Організація виховної роботи в малокомплектній школі

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи » Організація виховної роботи в малокомплектній школі

Сторінка 1

Особливості виховної роботи в малокомплектній школі визначаються своєрідними умовами її існування, зокрема віддаленістю від великих сіл, міст і відсутністю, як правило, інших культурно-освітніх закладів: клубу, бібліотеки, музичної школи тощо. На якості виховної роботи позначається й малочисельність учнів, а звідси – й відсутність організатора позакласної роботи, керівників гуртків. Внаслідок цього малокомплектна початкова школа сама має стати центром виховної роботи і з дітьми, і з дорослим населенням, а вчитель – її організатором.

Учні малокомплектної школи спілкуються з багатьма дорослими, розвиваються у тісному колективі дітей різного віку, тому їх відрізняє відкритість, комунікативність.

Сільський учитель – шанована особа для дітей і дорослих, він працює у тісному контакті з родинами своїх вихованців, добре знає їхній побут. Життя самого вчителя вже є опосередкованим засобом виховання.

Демократизація і гуманізація української школи вимагають істотної зміни позиції вчителя та учнів у різних формах спілкування. Побудова демократичного суспільства можлива лише за умов виховання людини на ідеях свободи, рівності, поваги до власної гідності. Таку людину може виховати вчитель – гуманіст і оптиміст за переконанням, який бачить шкільне життя в усій складності й різноманітності дитячих характерів, уміє втілити ідеї національного виховання й різнобічного розвитку в конкретні технології, в якого слово не розходиться з ділом.

У початковій ланці слід продовжувати лінії дошкільного розвитку: пріоритет морально-етичного виховання, активне використання мотивів ігрової діяльності, цілеспрямований розвиток процесів сприймання навколишнього середовища (гостроти слуху й зору, вправності рухів), усного мовлення, уяви, саморегуляції поведінки.

До малокомплектної школи приходять малюки, як правило, без цілеспрямованої підготовки до навчання. У складний період адаптації учитель має всебічно враховувати: чого чекає дитина від школи? Що здатна зрозуміти, а що – виконати? Чи готова до нових форм роботи, спілкування й оцінювання своєї праці?

Надзвичайно важливі для виховання – дух школи, атмосфера довіри до дитини, турбота про її емоційне і фізичне благополуччя, створення розвивально-естетичного середовища.

Особлива роль в організації виховного процесу в малокомплектній школі належить запровадженню принципу народності, адже ця школа з давніх-давен створювалась як народна. Народознавчий компонент змісту виховання передбачає розкриття матеріальних особливостей побуту, трудової діяльності українського народу та духовного досвіду поколінь. Включати ці знання в позакласну виховну роботу можна через гурткову роботу ("Культура рідного краю", "Народні ремесла", "Народна творчість" тощо), залучення до шкільних справ людей похилого віку (дідусів, бабусь).

Невичерпне джерело гуманітаризації виховання – національна культура, особливо мистецтво. Бажано якнайповніше задіяти у малокомплектній школі його функції:

- як засобу передачі морального досвіду людства;

- як джерела дитячої творчості;

- як засобу спілкування;

- як утвердження народних звичаїв і традицій.

У виховній роботі з молодшими школярами надзвичайно важливо, щоб їхня моральна свідомість та поведінка формувались у нерозривній єдності. Добре, коли вчителі не обмежуються лише передачею дітям певних моральних і правових знань, а створюють і реальні можливості для вправляння у відповідних вчинках. А для цього слід подбати про створення такого мікроклімату в щоденному житті різновікового класного колективу, щоб учні могли виявити активність, доброту, ввічливість, турботливість, працьовитість не на словах, а в конкретних вчинках, не на показ, а за внутрішньою потребою діяти саме так, а не інакше.

Велика увага приділяється трудовому вихованню сільських учнів у школі та в сім'ї. Необхідно враховувати, що сільські діти змалку не лише бачать, як працюють на полях, у садах, на городах їхні рідні, а й самі беруть посильну участь у праці. Це дає вчителеві змогу організувати спостереження, доступні дітям молодшого віку, вирощування квіткових і овочевих рослин.

У малокомплектній школі трудова діяльність дітей спрямована передусім на те, щоб зберегти і прикрасити свою місцевість. Для молодших школярів посильні і корисні роботи з озеленення села, збирання лікарських рослин, участь у боротьбі з ерозією ґрунту, очищенні джерел, охороні лісу, річки, тобто конкретна робота на користь людям.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Стан теорії питання самостійної роботи в психолого-педагогічній літературі
Усі знання, що здобуває людина протягом життя, здобуваються самостійно. Від неї вимагається докладання певних зусиль для оволодіння ними, підключення достатньо розвиненої уяви, образного мислення, ро ...

Історія розвитку онкогенетики та провідні вчені, які займалися цією проблемою
Основні закони спадковості мають безпосереднє відношення до пояснення виникнення та розвитку пухлин, саме тому сформувалась онкогенетика, як гілка клінічної онкології. Визначаючим моментом у стабільн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net