічних єдностей є складними, наприклад: "запитання - відповідь - спонукання" тощо.

Залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи інший діалог, розрізняють функціональні типи діалогів. Результати досліджень, проведених на автентичних навчальних матеріалах англійською, німецькою і російською мовами, показали, що найпоширенішими є чотири основних типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін враженнями думками, діалог-обговорення / дискусія.

Діалог-розпитування може бути одностороннім або двостороннім. У першому випадку ініціатива запитувати інформацію належить лише одному партнеру, у другому - кожному з них. Двосторонній діалог-розпитування розвиває ініціативність обох партнерів, характерну для природного спілкування.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Пізнавальна активність як психолінгвістична проблема
Терміни «пізнання», «пізнавальна активність», «пізнавальна діяльність» учені почали застосовувати порівняно недавно при описі таких дидактичних явищ, як навчання навчальна активність, учбова діяльніс ...

Аналіз професійної діяльності фахівця
У основі проектування знаходиться діяльність інженера педагога по створенню дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця (кваліфікованого робочого, молодшого фахівця або бакалавра). Виконання ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net