Особливості планування навчального процесу

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи » Особливості планування навчального процесу

Сторінка 3

У складанні розкладу занять можливі два підходи: поєднання уроків різнопредметного й однопредметного змісту. У суміжних класах доцільніше поєднувати однакові предмети. У комплектах 1-й і 3-й та 1 й і 4-й класи таке поєднання не завжди виправдане, а іноді й неможливе, бо навчальні плани цих класів надто різняться.

Вибір тієї чи іншої послідовності уроків протягом дня й тижня зумовлюється і фізіологічними особливостями молодших школярів (втомлюваність, працездатність, активність). Установлено, наприклад, що найефективніше учні працюють у вівторок і середу на другому й третьому уроках. До того ж, складаючи розклад, треба зважати на можливість організації самостійної роботи залежно від змісту самого предмета й підготовленості учнів.

Найбільше можливостей для організації самостійних занять дають уроки мови, математики, малювання та трудового навчання. Значно менше їх на уроках читання й природознавства. Уроки музики й співів та фізичного виховання взагалі неможливі без постійної участі вчителя в навчально-виховному процесі.

Які ж предмети доцільніше сполучати в розкладі – однакові чи різні?

Якщо об'єднують однакові предмети, вчителеві легше планувати урок, переключати увагу з одного виду занять на інший. За такого планування можна проводити іноді однотемні заняття (зокрема, на уроках читання, природознавства, фізичного виховання, трудового навчання, музики й співів).

Найчастіше уроки читання поєднують з уроками мови.

Вести водночас заняття з математики чи мови в двох класах дуже важко (це під силу тільки досвідченому вчителеві і при невеликій кількості дітей у комплекті).

З першокласниками протягом першого півріччя доцільно працювати окремо, зменшуючи тривалість уроків. При цьому тривалість перших двох уроків може становити близько 30 хв. Наступні два (з усіма класами) триватимуть по 40 і останні по 35 хв. За такого регламенту щоденне навантаження вчителя буде в межах трьох астрономічних годин, що в основному відповідає нормі часу, за яку вчителеві виплачується ставка.

Починаючи з другого півріччя, коли першокласники дещо звикнуть до самостійної роботи, можна зменшувати час для занять тільки з ними й збільшувати для іншого класу (2-го або 3-го). Звичайно, уроки лише для одного класу слід відводити на заняття математикою, мовою, природознавством або ознайомленням з навколишнім.

Для спільних занять з усіма класами необхідно спланувати уроки фізичної культури, музики, трудового навчання, а також екскурсії, працю на ділянці. Приклад розкладу уроків для однокомплектної школи наведено в додатку А.

Таким чином, у плануванні навчального процесу в малокомплектній школі не може бути ні універсального (придатного для всіх шкіл) поєднання класів, ні, тим більше, прийнятного для кожного вчителя "стандартного" розкладу занять. Найперша умова складання оптимального розкладу – глибокий аналіз відомих з літератури та передового досвіду варіантів й усебічне врахування конкретних обставин, за яких діє школа. І навіть найкращий розклад необхідно змінювати протягом року, враховуючи зміни в навчальному плані, можливість проведення однотемних уроків і працездатність учнів.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів
Аналіз показників рівня фізичної підготовленості молодших школярів при виконання тесту „нахил тулуба” (рис. 4.1), виявив, що у переважної більшості (29,5%) дітей виявлений середній рівень фізичної пі ...

Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми
Людина - частина природи. Потяг до всього живого, закладений в ній від самого народження, найяскравіше виявляється в дитячому віці. Дитина радіє і першій весняній квіточці, і комасі, що прокинулась в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net