Організація виховної роботи в малокомплектній школі

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи » Організація виховної роботи в малокомплектній школі

Сторінка 2

Переважна більшість сільських малокомплектних шкіл має садок з квітником, ягідниками, городом і поле, на ділянках якого діти проводять дослідницьку роботу із сортовипробування, вивчають вплив певного добрива на врожайність культур, оптимальну густоту посівів тощо. На ділянках городу й саду учні вирощують овочі та фрукти, зібраний урожай іде на приготування гарячих сніданків для всіх школярів.

У маленькому селі важко переоцінити роль навіть невеличкої шкільної бібліотеки. Тут діти "зустрічаються" з улюбленими героями, обдумують і переказують прочитане, тут зароджується любов до книги, до читання, без якого немислима дальша самоосвіта людини. Тому до створення бібліотеки, її комплектування, регулярного обслуговування дітей учитель має ставитися, як і до виконання своїх обов'язків під час уроку.

У житті дітей маленького села важливе значення мають шкільні свята, які стають радісною подією і лишають в їхніх душах глибокий слід. Учителі малокомплектних початкових шкіл добре знають це і віддають багато часу й сил підготовці та проведенню різноманітних заходів. Якщо малокомплектна школа діє в комплексі з дитячим садком, то до підготовки свят залучаються й вихованці старших груп.

Не обов'язково проводити всі свята як ранки. Цілком достатньо двох-трьох шкільних свят на чверть, оскільки підготовка до них потребує великих зусиль, чимало часу. Вчитель разом із дітьми продумує, які свята вони відзначатимуть в навчальному році, складає план їх проведення і, враховуючи побажання дітей, розподіляє між ними доручення. Влаштовується конкурс на символ і девіз свята.

Підготовка, організація й проведення щоденної та перспективної виховної роботи в однокомплектній школі здійснюються, як правило, одним учителем, а в двокомплектній – двома, з розподілом обов'язків. На перший погляд, учителеві самому простіше й книжку почитати, і грамзапис дати послухати, і діафільм показати. Однак це призводить до значного збільшення робочого дня, перевантаження педагога. Та й дітям необхідні різноманітність і самостійність діяльності. Тому в одній ситуації вчитель безпосередньо бере участь у підготовці й проведенні виховного заходу, в другій – навчає учнів прийомів роботи, у третій – допомагає їм порадою, в четвертій – залучає собі в помічники найбільш підготовлених батьків. Одне має лишатися незмінним: уникати дріб'язкової опіки учнів.

Для організації заходів, які потребують спеціальних пояснень і показу (збирання лікарських трав, садіння дерев тощо), бажано запрошувати до школи місцевих фахівців: медсестру, агронома, лісника, механізатора.

Специфіка організації позакласної діяльності у класах-комплектах, на відміну від інших типів шкіл, зумовлює специфіку планування. Враховуючи нечисленність дітей кожного класу, вчителі будують виховну роботу за єдиним календарним планом, в якому передбачають спільні форми роботи для всіх класів з урахуванням вікових можливостей учнів та їхніх інтересів. Планування може бути щотижневе, щомісячне, на чверть або півріччя.

Виховну роботу треба проводити систематично й цілеспрямовано, враховуючи не тільки вікові можливості, а й індивідуальні особливості дітей, умови їх життя в сім'ї. Доцільним може бути планування цієї роботи за такою формою.

Щоб досягти у виховній роботі бажаних результатів, дуже важливо добре налагодити зв'язок з батьками, зробити їх не тільки спільниками, а й активними помічниками. Без цього процес виховання ніколи не буде повноцінним.

Найефективніша – індивідуальна форма роботи з батьками, за якої враховуються особливості характеру дитини й стосунків у сім'ї. Вона будується за двома напрямами: а) індивідуальна пропаганда педагогічних знань серед батьків; б) залучення батьків до організації та участі в проведенні позакласних і позашкільних заходів.

Батьківські збори в малокомплектних школах бажано проводити з питань, однаково важливих для всіх батьків. На одних зборах медсестра чи фельдшер може розповісти про основні правила гігієни дітей молодшого шкільного віку. Інші будуть присвячені традиціям народного виховання, тому, як допомагати учням у виконанні домашніх завдань, організації вдома куточка школяра.

Педагогічним навчанням мають бути охоплені всі батьки. І вони повинні добре знати, яких зусиль докладає школа в усіх напрямах навчання і виховання їхніх дітей. Учитель має переконати кожного батька, що "виховання дитини – не мила забава, а справа, в яку слід вкласти зусилля безсонних ночей, капітал тяжких переживань і багато думок".

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Просвітительство як історичний феномен
Для того, щоб розкрити багатоаспектну роль українського просвітительського руху і його діячів у національному поступі народу, у пробудженні національного самоусвідомлення, необхідно з’ясувати передум ...

Порівняльна характеристика освіти в Естонії і Україні
Україна посідає 46 місце зі 133 країн світу за якістю освіти. Такими є результати дослідження Всесвітнього економічного фонду за минулий рік. Згідно з цим звітом, за якістю професійної підготовки сту ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net